Naga MarketsSescom odnotował 4,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2018/2019, tj. w okresie 1.10.2018-31.03.2019, wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego – łącznie 2 740 626,72 zł na dywidendę, co oznacza łącznie wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) oraz generalny wykonawca – firma PORR rozpoczęli budowę biurowca Skysawa, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na II kw. 2022 r. – budynek A ma być gotowy w II kw. 2021 roku.

P4, operator sieci Play, liczy na zamknięcie przejęcia 3S w III kwartale br. i szacuje, że akwizycja podniesie przychody i zysk EBITDA o max. 0,5% w 2019 roku, podał operator.

Reakcja rynku finansowego na działania restrukturyzacyjne Idea Banku potwierdza, że jest zrozumienie dla podejmowanych decyzji, uważa prezes banku Jerzy Pruski.

Zwyczajne walne zgromadzenie Comarchu powołało zarząd na kolejną kadencję z Januszem Filipiakiem w funkcji prezesa, w składzie: Marcin Dąbrowski, Paweł Prokop, Andrzej Przewięźlikowski, Zbigniew Rymarczyk, Konrad Tarański, Marcin Warwas, podała spółka.

Forever Entertainment przez wydanie gry “Panzer Dragoon: Remake” otwiera czwarty filar swojej strategii rozwoju, czyli wydawanie nowych wersji legendarnych gier, poinformował ISBnews Zbigniew Dębicki. Kolejnym tytułem w segmencie remake będzie “Panzer Dragoon II Zwei”, a spółka prowadzi rozmowy o remake kolejnych klasyków. Liczy, że dzięki temu przychody spółki wejdą na “inny poziom”.

Oferta ZUE warta 582,7 mln zł netto została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule “Projektuj i Buduj” dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212), podała spółka.

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zatwierdziła budżet projektu inwestycyjnego pn. “Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” o łącznej wartości do 1,2 mld zł netto, podała spółka

Cortria Corporation – spółka zależna Pharmeny – złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) przez ośrodek badawczy – spółką CorDynamics, Inc., podała Pharmena. Według szacunków zarządu, grupa Pharmena będzie gotowa do prezentacji wyników badań na modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty osiągną poziom 820 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o 9% r/r), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 102 mln zł, co jest poziomem aż o 8% lepszym od zeszłorocznego, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie do 135 mln zł w roku bieżącym (+7%), a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 77 mln zł, czyli będzie wyższy o 7% r/r.

Zwolnienia grupowe w Idea Banku zostaną przeprowadzone od czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 750 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzy rezerwę, podał bank.

Murapol na pewno nie przeprowadzi publicznej emisji akcji (IPO) w 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Nikodem Iskra.

Spółki grupy kapitałowej Boryszew w ramach zakończonego programu skupu akcji własnych, przyjętego w czerwcu 2014 roku nabyły łącznie 25 446 149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14 955 399 akcji) o wartości nominalnej 1 zł każda, po średniej cenie 6,46 zł, tj. za łączną kwotę 164 390 381,14 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, PKP Cargo podpisało z Enea Wytwarzanie umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 na ok. 143,5 mln zł brutto, podała spółka. Transport będzie realizowany z Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 1,73 mld zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za 2018 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 6,6 zł na akcję, podał bank.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 3 lipca do godziny 13:00.

Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zł zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Atal uruchomił sprzedaż 114 mieszkań w III etapie warszawskiego projektu – Nowa Grochowska. W sumie na ofertę osiedla składają się 383 mieszkania oraz 158 mikroapartamentów inwestycyjnych, podała spółka.

Progress XVIII sp. z o.o. – S.K.A. – spółka zależna Rank Progress – zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 7,9 ha, zlokalizowanej w Otwocku za łączną cenę do 27, 6 mln zł, podała spółka.

Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia, skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki, podał Santander Bank Polska, podmiot pośredniczący w wezwaniu.

Silvair, Inc. postanowił rozpocząć przygotowania mające na celu uzyskanie finansowania na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału autoryzowanego, obligacji zamiennych lub innych instrumentów finansowych, podała spółka.

Przejęcie 3S pozwoli Play m.in. na optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data centre, poinformował prezes Jean Marc Harion. Akwizycja 3S wspiera rozwój sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G.

Akcjonariusze Grupy OEX postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 10 760 459,31  zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy. Jednocześnie uchwalono skup do 457,14 tys. akcji za 17,5 – 19 zł sztuka za łączną kwotę do 8 mln zł, wynika z uchwał walnego.

Budimex wdraża system informatyczny wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jest to jednocześnie największy kontrakt Oracle HCM Cloud w Polsce, podał koncern.

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Livechat Software odnotował 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2018/2019 (1 stycznia – 31 marca 2019) wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lux Med złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Centrum Medycznym Mavit, podał Urząd.

Open Finance przeprowadzi emisję do 4 506 obligacji serii L o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 4,51 mln zł, podała spółka.

Spółka Archicom Nieruchomości 8 z grupy kapitałowej Archicom została wybrana w przetargu organizowanym przez syndyka masy upadłości TMB na nabywcę nieruchomości we Wrocławiu, podała spółka. Wartość transakcji to 13 mln zł.

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, a także upoważnili zarząd spółki do skupu do 4,2% akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka.

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu postanowiła powołać Mirosława Błaszczyka na stanowisko prezesa, Macieja Steca na stanowisko wiceprezesa oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków zarządu na wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Boryszew zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Marvipol Development postanowili, że zysk netto w łącznej kwocie 9 209 tys. zł osiągnięty w roku obrotowym 2018 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał.

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał przedwstępną umowę, na mocy której sprzeda spółkę 3S, dostawcę kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i data center dla klientów biznesowych na rzecz P4, operatora sieci Play, podano w komunikacie. Wartość transakcji (enterprise value) wyniesie 410 mln zł. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Akcjonariusze Kruka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 94,7 mln zł dywidendy za 2018 rok, co stanowi 5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o zaliczeniu na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok wypłatę dywidendy zaliczkowej z grudnia 2018 roku, w kwocie 206,3 mln zł, podała spółka.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here