Naga MarketsCD Projekt przekłada pełne wydanie “Witcher Monster Slayer” na 2021, z powodu koncentracji na grze “Cyberpunk 2077”, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt nadal zadowolony z preorderów gry” Cyberpunk 2077″, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

Te artykuły również Cię zainteresują
CD Projekt wchodzi w najbardziej intensywną fazę promocji tytułu “Cyberpunk 2077” – na 15 dni przed terminem premiery, poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka chce pozyskiwać jak najwięcej kooperacji z innymi markami, aby zwiększać znajomość “Cyberpunk 2077”. Ze względu na skomplikowanie gry, “ciężko wyeliminować wszystkie błędy”, ale deweloper wierzy, że “będzie ich tak mało, że będą niezauważalne dla graczy”.

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK) odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 34,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa IMS odnotowała 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 10,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta publiczna spółki PCF Group, obejmująca łącznie nie więcej niż 4 125 024 akcje, rozpocznie się 26 listopada od zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy pracowniczej. Cena maksymalna w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 46 zł za akcję, zaś w transzy pracowniczej 41,4 zł, podała spółka. PCF zamierza pozyskać wpływy netto z emisji akcji nowej emisji (do 2,06 mln sztuk) w ramach oferty na poziomie ok. 85-95 mln zł.

Movie Games w wyniku zakończonych negocjacji zawarł 25 listopada br. z Venture INC umowę, na podstawie której nabył 4 065 415 akcji spółki Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 36,96% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podało Movie Games. Jednym z celów umowy, będzie pośrednie wprowadzenie Pixel Crow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki powiązanej kapitałowo z Movie Games, do obrotu na rynku NewConnect.

CD Projekt odnotował 23,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita nie wyklucza kolejnego przejęcia w 2021 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 22 grudnia br., o wypłacie 0,44 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2019/2020, wynika z projektów uchwał.

BNP Paribas Bank Polska zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą nie więcej niż 800 pracowników zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży, w latach 2021-2023, podał bank.

PZU Życie nabyło 2 000 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa, za łączną kwotę 1 961 mln zł, podał PZU.

GPW Tech – spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – rozpocznie sprzedaż systemu GRC GPW Tech, umożliwiającego zarządzanie ryzykiem braku zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami, zapewniające stałe monitorowanie wymagań regulacyjnych i prawnych w szczególności dla spółek publicznych, w I kw. 2021 r., podała giełda.

Erbud podpisał umowę dotyczącą modernizacji zasilania Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczna i cieplną, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 31 844 000 zł netto.

Rynek dystrybucji IT w Polsce utrzymał dwucyfrową dynamikę wzrostu w październiku, po wzroście o ponad 30% w III kw. 2020 r., wynika ze słów członka zarządu ds. finansowych Grupy AB Grzegorza Ochędzana.

Tauron Polska Energia planuje podłączyć do sieci ciepłowniczej 22 MW mocy cieplnej, co w przybliżeniu odpowiada to przyłączeniu np. 7 tysięcy mieszkań, w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, podała spółka. Przyłączenia te będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2023 r.

Grupa AB planuje ewentualną wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok obrachunkowy w wysokości 0,44 zł na akcję, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło.

W ramach wezwania ogłoszonego przez PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 45 175 558 akcji zdematerializowanych Energi, stanowiących około 10,91% kapitału zakładowego oraz około 8,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, podał PKN Orlen.

Echo Investment widzi możliwość powrotu do emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych w 2021 r., poinformował dyrektor finansowy Maciej Drozd.

Echo Investment będzie kontynuowało politykę dywidendową w odniesieniu do 2020 r., wynika ze słów prezesa Nicklasa Lindberga.

Echo Investment prowadzi bardzo zaawansowane negocjacje ws. zbycia aktywów o wartości 1 204 mln zł, zlokalizowanych w inwestycjach Browary Warszawskie i Moje Miejsce w Warszawie, poinformował dyrektor finansowy Maciej Drozd.

W efekcie prowadzonej sukcesywnie przebudowy portfela produktów, Idea Bank wprowadził nowe konto oszczędnościowe dla klientów indywidualnych, podała instytucja.

Echo Investment oczekuje, że w przyszłym roku zwiększy r/r sprzedaż mieszkań wobec ok. 1 650 planowanych na 2020 r., poinformował prezes Nicklas Lindberg.

Stan zaawansowania budowy nowej linii do produkcji nawozów azotowych w Anwilu Włocławek z Grupy PKN Orlen wynosi 32%, a budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dom Development rozpoczął sprzedaż 194 mieszkań i 2 lokali usługowych w ramach inwestycji Chociebuska 11 na wrocławskim Nowym Dworze, podała spółka. Prace budowlane rozpoczną się w IV kwartale tego roku, ich finał przewidziany jest na III kwartał 2023 r.

Rada nadzorcza 11bit studios powołała na stanowisko prezesa dotychczasowego członka zarządu Przemysława Marszała, podała spółka. Dotychczasowy prezes Grzegorz Miechowski pozostaje we władzach 11bit studios jako członek zarządu odpowiedzialny za sprawy operacyjne (Chief Operating Officer – COO).

Vivid Games oczekuje, że przyszły rok będzie okresem stabilnego wzrostu. Jednocześnie deweloper będzie dążyć do sytuacji, w której będzie miał trzy duże gry mobilne F2P, które będą generować co najmniej 1 mln zł przychodów miesięcznie i będzie również kontynuować poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W 2021 chce przetestować 10 nowych gier mobilnych, zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego, jak i oryginalnych produkcji własnych. Zakłada, że 4-6 z nich może trafić do globalnej dystrybucji.

Bank Pekao będzie przyjmował do 14 grudnia 2020 r. zgłoszenia w ramach konkursu dla startupów i firm technologicznych, które zaproponują rozwiązania z obszaru zautomatyzowanej analizy opinii użytkowników aplikacji mobilnych, podał bank.

Mirbud podpisał z Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe umowę dot. budowy zakładu produkcji innowacyjnych myjni bezdotykowych w Łodzi, podała spółka. Wartość umowy wynosi 13 260 391,99 zł netto.

Ekopol Górnośląski Holding rozpoczął analizę rentowności projektów z segmentu odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności opartych o rozwiązania fotowoltaiczne, podała spółka.

Sprzedaży gry “Observer: System Redux” osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji, podał Bloober Team.

Iron VR – spółka zależna od Carbon Studio – rozpoczął emisję akcji, w ramach której chce pozyskać od inwestorów 2,5 mln zł, podała spółka. W II kw. 2021 roku Iron VR planuje debiut na NewConnect.

Unihouse – spółka zależna Unibepu – zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. “Kløvertunet” w Jessheim w Norwegii, stanowiącej II etap realizowanej obecnie przez Unihouse inwestycji mieszkaniowej pn. “Vestbyen”, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 147 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 61,55 mln zł netto.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił ML Systemowi patentu na wynalazek pt. “Sposób wytwarzania płyty szklanej świetlnej emitującej fale elektromagnetyczne i płyta szklana wytwarzana tym sposobem”, zgłoszony pod numerem P.423437 13 listopada 2017 r., podała spółka.

Umowy nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp przez Columbus JV1 – spółkę zależną Columbus Energy – weszły w życie, podała spółka.

ML System odnotował 8,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 36,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 49,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 130,67 mln zł przychodów i 22,67 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I-III kw. 2020 r., podała spółka.

Grupa AB odnotowała 19,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec-wrzesień 2020) wobec 11,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE chciałoby powiększyć swój portfel zamówień, ale w sposób bezpieczny, poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak.

ZUE spodziewa się dalszej poprawy wyników po IV kw. 2020 r., poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak.

W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji Mo-Bruku w ofercie publicznej ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1 405 154 akcji spółki, stanowiących 40% kapitału zakładowego oraz 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here