Naga MarketsRada nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees powołała Wojciecha Faszczewskiego na prezesa zarządu oraz Tomasza Rogalę na członka zarządu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 10 kwietnia 2021 r., podała spółka.

Spółka P4 – operator sieci Play z Grupy Iliad – zawarł nową umowę kredytów terminowych i odnawialnych na łączną kwotę 5,5 mld zł, podał Play. Środki finansowe mogą być wykorzystane na spłatę obecnego zadłużenia spółki oraz na ogólne cele korporacyjne, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują
Pięciu akcjonariuszy T-Bull ogłosiło wezwanie do sprzedaży 391 akcji spółki, stanowiących 0,03% kapitału i uprawniające do 0,02% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 30,6 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Oferta Mostostalu Warszawa o wartości 41,8 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejszej w postępowaniu pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza”, podała spółka.

Develia rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty (wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych papierów) wynoszącej 400 mln zł, podała spółka. Termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat.

J.W. Construction Holding utworzył odpisy aktualizacyjne w łącznej kwocie ok. 12,7 mln zł, których szacowany wpływ na skonsolidowany wynik netto będzie wynosił ok. minus 2,3 mln zł, podała spółka.

CDRL – właściciel marki Coccodrillo – utworzył odpis aktualizujący wartość udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 18,9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik netto w IV kw. 2020 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie Play Communications akcji z obrotu na GPW z dniem 6 kwietnia 2021 r., podała Komisja.

Enea spodziewa się pełnego rozliczenia swojego udziału w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C “w okolicach” II kwartału tego roku i wówczas zdecyduje o ewentualnym odwróceniu odpisów, poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał Mucha.

Enea nie planuje w tym roku podwyżek taryf dla klientów biznesowych ani składania wniosku o korektę taryfy dla gospodarstw domowych do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Enea chce uwzględnić w nowej strategii ustalenia dotyczące zmian w branży energetycznej i stąd wynika opóźnienie w jej ogłoszeniu, poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Kruk oczekuje, że 2021 rok będzie istotnie lepszy pod względem nowych inwestycji w portfele, dzięki powrotowi podaży portfeli na większości rynków. W kwestii wyników za ten rok, punktem odniesienia dla Kruka powinien być wynik osiągnięty w 2019 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Enea może zrealizować w 2021 r. nakłady inwestycyjne w kwocie zbliżonej do tej z 2020 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał Mucha.

PKN Orlen rozpoczyna współpracę z Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Politechniką Gdańską, obejmującą edukację i badania na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, podała spółka. Współpraca jest kluczowym elementem szkolenia wyspecjalizowanej kadry do budowy i obsługi nowego sektora polskiej energetyki.

ZUE ocenia, że na polskim rynku robót kolejowych jest możliwa powtórka z lat 2016-2017, gdy wykonawcy zawierali kontrakty z cenami niegwarantującymi marży – zwłaszcza, jeśli PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) nie ogłoszą kolejnych przetargów z początkiem II połowy br., poinformował prezes Wiesław Nowak. Na rynku infrastruktury miejskiej jest – jak na razie – lepiej, wskazał szef ZUE.

Bank Pekao nawiązał współpracę ze SkyCash, dzięki czemu klienci banku w blisko 200 polskich miastach będą mogli skorzystać z płatności za usługi transportowe bezpośrednio w PeoPay w swoim telefonie, podał bank. Udostępnienie usługi jest planowane w III kwartale br.

Two Horizons podtrzymuje cel debiutu na NewConnect na przełomie 2021/2022 roku, poinformował ISBtech prezes Two Horizons i notowanej na NewConnect Grupy The Dust Jakub Wolff.

Gra “Hunt Royale” od dziś jest dostępna w sklepach AppStore oraz Google Play, a także otrzymała tzw. featuring (promocję) w sekcji “nowe gry” sklepu App Store w wielu krajach, w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Kanadzie, poinformował BoomBit.

Captor Therapeutics chce być spółką tzw. growth (wzrostową), która będzie budować wartość poprzez zawieranie transakcji partneringowych z dużymi graczami rynku farmaceutycznego (Big Pharma). Dzięki zrównoważonemu portfolio projektowemu, Captor w perspektywie kilku kwartałów może nawiązać współpracę z Big Pharma na etapie przedklinicznym i klinicznym. Ten ostatni może być w zasięgu spółki w perspektywie najbliższych dwóch lat, poinformował ISBnews członek zarządu, założyciel i chief scientific officer Captor Therapeutics Michał Walczak.

Sanok Rubber Company powinien poprawić wyniki finansowe w 2021 roku, o ile nie będzie powtórki z załamania rynku, z jakim mieliśmy do czynienia w 2020 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Pointpack rozpocznie pilotaż automatów kurierskich, podała spółka. W przypadku pozytywnych wyników testów nie jest wykluczona możliwość poszerzenia usług spółki w oparciu o automaty kurierskie.

Nakłady inwestycyjne Sanok Rubber Company wyniosą ok. 60 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do ok. 50 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Inpro odnotowało ok. 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., co oznacza wzrost o ok. 56% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników.

Creepy Jar zapowiedział premierę gry  “Green Hell” na PlayStation 4 oraz Xbox One pod na czerwiec 2021 r., podała spółka.

Arctic Paper stworzy nową, spójną jednostkę badawczo-rozwojową dla całej grupy, która zlokalizowana będzie w fabryce w Munkedal, podała spółka. Celem jest wzmocnienie zdolności Arctic Paper do opracowywania innowacyjnych produktów, które spełniają rosnące potrzeby klientów.

Santander Bank Polska zawarł umowy dotyczące sprzedaży należących do banku akcji Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander, podał bank. Przybliżony pozytywny wpływ transakcji na kapitały własne banku wyniesie ok. 450 mln zł, a jej zamknięcie jest planowane w ciągu 12 miesięcy.

Rawlplug odnotował 50,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 6,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. – według szacunkowych danych, wobec 24,1 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Grupa WP utworzyła 9,8 mln zł odpisu aktualizującego wartość wierzytelności z tytułu wykonanej opcji put na akcje eSky.pl, podała spółka. Ponadto poinformowano o rozpoznaniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na stracie za 2016 rok w wysokości 11 mln zł oraz zmianie w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w spółce zależnej Superauto24.pl.

Serinus Energy odnotował 24 mln USD przychodów w 2020 r. według wstępnych danych, wobec 24,4 mln USD rok wcześniej, podała spółka.

Erbud otrzymał informację od Miasta Puławy dotyczącą zawieszenia prac budowlanych w ramach II etapu przebudowy Puławskiego Ośrodka Kultury “Dom Chemika” (budowa Mediateki), podała spółka.

Open Finance odnotował 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r. wobec 175,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Kruka powołała na nową wspólną kadencję zarząd z Piotrem Krupą jako prezesem, podała spółka.

Kino Polska TV odnotowało 27,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber odnotował 36,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 51,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 81,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 276,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a nie Komisja Europejska (KE) zbada koncentrację PKN Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Urząd. Zdaniem KE, UOKiK ma odpowiednie doświadczenie w ocenie właściwości rynków sektora energetycznego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru gospodarki.

Enea odnotowała 2 268,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 423,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here