Naga MarketsSymbol GPW na tle wykresuAtal zawarł 244 umowy deweloperskie i przedwstępne w lipcu i 252 umów w sierpniu, poinformowała spółka.

Atal odnotował 51,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 57,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AK1 w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 25 września 2025 r.

Introl odnotował 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 87,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tomasz Misiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Noble Bank ze skutkiem na dzień 3 września, podała spółka.

PKN Orlen oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały list intencyjny w celu analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji: bloku gazowego CCGT w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW netto do końca 2024 roku oraz  rozwoju biogazowni (projekty), podały spółki w komunikatach. Strony zakładają, że w przypadku pozytywnego wyniku analiz, wiążące projekty umów dotyczących współpracy zostaną opracowane do 30 października 2020 r.

CI Games dokonał przydziału 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I po cenie 1,2 zł za sztukę, podała spółka. Środki z emisji akcji w wysokości 25,2 zł zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek “Lords of the Fallen” oraz “Sniper Ghost Warrior”.

Rada nadzorcza Unibepu wydała zarządowi spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w grupie, podał Unibep.

Od strategii nowego właściciela będzie zależał sposób konsolidowania aktywów w ramach nowej, powiększonej grupy powstałej w wyniku połączenia PKN Orlen, Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Należy natomiast zauważyć, że w ramach grupy kapitałowej Lotos funkcjonują spółki mające najmocniejszą pozycję w swoim segmencie rynku, poinformował ISBnews prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

Budowa hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO), czyli kolejnego dużego projektu inwestycyjnego Grupy Lotos wpisanego w strategię spółki po projekcie EFRA, powinna być realizowana – także po przejęciu koncernu przez PKN Orlen, ocenił prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce pozostać krajowym liderem produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym z wykorzystaniem paneli słonecznych, poinformował ISBnews wiceprezes ds. innowacji GK PGE Paweł Śliwa.

Regularnie z kanałów elektronicznych Banku Millennium korzysta 2 mln klientów, podał bank. Oznacza to, że logują się oni przynajmniej raz w miesiącu do Millenetu lub aplikacji mobilnej.

Comp Platforma Usług – spółka zależna od Compu – uruchamia aplikację “e-Mka – Twoje Zakupy” z dostępem do najnowszych promocji w sąsiedzkich sklepach, podała spółka.

JR Holding zawarł umowę z Saule Technologies w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w terminie do 30 czerwca 2021 roku, podał JR Holding.

Przychody TIM wzrosły o 11,3% r/r do 70,7 mln zł w sierpniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-sierpień przychody wzrosły o 14,6% r/r do 591,2 mln zł.

Columbus Energy podpisał umowę, na podstawie której zainwestuje 10 mln euro w Saule Technologies i stanie się największym udziałowcem spółki z udziałem 20% i stanie się dystrybutorem jej produktów.

Te artykuły również Cię zainteresują

Alior Bank udostępnił pożyczkę termomodernizacyjną inwestorom z Małopolski, co oznacza, że produkt ten jest obecnie dostępny w czterech regionach Polski, podał bank. Zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Alior Bank sfinansuje w tym regionie inwestycje o łącznej wartości 20 mln zł. Alior Bank przyjmuje również wnioski o pożyczkę termomodernizacyjną w województwach łódzkim, dolnośląskim i podlaskim.

Artifex Mundi udostępnił użytkownikom urządzeń z systemem iOS aplikacji Unsolved umożliwiającej darmową grę w bestsellery “HOPA” z portfolio spółki, podał Artifex Mundi.

CitySpace planuje otwarcie dwóch kolejnych lokalizacji we Wrocławiu i Katowicach oraz wejście na nowy rynek regionalny w perspektywie dwóch lat, podał operator. Dysponuje on obecnie 18 tys. m2 powierzchni elastycznej w 5 miastach Polski. Rozwój marki wspiera jej właściciel – Echo Investment – dywersyfikując dzięki temu swoje portfolio usług.

Po mocnym odbiciu sprzedaży mieszkań w lipcu i sierpniu, Lokum Deweloper spodziewa się wejścia na poziom kontraktacji ok. 200 lokali kwartalnie i sprzedaży łącznie ok. 500 mieszkań w całym 2020 r., poinformował ISBnews prezes Bartosz Kuźniar. Spółka spodziewa się też ok. 400 przekazań mieszkań w br.

Live Motion Games – spółka z Grupy PlayWay – planuje debiut na NewConnect w I połowie 2021 r., podała spółka. Obecnie jej gra “Supermarket Manager” trafiła na listę Top Wishlist platformy Steam, a niebawem do sprzedaży trafi gra “Car Trader Simulator”, którego prolog jest już dostępny na rynku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 87,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku o około 1,3%, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniosła około 546,2 mln zł i była niższa o około 16,8% r/r.

Wierzytelności niezabezpieczone Redan od Top Secret w kwocie 28,6 mln zł będą objęte układem w ramach postępowania o zatwierdzenie układu Top Secret, podał Redan. 2 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczono o otwarciu wobec Top Secret postępowania o zatwierdzenie układu, podała też spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 566,6 mln zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 500,2 mln zł.

IMS odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SimFabric wyznaczył datę premiery gry “Saboteur SiO” w wersji na Nintendo Switch na 18 września, podała spółka. Cenę gry ustalono na 8,99 euro. Premiera gry na konsole PS4 oraz Xbox One planowana jest na w IV kw. 2020 roku.

Minutor Energia planuje zadebiutować na rynku NewConnect, podała spółka. Spółka rozważa upublicznienie poprzez samodzielny debiut lub przez odwrotne połączenie z podmiotem notowanym.

MCI Capital odnotowało 9,7 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 5,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Umowa wydawnicza na grę “Driftland: The Magic Revival” została rozwiązana, podał SimFabric.

Unibep zawarł umowę z Ursa Sky Smart City na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa pomiędzy ulicami Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie w ramach projektu pn. Ursa Sky, podała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie etapu I wynosi ok. 47,3 mln zł netto, a wynagrodzenie za realizację etapu II określono na kwotę ok. 46,9 mln zł netto.

Po odnotowaniu spadku przychodów o 9,53% r/r do 1,08 mld zł w I półroczu br., Erbud liczy na wygenerowanie ponad 2 mld zł przychodów w całym 2020 r. (wobec 2,31 mld zł w 2019 r.), poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka powtórzyła, że na koniec czerwca br. jej portfel zamówień miał wartość 2,36 mld zł (i był o 7% większy niż w ub.r.).

Erbud odnotował 11,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here