Naga Marketsbyk na GPWSkonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku br. przez grupę VRG wyniosły ok. 52,8 mln zł i były niższe o ok. 30,6% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosła około 674,5 mln zł i była niższa o około 16,9% r/r.

Global Cosmed odnotował 5,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Wielton podpisał nową (na zmienionych warunkach) umowę nabycia 20% udziałów z akcjonariuszem Langendorf – osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce, podał Wielton. Zmiany dotyczą m.in. wydłużenia do 2025 r. okresu, po jakim ma nastąpić wykup udziałów.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wynajmie dwa zbiornikowce do transportu LNG ze Stanów Zjednoczonych od 2023 r., podała spółka. Dostawą i obsługą statków zajmie się wyłoniona w przetargu norweska firma Knutsen OAS Shipping.

Boryszew zawarł porozumienie z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność spółki w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem kowenantów finansowych za I kwartał 2020 roku i I półrocze 2020 roku, podała spółka. W efekcie wszystkie banki finansujące działalność grupy kapitałowej Boryszew wyraziły akceptację dla wyższych poziomów wysokości wskaźników lub czasowego zawieszenia ich testowania w kolejnych kwartałach tego roku.

Pandemia znacznie przyspieszyła proces przechodzenia klientów Banku Pekao do bankowości online, szczególnie zaś do mobilnej. Z czasem kanał telefoniczny będzie zastępowany przez wideoczaty, klienci będą też oczekiwali dobrze spersonalizowanej bankowości mobilnej, uważa wiceprezes Banku Pekao Grzegorz Olszewski.

Mostostal Zabrze miał 151,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 5,8 mln zł zysku operacyjnego i 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Biomed Lublin rozwiązał wcześniejszą i zawarł nową umowę z Apogepha Arzneimittel – jej celem jest dopuszczenie leku Onko BCG na rynkach Niemiec i Szwajcarii, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest czołowym beneficjentem zmiany polityki monetarnej w kierunku zerowych stóp procentowych, wynika z wypowiedzi prezesa GPW Marka Dietla. Obecnie warszawska giełda jest trzecim rynkiem pod względem wzrostu obrotów w całej Unii Europejskiej.

MedApp podpisał pilotażową umowę wdrożenia aplikacji CarnaLife System z Kliniką Magnuccy, podała spółka. Umowa obejmuję wdrożenie rozwiązania oferowanego przez MedApp w zakresie zdalnej diagnostyki i monitorowania pacjentów.

Synektik zawarł umowę sprzedaży systemu Da Vinci z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie, podała spółka. Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci dla szpitala.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 609,7 mln zł na koniec października, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 604,5 mln zł.

Oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz Torpolu, warta 158,4 mln zł netto, tj. ok. 194,8 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na “Projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe”, podał Torpol, na który przypada ok. 30% wynagrodzenia.

Allegro od stycznia zatrudniło już 470 specjalistów, a 200 kolejnych dołączy jeszcze w tym roku, podała spółka. Planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie w Krakowie. W ciągu trzech lat w stolicy Małopolski może zatrudnić ich nawet 100.

Canal+ Polska podtrzymuje dotychczasową politykę finansową i nie planuje finansowania się z giełdy, choć pozostaje nadal będzie poszukiwać ewentualnych celów akwizycyjnych, poinformowali przedstawiciele spółki.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,8 USD/b w październiku 2020 r. wobec 5,4 USD/b miesiąc wcześniej i 12,7 USD/b w październiku 2019 r., podała spółka.

Mill Games podpisał pierwszy list intencyjny z rumuńskim deweloperem, podała spółka. Spółka negocjuje warunki wsparcia finansowego oraz współpracy przy produkcji gry “Moroi”.

Farma F4 – spółka zawiązana przez Columbus & Farmy, spółkę współzależną Berg Holding – zbuduje pięć farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda.

Henryk Sobierajski złożył rezygnację z funkcji prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – otrzymała pozwolenie na budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1400 MW. Nowoczesne jednostki wytwórcze powstaną na terenie Elektrowni Dolna Odra w woj. zachodniopomorskim, podało PGE.

Decyzja w sprawie koncesji na budowę kopalni węgla brunatnego w Złoczewie może zapaść na przełomie 2020 i 2021, a koszt jej budowy to ok. 15-17 mld zł, poinformował wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Ryszard Wasiłek.

DeGenerals planuje przeprowadzić w tym roku ofertę publiczną o wartości do 2,5 mln euro, poinformowała Grupa INC, która będzie pośredniczyć w ofercie publicznej. DeGenerals planuje debiut na NewConenct w I półroczu 2021 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w rejonie kompleksu energetycznego w Bełchatowie może powstać ok. 460 MW w fotowoltaice, ok. 30-50 MW w energetyce wiatrowej oraz instalacja termicznego przetwarzania odpadów, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Gra “Observer: System Redux” uzyskała certyfikację na platformy Xbox Series X i Playstation 5 i będzie dostępna na premierę konsol, które zadebiutują na świecie w drugim tygodniu listopada (odpowiednio 10 i 12 listopada), podła spółka. Cena gry wyniesie 29,99 euro/USD.

Przejęcie Ruchu przez PKN Orlen może zostać sfinalizowane, podał koncern. Postępowania układowe z wierzycielami Ruchu zostały wykonane, co zostało ostatecznie potwierdzone przez sąd – stanowiło to ostatni warunek do zamknięcia procesu. Wcześniej PKN Orlen otrzymał zgodę UOKiK na finalizację transakcji. Zostały również ustalone warunki jej realizacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej.

Przychody TIM wzrosły o 9% r/r do 87,61 mln zł w październiku 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-październik przychody wzrosły o 14,1% r/r do 762,97 mln zł.

Unimot uruchomił nowy koncept gastronomiczny Eat&Go na 9 stacjach Avia, czyli na blisko jednej piątej całej obecnej sieci w Polsce, podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna akcji Canal+ Polska, obejmująca łącznie do 21 617 600 akcji istniejących, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 9 listopada), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną ustalono na 60 zł, a zakładany dzień pierwszego notowania akcji na GPW – na ok. 23 listopada br.

Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na 48 rat zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za okres luty-maj br. w wysokości 14,63 mln zł, podał Work Service.

Sfinks Polska otworzył postępowanie o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

ZKS Ferrum, spółka zależna Ferrum, zawarła ze spółką prawa brytyjskiego z siedzibą w Londynie umowę na wykonanie i dostarczenie przez ZKS Ferrum na rzecz zamawiającego konstrukcji stalowych obudowy pieców, podało Ferrum. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 4,3 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 19,7 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej zawarcia.

Alior Bank zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) aneks nr 1 do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej z limitem w wysokości 4 mld zł, podały spółki.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel wybrały kolejnych doradców w procesie przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej, podały spółki.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 52,98 mln zł zysku netto w III kwartale 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 509,98 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła w poniedziałek prospekt Canal+ Polska związany z planami przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, podała spółka. Canal+ Polska planuje publikację prospektu dzisiaj, 3 listopada.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here