Naga MarketsGPW publikuje przewodnik po raportowaniu zintegrowanymGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikowała „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego”, który bazuje na najnowszych wytycznych „IR Framework” wydanych przez Międzynarodową Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC).

GPW opublikowała „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego”

Przewodnik zawiera najlepsze przykłady raportowania zintegrowanego z Polski, co powinno ułatwić szczególnie mniejszym spółkom zrozumienie i stosowanie tych zasad na lokalnym rynku. Z kolei międzynarodowe wytyczne, które zostały wyjaśnione w przewodniku w języku polskim, mają wspomóc udoskonalenie raportowania w spółkach, w których takie raporty już powstają.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zdajemy sobie sprawę że opracowanie raportu zintegrowanego wymaga wiele pracy po stronie spółek i generuje dodatkowe koszty. Chcemy wspierać spółki giełdowe i podnosić standardy raportowania na polskim rynku. Dlatego oddajemy w ręce emitentów przewodnik, który, mamy nadzieję, pomoże w przygotowaniu informacji w sposób szerszy niż dotychczas, a jednocześnie bardziej czytelny i zgodny z międzynarodowymi wytycznymi – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Raportowanie zintegrowanie polega na przedstawieniu procesu tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej i długoterminowej wartości przedsiębiorstwa na bazie informacji generowanych zarówno przez system rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Za najważniejsze obecnie składniki wartości firmy uznawane są czynniki niematerialne, takie jak: zasoby naturalne, ludzkie, środowiskowe oraz model biznesowy i styl zarządzania, przekładający się na długoterminową strategię i podejmowane ryzyko. Są one tak samo ważne w ocenie inwestorów jak osiągane wyniki finansowe.

Dzisiaj nie da się już oddzielać kwestii finansowych od tych niefinansowych. Składniki niematerialne stanowią istotny element wartości spółek, rynek oczekuje ujawniania danych ESG. Raport zintegrowany to narzędzie, które nie tylko pozwala ujawnić określone dane, ale też pokazuje zależności pomiędzy nimi i pozwala czytelnikowi zrozumieć w jaki sposób organizacja raportująca tworzy wartość, także w dłuższej perspektywie czasowej. Wierzę, że przewodnik będzie pożytecznym narzędziem, dla tych firm, które chciałyby pokazać w jaki sposób tworzą wartość wykorzystując zarówno kapitał finansowy jak i ten społeczny, intelektualny, czy środowiskowy – podkreśla Redaktorka publikacji, dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, SAPERE.

Raport zintegrowany to sposób prezentowania informacji i danych, dzięki któremu dostawcy kapitału finansowego będą mogli w sposób bardziej efektywny lokować kapitał. To publikacja pokazująca w jaki sposób organizacja tworzy wartość w krótkim, średnim i długim okresie, przy wykorzystaniu dostępnych kapitałów oraz zależności pomiędzy nimi.

Według IIRC, która wspiera i rozwija podejście do raportowania w sposób zintegrowany, w tym także poprzez opracowanie wytycznych dla tego typu sprawozdawczości, celem raportu zintegrowanego jest:

  • promocja bardziej spójnego i wydajnego podejścia do sprawozdawczości przedsiębiorstw, opartego na różnych aspektach i przedstawiającego pełen zakres czynników, które mają istotny wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości w czasie;
  • zwiększenie odpowiedzialności i efektywniejszego zarządzania szeroką bazą kapitałów, nie tylko kapitałem finansowym oraz promowanie współzależności pomiędzy nimi;
  • wspieranie zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działań, które koncentrują się na tworzeniu wartości w krótkim, średnim i długim okresie”.

„Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego” dostępny jest również na stronie GPW.

invest

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: forum giełdowe | wykres cen bitcoina | orlen notowania | kursy kryptowalut prognozy | comarch kurs | nasdaq giełda | kurs budimex |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here