Naga MarketsSymbol GPW na tle wykresuZarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę w sprawie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii A, na łączną szacowaną kwotę ok. 300 mln zł, podała spółka. Zgodę na powyższe umorzenie wyraziła rada nadzorcza.

Erbud podpisał umowę na realizację obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym w Poznaniu za 30,05 mln zł netto, podała spółka.

Oferta konsorcjum z udziałem spółek zależnych GK Immobile: Atrem (lider konsorcjum), PJP Makrum, Projprzem Budownictwo została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. “Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Goleniowie, rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie i budowy Tłoczni Gazu w Gustorzynie” w części dotyczącej rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie, podało GK Immobile.

Archicom podjął uchwałę w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w łącznej kwocie 64,95 mln zł, na którą składa się: 16,74 mln zł, stanowiące 49,4% zysku osiągniętego w I półroczu 2020 r. oraz 48,21 mln zł zgromadzone na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek. Kwota zaliczki na akcję wynosi 2,53 zł, podała spółka.

MaForm Holding Luxembourg S.A R.L.  zdecydował o nabyciu akcji Forte pomimo niespełnienia się warunku objęcia zapisami wszystkich akcji będących przedmiotem wezwania, podała spółka.

Oferta Mirbudu, warta 16,31 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego do “Budowy zakładu produkcji innowacyjnych myjni bezdotykowych w Łodzi”, podała spółka.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) podpisało umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z ponad 3 tys. przedsiębiorców, podała spółka. 27 października br. kończy się kolejny z etapów wdrażania PPK, w którym firmy zatrudniające co najmniej 50 osób oraz te z minimum 20 pracownikami muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK.

Curiosity Diagnostics – spółka zależna Scope Fluidics – rozpoczęło program badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, podało Scope Fluidics. Program badań uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej właściwej dla miejsca przeprowadzenia badania.

Image Power planuje zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2021 r., podała spółka. Firma pracuje aktualnie nad 11 grami i ma w planie ogłoszenie kolejnych premier.

Boruta Zachem oraz spółka InventionBio, której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Borutę Zachem, podpisały umowę ramową ze spółką SensDx w zakresie możliwości wykorzystania biosurfaktantów w biosensorach, w tym związanych z wykorzystaniem w testach diagnostycznych na obecność wirusów grypy, streptococcus i SARS CoV-2 oraz w produkcji ryb i krewetek, podała spółka.

Sieć kin Helios nie planuje zamknięcia swoich obiektów ze względu na brak debiutów amerykańskich filmów i notuje we wrześniu frekwencję dwukrotnie wyższą niż w sierpniu, poinformowała członek zarządu Grupy Agora Anna Kryńska-Godlewska.

Inter Cars przeprowadził pierwszą w Polsce migrację swojego kluczowego systemu biznesowego SAP Hybris do chmury Microsoft Azure. Firma widzi potencjał na “przynajmniej kilkukrotne zwiększenie wzrostu dzięki kontynuowaniu transformacji cyfrowej do chmury”, poinformował CIO Inter Cars Robert Kucharczyk.

Te artykuły również Cię zainteresują

Echo Investment ocenia, że cel sprzedaży ponad 1,6 tys. mieszkań w 2020 r. “jest w zasięgu ręki”, poinformował dyrektor sprzedaży mieszkań Dawid Wrona. Ponadto do końca roku Echo Investment planuje wprowadzić do sprzedaży mieszkania w projektach ZAM I w Krakowie oraz kolejny etap osiedla Enter w Poznaniu.

All In! Games podpisał umowę z One More Level na wydanie gry “Cyber Slash”, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 3,5 mln netto.

Zarząd T-Bull zawarł z inwestorem aneks do listu intencyjnego, w którym inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w formie objęcia akcji nowej emisji oraz w formie współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych, podał T-Bull. Zarząd spółki zamierza skierować do tego inwestora ofertę objęcia akcji serii G.

PGE Baltica – spółka odpowiedzialna za wdrożenie programu offshore w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) – podpisała umowę z DHI na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego na dwóch farm oraz umowę z DNV GL na weryfikację technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, podała grupa.

Grupa Azoty Polyolefins (GAP) – spółka zależna Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police – zawarła umowę międzywierzycielską z konsorcjum instytucji finansowych oraz ICBC Standard Bank PLC, Grupą Azoty, ZCh Police, Hyundai Engineering, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) oraz Grupą Lotos, co jest kolejnym etapem procesu, który ma doprowadzić do udostępnienia uprzywilejowanego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego “Polimery Police”, podały ZCh Police oraz Grupa Lotos w osobnych komunikatach.

Echo Investment sprzedało 450 mieszkań w III kw. 2020 r. w porównaniu do 296 umów zawartych rok wcześniej, a przekazało 301 w porównaniu do 514 rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,7 mln akcji własnych po 15 zł za sztukę, podała spółka.

T-Bull podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zapewniających pozyskanie kwoty 0,5 mln zł, podała spółka. Zarząd zakłada emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję.

Sumitomo Metal Mining Co., Sumitomo Corporation oraz SMM Sierra Gorda Inversiones Limitada (Sumitomo) planują rozpoczęcie procesu sprzedaży 45% udziałów posiadanych przez Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM oraz działań przygotowawczych mających poprzedzać formalne rozpoczęcie transakcji, w tym działań marketingowych wśród potencjalnych inwestorów, podał KGHM Polska Miedź.

Boryszew oraz spółki SPV Boryszew 3 i Impexmetal Holding zawarły z Gränges AB aneks do umowy sprzedaży akcji Impexmetalu, przewidujący objęcie przez Boryszew pakietu blisko 3,5% akcji Gränges AB, co stanowi równowartość 90 mln zł, w ramach rozliczenia transakcji, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here