Naga MarketsGPW: Przegląd informacji ze spółek, 3 grudnia 2020 r.Oferta publiczna nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji Dadelo rozpocznie się 4 grudnia od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł. Spółka zamierza uzyskać z oferty ok. 72,8-82,8 mln zł brutto. Polski Holding Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325 mln zł, emitowanych w ramach programu o wartości do 1 mld zł w trybie oferty publicznej, podała spółka.

GPW: Przegląd informacji

Centrum Badań DNA – spółka zależna Inno-Gene – zawarło umowę o dystrybucji i promocji produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit z firmą CBBS d.o.o, zarejestrowaną w Chorwacji, podało Inn-Gene.

Te artykuły również Cię zainteresują


zbiory soi

Cena soi rośnie już piąty tydzieńSzok spowodowany pandemią COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie “Raport o stabilności systemu finansowego. Ocena skutków pandemii COVID19”.

GTC Real Estate Development Hungary – spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) – wyemitowała 792 uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 50 mln HUF każda i całkowitej wartości emisji 39,6 mld HUF, podało GTC, które będzie w całości gwarantować obligacje.

Pure Biologics przydzielił 600 000 akcji serii E w ofercie publicznej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję, podała spółka. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 mln zł.

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 16,52% m/m i wyniósł 811,65 pkt w listopadzie, podała firma DSR.

Spółka zależna Medinice – MediData uzyskała patent nadany przez amerykański urząd patentowy (United States Patent and Trademark Office) na wynalazek “Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej” (CoolCryo), podała spółka.

Ronson Development – Projekt 8, spółka zależna Ronson Development, zawarła przedwstępne umowy nabycia prawa własności działki położonej w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, o powierzchni około 17 tys. m2, podał Ronson Development. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 26 mln zł netto.

Noobz from Poland oczekuje debiutu na rynku NewConnect w I kw. 2021 r., poinformował prezes Jarosław Kotowski. Noobz from Poland planuje także debiut swojej spółki zależnej Rookiez from Warsaw w 2022 r.

KGHM Polska Miedź obserwuje zwiększony popyt na miedź na świecie i lepsze parametry cenowe, poinformował ISBnews prezes Marcin Chludziński.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie br. przez grupę VRG wyniosły ok. 47,4 mln zł i były niższe o ok. 52% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniosła około 722,3 mln zł i była niższa o około 20,7% r/r.

KGHM Polska Miedź uruchomił pierwszą elektrownię fotowoltaiczną – o mocy 3,15 MW. Energia elektryczna będzie dostarczana bezpośrednio na potrzeby odlewni w spółce zależnej KGHM Zanam.

Detalion Games – producent gier z Grupy PlayWay – liczy, że jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje na rynku NewConnect, poinformowała prezes Aleksandra Cwalina.

Tauron Wydobycie – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – podejmuje działania na rzecz utworzenia kopalni zespolonej z zakładów górniczych Janina i Sobieski, poinformował prezes Tomasz Cudny.

PKN Orlen zakłada, że docelowo będzie dysponował siecią ponad 50 punktów tankowania wodoru, poinformował dyrektor wdrażania paliw alternatywnych w koncernie Grzegorz Jóźwiak.

Rada nadzorcza powołała Dariusza Ciesielskiego na prezesa zarządu od 1 stycznia 2021 r., a dotychczasowego prezesa Rafała Zdona – na wiceprezesa, podała spółka.

Incuvo planuje debiut gry “Green Hell VR” na PC w wersji alpha w I kw. 2021 r., podała spółka. Następnym etapem będzie faza testów i optymalizacji elementów graficznych gry oraz przygotowanie wersji beta projektu, która ma być gotowa w II kw. 2021 r.

Columbus Energy zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabył prawo do zakupu 4 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda spośród zaproponowanych przez sprzedającego, podała spółka.

Movie Games Mobile – spółka zależna od Movie Games – pozyskała 2,5 mln zł z emisji 13 tys. akcji serii B, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac nad przeniesieniem na platformy mobilne flagowych tytułów z rodziny Movie Games: “Drug Dealer Simulator”, “Alaskan Truck Simulator” oraz “American Motorcycle Simulator”.

PGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance), która ma zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3, podała spółka.

Spółka Ciech Pianki – spółka z Grupy Ciech – rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych, zgodnych ze standardem europejskim EN 149:2001, których skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2 (≥94%), podał Ciech.

British Automotive Holding (BAH) otrzymał od Jaguar Land Rover Limited wezwanie do zapłaty skierowane do spółki zależnej British Automotive Polska (BAP) kwot z tytułu dostaw samochodów: 19,64 mln euro, z tytułu dostaw części 3,18 mln funtów brytyjskich, podała spółka.

Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku (rok podatkowy 2014) na kwotę wyższą o 1 341 156 zł od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę za ten rok podatkowy, tj. na 5 374 278 zł, podała spółka.

Games Operators podpisał umowę z Tequilabyte na wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule “Dissident: Frostland Escape” na platformę PC, podała spółka.

Gra “Ghostrunner” na 31 października 2020 r. sprzedała się w 185 698 kopiach, podało All In! Games, powołując się na informację otrzymaną od 505 Games SPA.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Getin Noble Bank (GNB) funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas GNB utrzymywał ten bufor na poziomie 1,32 pkt proc.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here