Naga MarketsJak wynika z najnowszego raportu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), udział inwestorów indywidualnych w obrocie na głównym parkiecie plasował się w minionym roku na poziomie 16%, co jest najwyższą wartością od 2012. Tendencja wzrostowa dotyczy również rynku NewConnect oraz instrumentów pochodnych.


Główny Rynek GPW

Największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW w 2017 r., tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 53 proc. obrotów akcjami, tyle samo co w całym 2016 r. W II półroczu 2017 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55 proc. obrotów – o 3 p.p. więcej niż w pierwszej połowie 2017 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 31 proc., o 3 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku. Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2017 r., wygenerowali 14 proc. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. dało 1 p.p. wzrostu w udziale tej grupy w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW.

W II półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 37 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28 proc.), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14 proc.).

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect

Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2017 r. odpowiadali za 76 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 3 p.p. wobec 2016 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8 proc. obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 16 proc. obrotów- o 3 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku. W II półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 56 proc. obrotów akcjami (wzrost z 31 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku). Aktywnymi inwestorami na NewConnect byli też animatorzy (którzy zwiększyli swój udział o 5 p.p. rdr do 15 proc.) oraz firmy (10 proc. obrotów).

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych

W 2017 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 51 proc. a opcjami – 46 proc. w całym 2017 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 p.p. na kontraktach i aż o 13 p.p. na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zmniejszyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 6 i 8 p.p., osiągając 30 proc. i 25 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2017 r. animatorzy odpowiadali za 56 proc. obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i aż 91 proc. obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)


Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów stukturyzowanych (w proc.)


Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Catalyst

Udział obrotów obligacjami na rynku Catalyst jest dość stabilny od 4 lat, od kiedy ankieta obejmuje także obligacje. Przeważającą rolę utrzymują na nim krajowe instytucje – w 2017 r. ich udział wyniósł 58 proc. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 39 proc. obrotów, a inwestorzy zagraniczni za 3 proc.

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW: http://www.gpw.pl/analizy.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2017 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here