Naga Markets

GPW: Przegląd informacji ze spółek, środa 15 września 2023 r.Newag spodziewa się, że na krajowym rynku taboru kolejowego w II połowie br. dojdzie m.in. do rozstrzygnięcia postępowań na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) prowadzonych przez województwa mazowieckie, śląskie i wielkopolskie oraz Koleje Mazowieckie (KM). Przewiduje także ponowne ogłoszenie postępowania przez województwo małopolskie, podała spółka.

Newag odnotował 14,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.Zarząd Atalu podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie programu emisji obligacji, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach programu nie przekroczy kwoty 200 mln zł w okresie do 31 grudnia br., a wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1 tys. zł. Obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach.

Wasko odnotowało 12,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2023 r. wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała z dniem 1 stycznia 2024 r. w skład zarządu Romana Przybylskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. inwestycji i rozwoju, podała spółka.

Pharmena otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego patent obejmujący zastosowanie leku 1-MNA do zapobiegania oraz obniżania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym poziomem CRP, podała spółka. Patent ten zapewni spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Francji, Niemiec, Austrii, Finlandii, Włoch, Danii, Holandii, Belgii, Szwecji, Polski, Irlandii, Szwajcarii/Lichtensteinu, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Jest to kolejny patent uzyskany w ramach, dokonanych w latach ubiegłych, zgłoszeń patentowych dotyczących leczenia chorób i zaburzeń związanych z podwyższonym poziomem CRP.

Wittchen szacuje, że wydatki związane z budową nowego centrum logistycznego wyniosą 60-70 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Zakup działki o powierzchni ok. 10 ha może nastąpić już w tym roku, a budowa ruszy prawdopodobnie w 2024 r.

Wittchen planuje kontynuować dwucyfrowe dynamiki przychodów ze sprzedaży i nadal pracować nad ścisłą kontrolą kosztów oraz stabilizacją marży brutto na wysokim poziomie, ale bez znacznych podwyżek cen produktów, poinformowali przedstawiciele spółki. Pod koniec tego roku sprzedaż zagraniczna może stanowić 23-25% przychodów.

Grupa Orlen prawie dwukrotnie powiększyła sieć swoich stacji na Słowacji w 2023 roku, podała spółka. Wszystkie 90 działa już pod marką Orlen. Po zakończeniu rebrandingu, koncern koncentruje się na poszerzeniu oferty pozapaliwowej oraz rozwoju dystrybucji paliw alternatywnych, w tym uruchomieniu pierwszych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W planach jest również dalszy wzrost liczby stacji.

Pierwsze notowanie FreeMind na rynku New Connect odbędzie się w poniedziałek, 18 września br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Będzie to 360. spółka notowana na NewConnect oraz 8. debiut na tym rynku w 2023 r.

Auto Partner jest na ostatnim etapie wyboru dostawcy systemów magazynowych dla hubu w Zgorzelcu, którego uruchomienie planowane jest w 2025 roku, poinformował wiceprezes Piotr Janta.

Auto Partner ma nadzieję na poprawę rentowności brutto na sprzedaży w kolejnych kwartałach, ale nie spodziewa się powrotu marży do poziomu 29-30%, osiąganego w 2022 roku, poinformował członek zarządu Tomasz Werbiński.

Auto Partner, po uruchomieniu dwóch filii w 2023 roku, w przyszłym planuje wrócić do uruchamiania kilku nowych filii rocznie, poinformował wiceprezes Piotr Janta.

Amica spodziewa się, że w II półroczu 2023 przychody ze sprzedaży będą nadal zmniejszone i cały rok zakończy się ich spadkiem w stosunku do zeszłego roku o 10-15%, poinformował członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich Michał Rakowski. Ocenił, że spółce powinno się udać co najmniej utrzymać marżę zysku ze sprzedaży brutto na poziomie 26-27% w II półroczu.

Jujubee zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, aby wybrać optymalny sposób realizacji długoterminowej strategii, a także dążyć do zwiększenia skali działania spółki oraz umocnienia jej pozycji na rynku, podała spółka. Przegląd potrwa maksymalnie do I kwartału 2024 roku włącznie.

CD Projekt udostępni znaczącą Aktualizację 2.0 (Update 2.0) podstawowej wersji gry “Cyberpunk 2077” w dniu 21 września, podał deweloper na swoich profilach społecznościowych.

Rada nadzorcza Archicomu powierzyła funkcję wiceprezesa zarządu obecnej kadencji Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, podała spółka.

Marvipol Sopot II, spółka zależna Marvipol Development zawarła z osobą prawną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości o powierzchni ok 0,10 ha położoną w Sopocie przy ul. Jana Jerzego Haffnera, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 7,38 mln zł netto.

Małgorzata Kolarska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezes Dom Development z powodów osobistych, ze skutkiem na 31 grudnia 2023 roku, podała spółka. Jednocześnie przewodniczący rady nadzorczej poinformował zarząd, że zarekomenduje, aby od 1 stycznia 2024 roku do zarządu spółki do pełnienia funkcji członka zarządu została powołana Monika Perekitko.

(ISBnews)

Autor poleca również:Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>


Conotoxia

  • Powiązane zagadnienia:
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.