Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemZespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydował o utworzeniu odpisów na łączną kwotę netto 289 mln zł, które obniżą skonsolidowany wynik netto o 201 mln zł. Przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto za I półrocze 2020 roku wyniesie 261 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Movie Games zdecydowali o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, wynika z podjętych uchwał.

Walne zgromadzenie Movie Games zdecydowało o przeznaczeniu 0,82 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, która wyniesie 0,32 zł na jedną akcję, podała spółka.

W procesie przeglądu opcji Bloober Team widzi duże zainteresowanie spółką u potencjalnych inwestorów, ale jednocześnie dostrzega możliwość dokonania przejęcia przez samego Bloobera, poinformował prezes Piotr Babieno.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów, podała spółka. Wykonawcą jest konsorcjum Esoleo i Przedsiębiorstwa Remontowego PAK Serwis, a wynagrodzenie wyniesie 163,8 mln zł netto.

Ferrum odnotowało ok. 273 tys. zł straty netto w I poł. 2020 r. wobec zysku netto na poziomie 205 tys. zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Data wprowadzenia gry “‘Ghostrunner” do sprzedaży na platformie Nintendo Switch została ustalona na 27 października 2020 r., podał wydawca gry – All In! Games. Regularna cena gry na platformie Nintendo Switch została ustalona na poziomie 29,99 USD/ 29,99 euro/ 24,99 GBP.

Atlas Estates odnotował 2,55 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 2,16 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Sescom upoważnili zarząd podczas walnego zgromadzenia do ustanowienia programu motywacyjnego, który zakłada zaoferowanie uprawnionym osobom do 105 tys. akcji, stanowiących do 5% obecnego kapitału, w przypadku osiągnięcia 35 mln zł EBITDA w roku obrotowym 2024/2025, podała spółka.

Columbus Energy analizuje możliwość wejścia na wybrane rynki zagraniczne, a także bierze pod uwagę przejęcia, poinformował wiceprezes Janusz Sterna.

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 października br., o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Forever Entertainment planuje wydanie 3-4 gier z segmentu remake’ów w 2021 roku oraz 4-5 gier z tego segmentu w 2022 roku, poinformował prezes Zbigniew Dębicki.

Duality zadebiutuje w czwartek, 24 września, na rynku NewConnect, podała giełda.

Biomed-Lublin liczy, że ze względu na fakt pozostawania w trybie epidemicznym, odpowiednie władze zdecydują o wydaniu warunkowej decyzji o dopuszczeniu leku przeciw COVID-19, opartego na osoczu ozdrowieńców, który opracował Biomed, jeszcze przed zakończeniem procesu rejestracji, poinformował członek zarządu Biomed-Lublin Piotr Fic.

Oferta konsorcjum firm Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu) i Mirbudu, warta 68,81 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na “Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno […] Część 2 – etap II od km 15+146 do km 29+146”, podał Mirbud.

Te artykuły również Cię zainteresują

BoomBit planuje publikować 1-2 gry miesięcznie na platformie Nintendo Switch do końca 2020 roku, poinformował prezes Marcin Olejarz.

Echo Investment ocenia, że warunki rynkowe dla sprzedaży jego aktywów biurowych są dobre i spodziewa się szybkiego zamykania transakcji, poinformowali członkowie zarządu.

Tauron Ciepło – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – planuje nowe przyłączenia ok. 32 MW mocy cieplnej w tym roku, co w przybliżeniu odpowiada przyłączeniu np. 10 tysięcy mieszkań, podała spółka.

Play wprowadza większe pakiety danych po niższych cenach w ofercie internetu stacjonarnego Play NetBOX, podał operator.

Zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos może oznaczać zmianę strategicznego podejścia Brukseli do egzekwowania zasad konkurencji na łagodniejsze, modyfikujące priorytety z ochrony konsumentów w kierunku budowy europejskich “czempionów”, uważa portal Politico.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego, podał Urząd. W związku z tym na trzy banki nałożono kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł dla BNP Paribas Bank Polska, 10,5 mln zł dla Banku Millennium oraz 23,6 mln zł dla Santander Bank Polska, zakazano również stosowania zakwestionowanych klauzul.

Infoscan zawarł aneks nr 2 do listu intencyjnego z Medintech GmbH, podała spółka. Zgodnie z aneksem, strony postanowiły zrezygnować z dystrybucji m.in. testów na SARS-CoV-2.

Trans Polonia odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 10,98 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 16,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari odnotowało 10,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment podtrzymuje plan przekazania ok. 1 600 mieszkań w całym 2020 roku, poinformował prezes Nicklas Lindberg. Zapowiedział także, że w IV kw. 2020 r. odda do użytku dwa kolejne budynki biurowe: Moje Miejsce II i Face2Face II.

Echo Investment odnotowało 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 36,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – działający jako kurator Idea Banku – nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwały zarządu banku przewidującej emisję 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł, która ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z komunikatu banku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here