whitebit

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 28 listopada 2023 r.Realizacja projektu “Polaris” i budowanie zespołu w Ameryce dla kontynuacji “Cyberpunka” są kluczowymi priorytetami CD Projekt w 2024 roku, poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka szykuje się do inwestycji w gry w skali dotąd nienotowanej w swojej dotychczasowej historii, dodał CFO Piotr Nielubowicz.

Answear.com odnotował 8,26 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Mirbud odnotował 27,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 48,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Enter Air sp. z o.o. – spółka zależna Enter Air S.A. zawarł z TUI Beteiligungs GmbH umowa dotycząca utworzenia spółki joint venture, która będzie dostawcą usług najmu samolotów lub/oraz usług lotów czarterowych na rzecz odbiorców komercyjnych, podała spółka. Enter Air będzie ostatecznie posiadał 51% udziałów w spółce JV.

Spyrosoft odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 9,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zapisz się do newslettera Comparic.pl >>Dalsza część artykułu pod filmem
Ferro odnotowało 21,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 13,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Captor Therapeutics odnotowało 59,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 29,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu zakresu “Projektu Dagger”, realizowanego w modelu self-publishing z wykorzystaniem środków własnych, podała spółka. Zespół ok. 10 osób ma obecnie zredefiniować kierunek rozwoju gry i przygotować jej przedprodukcyjną wersję.

Sprzedaż dodatku “Widmo Wolności” do gry “Cyberpunk 2077” wyniosła ponad 4,3 mln egzemplarzy w dwa miesiące od premiery, podał CD Projekt.

CD Projekt odnotował 202,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 98,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – spółka zależna Mostostalu Zabrze – podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions Poland umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budowy nowej instalacji do ekstrakcji butadienu w Płocku, podał Mostostal Zabrze. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie robót żelbetowych. Wartość umowy wynosi ok. 21 mln zł netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia realizacji prac przewidziano na III kwartał 2024 r.

SDS Optic otrzymał rekomendację Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości (LAWR) do dofinansowania kwotą 2 467 232,52 zł projektu pn. “Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób”, co może stanowić istotną wartość w prowadzonych procesach komercjalizacji rozwiązań technologicznych spółki, podała firma.

Janusz Płocica złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu VRG ze skutkiem z dniem 28 listopada br., podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że rada nadzorcza powołała do składu zarządu Mateusza Kolańskiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu.

Echo Investment spodziewa się zbliżyć do liczby 2 tys. mieszkań sprzedanych w br., a następnie sprzedać ok. 3 tys. lokali w 2024 r. i ok. 4 tys. w 2025 r., poinformowali przedstawiciele zarządu.

Grupa Klepsydra zawarła warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Sotor z siedzibą w Toruniu – jednego z głównych graczy na toruńskim rynku pogrzebowym oraz w województwie kujawsko-pomorskim, podała spółka. Łączna cena udziałów została ustalona na 10 mln zł, przy czym 8 mln zł zostanie zapłacone jako świadczenie pieniężne, a 2 mln zł w postaci akcji zwykłych na okaziciela Grupy Klepsydra.

BoomBit podtrzymuje plany rozszerzenia oferty swoich gier o nowe platformy, poinformował prezes Marcin Olejarz. Spółka szykuje kolejne umowy wydawnicze i testowe z zewnętrznymi partnerami.

CD Projekt otrzymał od kancelarii reprezentującej spółkę w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o wydaniu przez Sad Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii postanowienia o finalnym zatwierdzeniu ugody, tj. order re: motion for final approval of class action settlement (postanowienie o finalnym zatwierdzeniu ugody), podała spółka.

Murapol spodziewa się kontynuacji programów mieszkaniowych – w tej, czy innej formie – przez przyszły rząd, ale sam nie uważa ich za kluczowy czynnik dla rozwoju swojego biznesu, poinformowała członek zarządu Iwona Sroka.

Echo Investment oczekuje, że w 2024 r. wystąpią znacznie lepsze warunki do sprzedaży projektów komercyjnych i chce w tym czasie zaoferować i sprzedać projekty biurowe React I w Łodzi, Brain Park I i II w Krakowie, City II we Wrocławiu oraz centrum handlowe Libero w Katowicach, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Echo Investment ocenia, że znaczną część wyniku rocznego zrealizuje w IV kwartale ze względu na planowane przekazania mieszkań, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy Maciej Drozd.

Spółka zależna Kruka – Kruk Investimenti – wygrała przetarg na zakup od podmiotu z Grupy BNP Paribas portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej ok. 70 mln euro (ok. 304,8 mln zł), podała spółka.

Przychody ze sprzedaży Grupy Fabrity wzrosną o 25-30% r/r w całym 2023 roku, a spółka zakłada kontynuację trendu wzrostowego także w roku 2024, poinformował prezes Tomasz Burczyński.

Murapol chce wchodzić na nowe rynki w Polsce już w przyszłym roku, poinformował prezes Nikodem Iskra.

Cloud Technologies odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Murapol spodziewa się przekazania 2 800 mieszkań w tym roku i planuje przekazanie 2 900 w przyszłym, poinformował członek zarządu i CFO Przemysław Kromer.

MLP Group sfinalizowało zakup gruntu o powierzchni ponad 11 ha na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podała spółka. Na zakupionym gruncie powstanie MLP Bieruń West oferujący około 55 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kredyt terminowy do kwoty 2,5 mld zł. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżących ‎potrzeb gospodarczych PGE oraz potrzeb inwestycyjnych Grupy PGE, podała spółka. Okres finansowania wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia o nie więcej niż 3 lata, a kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

Mostostal Zabrze zakończył programu odkupu akcji własnych w wyniku którego nabył 740 tys. akcji własnych, reprezentujących 1% kapitału zakładowego, podała spółka. Akcje zostaną nabyte po cenie 6,5 zł/szt., tj. za łączną cenę 4,81 mln zł.

Silvair odnotował 0,31 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,66 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka.

Sonel odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pharmena odnotowała 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 29,41 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

Spółki zależne Polenergii – Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 i Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 – wygrały aukcje na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, odpowiednio: w zakresie realizowanego projektu farmy fotowoltaicznej Rajkowy o docelowej łącznej mocy ok. 35 MWp i w zakresie realizowanego projektu farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o docelowej łącznej mocy ok. 20 MWp.

Sunex szuka możliwości akwizycji w Niemczech, która wpisywałaby się w założenia biznesowe Grupy, ale nie wyklucza też zakupu firmy w innym kraju w Europie, poinformował prezes spółki Romuald Kalyciok.

Sunex odnotował 2,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 13,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Novaturas odnotował 1,62 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Archicom podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 i przeznaczeniu na ten cel kwoty 26,91 mln zł, podała spółka. Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosi 0,46 zł.

Echo Investment odnotowało 24,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 62,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Oferta publiczna do 14,28 mln istniejących akcji Murapolu rozpoczęła się 27 listopada wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać ok. 10-15% oferowanych akcji) została ustalona na 35 zł za sztukę.

(ISBnews)

Autor poleca również:Zapisz się do newslettera Comparic.pl >>Conotoxia


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.