Naga MarketsPlay Communications odnotował 269,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 233,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 377 mln zł zł skonsolidowanego zysku netto i 1 006 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 12,64 mln zł w październiku 2020 r., co oznacza spadek o 11% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,2 mln zł (-10% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,6 mln zł (-20% m/m).

Szpital tymczasowy organizowany przez PKN Orlen powstanie w Płocku na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, podała spółka. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, przygotowane zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów.

PKO Bank Polski nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej, ale nie wyklucza jej dostosowania w przyszłym roku, jeśli warunki makroekonomiczne ulegną pogorszeniu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Mazura. Ok. 95-96% klientów, którzy skorzystali z moratoriów kredytowych wróciło już do normalnej obsługi swoich zobowiązań.

Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), w tym rating długoterminowy IDR na poziomie BB- z perspektywą negatywną, podał bank. Rating indywidualny (Viability Rating) został podtrzymany na poziomie bb-.

Silvair podpisał kolejne umowy na wykorzystanie swojego oprogramowania do komponentów oświetleniowych z firmami LEDCity, Light Efficient Design, norweską firmą Lunav oraz jednym z czołowych producentów komponentów – firmą MeanWell, podała spółka.

PKO Bank Polski ocenia, że wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie się stabilizował na poziomie z III kw. lub może być nieco wyższy, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

Energa Operator – spółka zależna Energi – podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średniego napięcia) na terenie olsztyńskiego oddziału, podała spółka. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł.

Ze względu na sytuację pandemiczną i gospodarczą, niewykluczone, że Alior Bank zweryfikuje strategię na początku przyszłego roku, poinformowała wiceprezes, kierująca pracami zarządu Iwona Duda.

Alior Bank ocenia, że powrót klientów z wakacji kredytowych w III kwartale “nastraja pozytywnie” co do spłat w przyszłości, poinformował wiceprezes ds. ryzyka Maciej Brzozowski.

Delikatesy Centrum – sieć organizowana przez Eurocash – uruchomiły usługę “click&collect” w ponad 1 200 supermarketów w całej Polsce, podał Eurocash. W ofercie online Delikatesów Centrum znalazło się ok. 6 700 produktów.

Centrum Badań DNA – spółka zależna Inno-Gene – zawarło umowę dystrybucji i promocji produktu SARS-CoV-2 RT-Lamp Fast Detection Kit z firmą London Europe Group, podało Inno-Gene. Wartość umowy prognozowana jest na ponad 50 mln zł.

Asbis Enterprises Plc podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 r., w wysokości 5,55 mln USD, co oznacza wypłatę 0,1 USD na akcję, podała spółka.

Finansowanie brutto udzielone klientom PKO Banku Polskiego wzrosło o 0,2% r/r do 254,2 mld zł na koniec III kw., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,3% na koniec września i był niższy o 0,2 pkt proc. w skali roku.

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole – “Projekt nr 4”, podała spółka.

Alior Bank odnotował wzrost sprzedaży kredytów brutto o 0,3% r/r do 62,3 mld zł w III kw. 2020 r., raportując jednocześnie rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych, która wzrosła w tym okresie o niemal 100% r/r do 0,96 mld zł, podała instytucja.

BNP Paribas Faktoring wprowadził do swojej oferty usługę faktoringu z zabezpieczeniem w postaci gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowej (FGP), podał BNP Paribas Bank Polska. Jest to jedyny w Europie program pomocowy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 obejmujący faktoring.

Giordano Weschenfelder złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu Ulma Construccion Polska ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Rezygnacja została złożona w porozumieniu z zarządem spółki i podyktowana jest przyczynami osobistymi.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 155,6 mln zł w październiku 2020 r., co oznacza wzrost o 13,02% r/r, podała spółka.

Nextbike Polska w restrukturyzacji podpisał aneks do umowy standstill z Alior Bankiem, ING Bankiem Śląskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przewidujący m.in. wydłużenie okresu negocjacji z bankami do 13 listopada z bankami i okresu obowiązywania umowy standstill do 30 listopada 2020 r., podała spółka.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję, podała spółka.

Movie Games kupił 31 tys. akcji spółki Tovildo Investments to jest 31% w liczbie głosów i kapitale zakładowym za 31 tys. zł, podała spółka. Dzięki tej transakcji spółka weszła do nowego segmentu gier indie premium.

Alior Bank oczekuje trendu wzrostowego w kolejnych kwartałach w zakresie wyniku odsetkowego; liczy też, że koszty ryzyka w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych nie będą przekraczać 2%, podała instytucja.

Mansa Investments – akcjonariusz większościowy Polenergii – zawarł z BIF IV Europe Holdings Limited (inwestorem) dokumentację transakcyjną, składającą się z umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy. Dokumentacja dotyczy m.in. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki, które zostanie ogłoszone 6 listopada 2020 r. przy cenie 47 zł za jedną akcję.

Alior Bank odnotował 81,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 142,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 90,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r., zaś narastająco w I-III kw. br. zysk w tym ujęciu wyniósł 267,3 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

PKO Bank Polski odnotował 712 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1 229 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here