Naga Marketsbyk patrzący w wykresyPortfel zamówień Grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 11 300 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w skali roku, podała spółka.

Asseco Poland odnotowało 90,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 78,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Mabion odnotował 9,12 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 16,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nowym prezesem Nocowanie.pl od stycznia 2021 roku zostanie Tomasz Machała, z kolei Rafał Warecki objął funkcję prezesa Domodi, a prezesem serwisu Homebook został Aleksander Kusz, prezes spółek Totalmoney i Extradom, podała Grupa WP.

Herkules odnotowało 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 30,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotowało 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Development spółka z o.o. – Projekt 3 sp. k. – spółka zależna Ronson Development – zawarła dwie przedwstępne umowy nabycia prawa własności działki położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, o powierzchni około 27,5 tys. m2, podał Ronson Development. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 20 mln zł plus VAT (tj. 24,6 mln zł brutto).

ATM Grupa otrzymała należność z tytułu zapłaconej 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014 r., w łącznej wysokości 7 775 280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650 993 zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Ryvu Therapeutics powołała Kamila Sitarza na członka zarządu z dniem 23 listopada 2020 roku, podała spółka.

Ferrum odnotowało ok. 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec zysku netto na poziomie 1,89 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Idea Banku podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 2 zł każda, podał bank.

Atlas Estates odnotowało 0,54 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,16 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa Elektrownie Ostrołęka – spółka zależna Energi – zakończyła budowę drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka.

BoomBit nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. ale ostateczną decyzję w tej sprawie zarząd podejmie po wynikach za IV kw., poinformował członek zarządu ds. finansowych Marek Pertkiewicz.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu, które – w ocenie Urzędu – nie rozliczają prawidłowo kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem i nie zwracają pieniędzy konsumentom.

Kruk zastosował rozwiązanie Asseco Data Systems oparte o tzw. biometryczny podpis elektroniczny, podało Asseco. Umożliwia on zawieranie umów z klientem bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło kilkaset umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z pracodawcami sektora finansów publicznych, których obowiązek wprowadzenia planów obejmie dopiero w przyszłym roku, podał PZU. Na współpracę z TFI PZU zdecydowały się m.in. samorządy, szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, muzea, teatry, przychodnie i szpitale.

Tauron nie będzie odpowiedzialny za przygotowanie szpitala tymczasowego w Krakowie, który miał powstać w Tauron Arenie, poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Manager Games – spółka z grupy Ultimate Games, – chce w przyszłym roku przeprowadzić emisję akcji i zadebiutować na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Tomasz Sobiecki.

Santander Leasing poszerzył portfolio usług finansowych dla przedsiębiorców wprowadzając do oferty eFaktoring firmy NFG, podała spółka.

Rentowność na sprzedaży brutto portfela zleceń Torpolu na 2021 rok to ok. 6% przy spodziewanej wielkości przychodów na poziomie porównywalnym do 2020 roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Columbus JV1 – spółka zależna Columbus Energy – zawarł dwie umowy nabycia 100% udziałów w łącznie 13 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 153,87 MWp, podała spółka. Wartość obu transakcji to 28,6 mln euro.

Asbis Enterprises Plc wypracował w październiku 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 221 mln USD wobec 197 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 12% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji członka zarządu ds. pionu płatności elektronicznych, podała spółka.

Centrum Badań DNA – spółka zależna Inno-Gene – podpisało umowę dystrybucji produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit z firmą MP Extra, zarejestrowaną we Francji, podała spółka.

Dekpol odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rainbow Tours odnotowało 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 44,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Private Equity Managers (PEM) oraz MCI Capital ASI, w ramach działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia spółek, uzgodniły parytet wymiany akcji, który zakłada, że za 100 akcji PEM akcjonariusz otrzyma 91 akcji MCI, podał PEM.

Mostostal Warszawa odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku w łącznej wysokości 26 639 040 zł brutto, czyli 1,2 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here