Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemRank Progress odnotowało 10,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 10,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Województwo małopolskie skorzystało z opcji zwiększenia – w ramach umowy z Newagiem – zamówienia o dostawę dwóch dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 44,78 mln zł netto, podał Newag.

W czeskim zakładzie produkcyjnym Unipetrol RPA w Litvinovie zakończono budowę instalacji Polietylenu 3 (PE3), podał PKN Orlen.

Grupa Kęty odnotowała 120 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec 99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medinice zakończył ofertę publiczną akcji, w ramach której pozyskał 12,2 mln zł brutto, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii, podała spółka.

Lokum Deweloper zakończył budowę osiedla Lokum Villa Nova i rozpoczął przekazywanie kluczy właścicielom, podała spółka. W zrealizowanej na wrocławskich Kowalach inwestycji powstało 98 apartamentów o zróżnicowanych układach od 1 do 4 pokoi i metrażach od 37 do ponad 100 m2.

Asseco Poland i Inspektorat Uzbrojenia podpisali umowę na dostarczenie 24 bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP, podała spółka. Drony będą używane do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji podczas operacji wojskowych. Autorski sprzęt i oprogramowanie będą produkowane w Polsce.

Idea Bank ocenia, że ma duży potencjał do dalszych istotnych oszczędności w obszarze kosztów administracyjnych, a także wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Jerzy Pruski.

KGHM Polska Miedź i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały dodatkowy kontrakt indywidualny do obowiązującej umowy ramowej, zwiększający dostawy gazu ziemnego dla KGHM. Szacunkowa wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 190 mln zł, podała spółka.

TIM nie spodziewa się negatywnych skutków kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dla wyników, poinformował członek zarządu Piotr Tokarczuk.

TIM chce zredukować poziom kosztów operacyjnych z wyłączeniem kosztów towarów i materiałów w relacji do przychodów do poniżej 13,5% w perspektywie 2-3 lat, poinformował prezes Krzysztof Folta.

TIM może przedstawić nową politykę dywidendową w październiku lub listopadzie br., poinformował prezes Krzysztof Folta.

TIM chce rozwijać się jedynie w sposób organiczny i nie planuje akwizycji w perspektywie najbliższych trzech lat, poinformował prezes Krzysztof Folta.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł umowę w wysokości 71,2 mln zł na wsparcie finansowania przez BNP Paribas Bank Polska w zakresie zapewnienia “gwarancji portfela z tytułu pierwszej straty” na projekty skutkujące poprawą efektywności energetycznej, realizowanych przez polskich właścicieli domów, mikrogospodarstwa rolne, a także wspólnoty mieszkaniowe, podała instytucja. Beneficjentami projektu będzie około 15 tys. podmiotów.

Energa Operator – spółka zależna Energi – wspólnie z władzami poszczególnych gmin uzgodniła plany budowy sieci ok. 280 stacji ładowani pojazdów elektrycznych i konkretne, optymalne pod względem przyszłego użytkowania lokalizacje, podała Energa.

Te artykuły również Cię zainteresują

DeeZee, z grupy kapitałowej CCC, rusza z pierwszą kolekcją ubrań damskich, uzupełniających ofertę obuwia i akcesoriów, podało DeeZee. Pierwsza kolekcja dostępna będzie online na stronie deezee.pl w tym roku.

Creepy Jar ocenia, że łączny wolumen sprzedaży “Green Hell” (gra i dodatki) może sięgnąć 1,5 mln egzemplarzy jeszcze do końca bieżącego roku, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.

Idea Bank zaprezentuje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nowy plan naprawy w połowie października, poinformował bank.

Grupa AB odnotowała 66,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020) wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), otrzymała pismo od Jaguar Land Rover Deutschland (JLR), centrali koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim, zgodnie z którym JLR potwierdził, że umowa importerska podlega terminowi wypowiedzenia z dniem 31 marca 2021 r., jednocześnie wyraził zainteresowanie osiągnięciem porozumienia, na podstawie którego umowa importerska uległaby rozwiązaniu 30 listopada 2020 r., podał BAH.

Esotiq & Henderson odnotował 2,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boruta-Zachem oraz InventionBio podpisały z funduszem inwestycyjnym Elbrus Capital Management umowę o zachowaniu poufności, w której strony wyraziły wolę podjęcia ewentualnej współpracy w zakresie inwestycji Elbrus w Boruta-Zachem bądź w InventionBio, podała spółka.

Idea Bank odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

TIM odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 8,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej grupy Polsat, której właścicielem jest spółka Polkomtel Infrastruktura (będąca spółką zależną Cyfrowego Polsatu). W szczególności Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej i aktywnej warstwy dostępowej mobilnej sieci telekomunikacyjnej Grupy Polsat.

Komisja Europejska (KE) nie zgłosiła sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji polegającej na przejęciu przez Gränges AB kontroli nad Impexmetalem i jej zgodności ze wspólnym rynkiem, podał Boryszew.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 października, o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here