Naga MarketsMabion podpisał umowy z firmą Parelex na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20, podała spółka.

Mabion podpisał umowę z Vaxine Pty Ltd. regulującą przekazywanie materiałów biologicznych w celu prowadzenia badań eksploracyjnych w laboratoriach spółki nad antygenem szczepionkowym SARS-CoV-2, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują

Akcjonariusze Getin Noble Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku, wynika z podjętej uchwały podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projekt Celon Pharma otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie warte 38,9 mln zł, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 54 mln zł w III kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zarząd spółki podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy 58 mln zł na odroczony podatek dochodowy.

Krzysztof Kwiecień zrezygnował z dniem 1 listopada z funkcji wiceprezesa zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Sfinks Polska złożył wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

 mBank nie wyklucza zmiany w IV kwartale metodologii dotyczącej klasyfikacji kredytów w CHF, które mogą w przyszłości stać się podstawą do roszczeń ze strony klientów, poinformował wiceprezes Andreas Böger. Bank nie rozważa obecnie proponowania ugód klientom, którzy wnieśli sprawę do sądu.

PKN Orlen zanotował w ostatnich dniach kilkuprocentowe spadki sprzedaży paliw w hurcie i detalu, poinformował członek zarządu spółki ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PKN Orlen planuje złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do końca 2020 roku, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Janusz Szewczak.

PKN Orlen planuje zakończyć proces wyboru partnera biznesowego dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku do końca 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

Orange Polska liczy na zamknięcie transakcji związanej z projektem FiberCo w I połowie przyszłego roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

PKN Orlen podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie 9 mld zł (w tym 1,3 mld zł w Grupie Energa) w 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Janusz Szewczak.

Powrót klientów do bieżącej obsługi kredytów po zakończeniu okresu trwania moratoriów kredytowych wygląda lepiej od założeń banku, poinformował prezez mBanku Cezary Stypułkowki.

PKN Orlen finalizuje prace nad aktualizacją strategii koncernu na lata 2021-2030 i zaprezentuje je w trakcie najbliższych tygodni, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Janusz Szewczak.

Koszty ogółem mBanku w IV kwartale br. będą na podobnym lub nieco niższym poziomie, niż w III kwartale tego roku, poinformował wiceprezes Andreas Böger.

Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 12% r/r i wynosi 214 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 16% r/r i wynosi 150,2 mln euro, podała spółka.

Orange Polska w nowej strategii chce zaktualizować kwestie związane z dywidendą i chciałby powrócić do ich wypłaty, wynika ze słów członka zarządu ds. finansowych Jacka Kunickiego.

mBank oczekuje, że koszt ryzyka będą wynosić ok. 150 punków bazowych w całym 2020 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały list intencyjny, w którym potwierdzają podjęcie współpracy przy stworzeniu najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, mających umożliwić PKP Cargo wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do zasilania infrastruktury, podał przewoźnik. Podpisanie dokumentu odbyło się podczas Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK).

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

BioMaxima otrzymała zgodę Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych na wprowadzenie od dzisiaj na rynek antygenowych testów marki BioMaxima do wykrywania SARS-CoV-2, podała spółka.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek spotkał się z premierem Rumunii Ludovicem Orbanem oraz ministrem gospodarki, energii i otoczenia biznesowego tego kraju Virgilem-Danielem Popescu, podał koncern. Wizyta w Rumunii ma na celu zacieśnienie relacji oraz rozpoznanie potencjalnych możliwości biznesowych dla PKN Orlen na tym rynku.

Baked Games, producent i wydawca gier mobilnych i PC z grupy PlayWay, finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym  i liczy na debiut na NewConnect w pierwszym półroczu 2021 r., podała spółka.

Santander Bank Polska zdecydował o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, które będą realizowane do końca 2022 roku i obejmą do 2 tys. wszystkich zatrudnionych na koniec września br. –  zarówno w centrali, jak i w sieci dystrybucji, podał bank.

GenXone podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności diagnostycznej w obszarach innych niż diagnostyka infekcji oddechowych, podała spółka.

Wartość kredytów i pożyczek brutto na koniec III kw. 2020 r. wyniosła 113,39 mld zł i była wyższa o 4,9% w skali roku, podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,8% wobec 4,7% rok wcześniej.

7Levels dokonał przydziału 50 235 akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 50 235 zł, w cenie emisyjnej 32 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość kwoty pozyskanej z emisji wyniosła 1 607 520 zł brutto. Zdobyte fundusze zostaną przekazane m.in. na zwiększenie zespołu odpowiadającego za rozwój kolejnego autorskiego tytułu oraz poszerzenie działalności wydawniczej.

PGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2, podała spółka. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unipetrol – czeska spółka z Grupy Orlen – miał 93 mln zł straty EBITDA LIFO w III kwartale 2020 roku wobec 425 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik netto wyniósł -125 mln zł w porównaniu do 174 mln zł zysku rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w III kw. 2020 r. wyniosły 246 mln zł, w porównaniu do 251 mln zł rok wcześniej.

Orlen Lietuva – litewska spółka z Grupy Orlen – miał 158 mln zł straty EBITDA LIFO w III kwartale 2020 roku, w porównaniu do 176 mln zł zysku rok wcześniej oraz 54 mln zł straty netto, wobec 98 mln zł zysku rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w III kw. 2020 r. wyniosły 46 mln zł, w porównaniu do 35 mln zł rok wcześniej.

DB Energy podpisała umowę na realizację kompleksowego przedsięwzięcia z obszaru efektywności energetycznej dla Słodowni Soufflet Polska, podała spółka.

Spółka zależna Inno-Gene, Centrum Badań DNA, zawarła umowę dystrybucji produktu SARS-CoV-2 RT-Lamp Fast Detection Kit z firmą LeanTrix, podało Inno-Gene.

Curiosity Diagnostics, spółka z grupy Scope Fluidics, podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski, podało Scope Fluidics. Potencjalnym dystrybutorem systemu będzie firma PZ Cormay, która posiada sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów do diagnostyki medycznej in-vitro.

DB Energy podpisał umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych z Efficiency Solutions II SV zarządzanym przez fundusz inwestycyjny Susi Partners, podała spółka. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro.

Ursus w restrukturyzacji podpisał list intencyjny z China Dongfeng Motor Industry, w którym uzgodniono, iż strony zamierzają zainicjować współpracę badawczo-rozwojową i przemysłową w celu stworzenia, homologacji, wdrożenia i sprzedaży towarów w oparciu o produkty Dongfeng i europejskie know-how Ursusa w zakresie pojazdów elektrycznych i elektryczno-wodorowych, podała spółka. Strony zweryfikują również możliwości wykonalności lokalnej produkcji uzgodnionych modeli.

Novaturas odnotował 1,45 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,9 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco South Eastern Europe odnotowało 31,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 25,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zakłada, że marże rafineryjne mogą być pod presją do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o ok. 3 mbd, co może potrwać kilka kwartałów, podała spółka.

mBank odnotował 100,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 358,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zawarło łącznie ponad 12 tys. umów o zarządzanie  pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), w tym ponad 10 tys. w II i III etapie wdrożenia programu, podało Towarzystwo. PKO TFI zarządza blisko 750 mln zł na rejestrach ponad 400 tys. uczestników działających już PPK.

Orange Polska w ostatnim kwartale br. skupi się między innymi na pracach nad planami na 2021 r. i aktualizacją strategii, przewidzianą do przedstawienia w II kw. 2021 r., podała spółka.

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 2,03 mld zł w III kwartale 2020 roku w porównaniu do 1,32 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 659 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1 266 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji zawartej 27 listopada 2006 roku, podała spółka. W związku z tym PKN Orlen rozpoczął prace nad przeprowadzeniem, jeszcze do końca 2020 roku, emisji o wartości do 1 mld zł niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here