Naga MarketsGra “Cyberpunk 2077” jest gotowa, o czym świadczy zakończenie procesu jej certyfikacji, niemniej jednak trwają wciąż prace nad podnoszeniem jej jakości – stąd decyzja o przełożeniu premiery gry o 21 dni do 10 grudnia, podało CD Projekt. Spółka podkreśla, że najważniejszym wyzwaniem jest konieczność przygotowania i przetestowania dziewięciu odrębnych wersji gry.

CD Projekt podjął decyzję o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry “Cyberpunk 2077” na 10 grudnia 2020 roku, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują

Enea dokona odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w szacunkowej wartości ok. 254 mln zł w jednostkowym oraz ok. 129 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r., podała spółka. Powyższe zdarzenie spowoduje zmniejszenie skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem i zysku netto za ten okres o ok. 129 mln zł.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wypracował ok. 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz ok. 259 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020 r., podała spółka prezentując wstępne skonsolidowane wyniki.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator, podała spółka.

W ramach ofert sprzedaży akcji Seco/Warwick inwestorzy złożyli 11 zapisów na łączną liczbę 1 593 155 akcji, co oznacza, że spółka nabędzie wszystkie akcje objęte zaproszeniem, tj. 1 mln walorów, podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 37,23% (stopa alokacji: 62,77%).

Ronson Development nabył za 11,3 mln zł netto działki o łącznej powierzchni ok. 5,9 tys. m2, zlokalizowane na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Ma na nich powstać około 80 mieszkań.

Idea Bank oczekuje, że efekt pełny efekt powrotu klientów z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kwartale tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

PKO Bank Polski wdrożył trwały nośnik 2.0, który umożliwia dostarczanie klientom banku dokumentów prywatnych w formie cyfrowej, podał bank. Nowe rozwiązanie uzupełnia możliwości trwałego nośnika wdrożonego przez PKO BP w 2018 r.

Konsorcjum inwestycyjne z udziałem m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia od Fortum Holding działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce, podały spółki.

Bank Millennium nie oczekuje znacząco wyższych kosztów ryzyka w IV kwartale br. w porównaniu z III kwartałem, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie połączeń, przejęcie Play Communications SA z siedzibą w Luksemburgu przez Iliad SA z siedzibą we Francji, poinformowała Komisja.

Bank Millennium ocenia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Synektik złożył ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na zakup robota chirurgicznego Da Vinci, podała spółka. Wartość złożonej oferty wynosi 9 050 885 zł netto.

Santander Bank Polska pozytywnie ocenia wyniki za III kw. i jest optymistyczny co kolejnych miesięcy, poinformował prezes Michał Gajewski. W III kw. klienci wrócili do placówek banku, zaś spłaty kredytów w październiku – po zakończeniu moratoriów kredytowych – wyglądają dobrze.

Mo-Bruk podpisał umowę z miastem Gorlice na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5 000 ton. Maksymalna możliwa wartość kontraktu to 48,9 mln zł netto.

Budimex zrównoważy oczekiwane spowolnienie w segmencie kubaturowym dzięki aktywności w segmencie budownictwa hydrologicznego i wytwarzania energii, oceniają analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Zwracają również uwagę m.in. na bardzo dobre wyniki finansowe spółki od początku b.r., wzrostowy trend marż w segmencie budownictwa ogólnego i mieszkaniowego oraz wypełniony portfel zamówień.

Marża odsetkowa netto Santander Bank Polska, która wyniosła 2,66% na koniec III kw. w kolejnych kwartałach powinna stabilizować się lub nawet lekko rosnąć, poinformował członek zarządu Maciej Reluga

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole – “Projekt nr 3”, podała spółka.

Zarząd The Dust podjął uchwałę w sprawie aktualizacji strategii rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej na lata 2020-2023, która zakłada m.in. produkcję gier średniobudżetowych, w tym 15 gier survivalowych i 15 gier symulatorowych; będą one wydawane sukcesywnie począwszy od 2021 r., podała spółka.

Sunday Energy zakłada przeprowadzenie do końca 2020 roku emisji akcji na platformie Crowdconnect.pl i pozyskanie do 4 mln zł, podała spółka. Firma chce zadebiutować na rynku NewConnect w połowie 2021 r.

Premiera gry “Towaga: Among Shadows” na platformie Xbox One nastąpi 25 listopada br., a gry “Panzer Dragoon: Remake” na platformie Amazon Luna – 29 listopada, podał Forever Entertainment.

Bank Millennium odnotował 60,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 200,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rynek obligacji korporacyjnych w branży deweloperskiej ożywił się wraz z początkiem III kw. br., wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator. Do 27 października ujęte w raporcie spółki pozyskały w bieżącym roku poprzez emisję obligacji 768,2 mln zł, z czego 510,1 mln zł w samym wrześniu i październiku.

Venture Inc. nie wyklucza upublicznienia swoich spółek, potencjalnie najbliżej tego procesu są TimeCamp oraz Intelliseq, poinformował ISBtech prezes Jakub Sitarz.

Venture Inc. szacuje, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy w portfelu funduszu pojawi się sześć nowych spółek, poinformował ISBtech prezes Jakub Sitarz.

Silvair wyemituje 815 000 akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł za akcję w ramach oferty publicznej w Polsce oraz subskrypcji prywatnej poza Stanami Zjednoczonymi, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Idea Bank przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nowy plan naprawy, podał bank.

Idea Bank odnotował 5,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Santander Bank Polska odnotował 479,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 695,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług spółek zależnych Work Service International (WSI), Industry Personnel Services (IPS) i Sellpro, podał Work Service.

Sfinks Polska podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z tzw. Tarczy 4.0, czyli ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, podał Sfinks. W związku z powyższym spółka w najbliższych dniach zawrze wymaganą ww. przepisami prawa umowę o sprawowanie nadzoru z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym oraz złoży wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o ww. przepisy, ustalając jako dzień układowy 1 listopada 2020 r.

Asseco Business Solutions odnotowało 15,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 15,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here