Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemKomitet ds. Ładu Korporacyjnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji polskiego rynku kapitałowego oraz eksperci w dziedzinie corporate governance, przygotował projekt nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego obowiązujących spółki giełdowe – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021”, „DPSN2021”).

  • Ruszają konsultacje publiczne projektu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
  • Konsultacje skierowane są do szerokiego grona uczestników rynku kapitałowego
  • Konsultacje potrwają do 30 listopada 2020 r.

GPW rozpoczyna konsultacje

– Kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW jest odpowiedzią na aktualne trendy w tym obszarze, zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, a także potrzeby zgłoszone przez reprezentantów rynku kapitałowego, którzy biorą udział w pracach Komitetu. Nowe Dobre Praktyki uwzględniają również postulaty dotyczące ładu korporacyjnego zawarte w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Kierując wynik prac Komitetu do konsultacji publicznych, chcemy poznać opinię uczestników rynku, aby nowe zasady ładu korporacyjnego w jak najlepszym stopniu odpowiadały oczekiwaniom jego interesariuszy – podkreśla Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Te artykuły również Cię zainteresują

Wraz z projektem Dobrych Praktyk 2021 Giełda udostępnia objaśnienia do wybranych zasad zawartych w opublikowanym projekcie, w celu ułatwienia właściwej ich interpretacji. Objaśnienia będą stanowić podstawę do opracowania dokumentu towarzyszącego Dobrym Praktykom 2021 zawierającego wsparcie w zakresie stosowania dobrych praktyk („Wskazówki”). Zdaniem twórców projektu objaśnienia zawarte we Wskazówkach, które będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, przyczynią się do właściwego rozumienia zasad ładu korporacyjnego, co w efekcie korzystnie wpłynie na poziom stosowania tych zasad przez spółki giełdowe oraz umożliwi akcjonariuszom bardziej precyzyjne formułowanie oczekiwań w tym zakresie.

Wejściu w życie Dobrych Praktyk 2021 będą towarzyszyć zmiany w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego przez spółki notowane na rynku regulowanym  GPW. Nowy projekt przewiduje odejście od dotychczasowego obowiązku publikacji raportu jedynie w przypadku niestosowania danej zasady Dobrych Praktyk  na rzecz obowiązku publikacji przez spółkę kompleksowej informacji o zakresie stosowania zasad. Zmiany obejmą również techniczną stronę wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk.

Raport na temat zakresu stosowania Dobrych Praktyk będzie publikowany przez spółki poprzez dedykowany formularz udostępniany w systemie EBI. Zmiana ta ułatwi spółkom wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami, a jednocześnie umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i publikację przez Giełdę statystyk o stosowaniu przez spółki giełdowe zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Wejście w życie Dobrych Praktyk 2021 planowane jest na początek 2021 roku, z zachowaniem okresu przejściowego umożliwiającego spółkom giełdowym dostosowanie się do treści nowych zasad i przygotowanie się do wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

W czasie trwających konsultacji GPW zaprasza do udziału w telekonferencjach poświęconych projektowi. Informacje na temat szczegółów telekonferencji dostępne będą na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

– Organizując cykl telekonferencji o charakterze krótkich webinariów, chcemy zapewnić uczestnikom procesu konsultacyjnego możliwość interaktywnego kontaktu z autorami projektu w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień na temat treści nowych Dobrych Praktyk, jak i innych zagadnień związanych z przyszłym stosowaniem zasad ładu korporacyjnego – powiedziała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW, która przewodniczy pracom Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego.

Projekt zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” jest  dostępny na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Uwagi do projektu należy przesyłać na adres: dobrepraktyki@gpw.pl, w terminie do 30 listopada 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here