Naga Marketsbyk na GPWMarcin Dec został nowym prezesem Sigmy Bis – agencji mediowej PKN Orlen i PZU, podał PKN Orlen. W zarządzie Sigmy Bis pozostaje Tomasz Michalski, jej dotychczasowy prezes oraz Artur Muszkiet, członek zarządu.

Zarząd Scope Fluidics zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H w granicach kapitału docelowego oraz pozbawieniu prawa poboru obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Walory mają być zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Te artykuły również Cię zainteresują

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów, podało LiveChat Software.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 53,3 tys. ton we wrześniu 2020 r. i była niższa o 21% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre (GTC), ogłoszonym przez GTC Holding ZMR, zawarto transakcje, których przedmiotem było 21 891 289 akcji, podał podmiot pośredniczący: Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 54,9 tys. ton we wrześniu 2020 r. wobec 58,6 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Pharmena podpisała z wiodącym ośrodkiem badawczym Covance Inc. z siedzibą w USA umowę dotyczącą współpracy w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych leku 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2 na modelach zwierzęcych, podała spółka.

Grupa Kęty spodziewa się zrealizować poziom 173 mln zł nakładów inwestycyjnych zaplanowany w zaktualizowanej prognozie na ten rok lub kilka-kilkanaście milionów złotych niższy, jeżeli przesuną się płatności, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski.

Grupa Kęty planuje zaprezentować nową strategię w grudniu lub styczniu, poinformował prezes Dariusz Mańko.

Grupa Kęty optymistycznie patrzy na IV kw. i podtrzymuje prognozę wyników na 2020 r., poinformowali członkowie zarządu.

OEX nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłym roku, a także zrealizowania kolejnych akwizycji, poinformował zarząd.

W Galerii Wiślanka w Żorach otwarto 50. kino sieci Helios, podała Agora. Pierwsze seanse w czterech nowoczesnych salach dostępne będą dla widzów od 23 października br.

Z pakietu PeoPay KIDS korzysta obecnie 33 tys. dzieci w wieku 6-13 lat. Od 1 czerwca br. tj. od dnia wdrożenia oferty, młodzi użytkownicy wykonali 327 tys. transakcji na łączną kwotę 2,8 mln zł. Kwota zaoszczędzona przez dzieci w wirtualnych skarbonkach w ramach konta oszczędnościowego to 12,5 mln zł, podał Bank Pekao.

MCI Capital ocenia, że debiut Allegro otwiera finansowanie przez giełdę dla sektora e-commerce oraz tematów wzrostowych poza gamingiem i biotechnologią, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz.

E-commerce w Polsce mocno przyspieszył w efekcie COVID-19, ale też osiągnął masę krytyczną, dzięki czemu będzie kontynuował dynamiczny wzrost, ocenił w rozmowie z ISBtech prezes MCI Capital Tomasz Czechowicz. Dodatkowo Polska staje się europejskim ośrodkiem e-commerce.

MCI Capital ocenia, że dzięki realizacji transakcji wyjścia z ATM plany wyjść z inwestycji na przyszły rok zostaną zrealizowane, poinformował ISBtech prezes MCI Tomasz Czechowicz. Ma w planach do 3-5 inwestycji w horyzoncie kolejnych 4-8 kwartałów.

Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Rzeszowem w zakresie dostaw wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi, podała spółka. Równolegle gdański koncern finalizuje porozumienie ze spółką Autosan, która do napędu swoich autobusów ma testować wodór wytworzony przez Grupę Lotos.

Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji, podał Scope Fluidics. Tym samym – zgodnie z terminem – zrealizowane zostały działania harmonogramu projektu BacterOMIC określone w etapie 6a “Przeprowadzenie testów prewalidacyjnych […]”.

Strategia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), w której grupa podtrzymała zamiar przekształcenia się w kierunku niskiego użycia węgla do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest pozytywna dla profilu biznesowego i kredytowego PGE, ocenia Fitch Ratings. Agencja podkreśla, że jednocześnie prawdopodobnie wzrośnie lewarowanie.

Photon Energy rozpoczął budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp w mieście Leeton w Australii, podała spółka.

Simteract zakończył prywatną ofertę akcji pozyskując ponad 4,3 mln zł, przy redukcji zapisów w gronie inwestorów indywidualnych na poziomie 88,5%, podała spółka. Simteract planuje wprowadzić swoje akcje do obrotu na NewConnect jeszcze w tym roku.

Serinus Energy złożył wniosek o arbitraż do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), ubiegając się o stwierdzenie, że jest pełnoprawnym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji Satu Mare, należącego wcześniej do Oilfield Exploration Business Solutions (OEBS)

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Beyond Fun Studio inc. z Kanady, na mocy której spółka otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Aeolis Tournament na platformie Nintendo Switch, podał Forever Entertainment.

Rottneros AB – szwedzka spółka zależna Arctic Paper – odnotowało 1 603 mln SEK przychodów, 143 mln SEK EBITDA i 28 mln SEK wyniku netto za trzy kwartały 2020 r., co odpowiada w złotych: 672 mln zł, 60 mln zł i 12 mln zł, podał Arctic Paper.

Polityka dywidendowa Canal+ Polska zakłada wypłatę 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w formie dywidendy, poczynając od zysku za rok obrotowy 2020, podała spółka.

Polityka dywidendowa Canal+ Polska zakłada wypłatę 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w formie dywidendy, poczynając od zysku za rok obrotowy 2020, podała spółka.

Canal+ Polska planuje przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej poprzez wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Asbis Enterprises Plc podwyższył prognozę zysku netto na 2020 rok do 23-25 mln USD, w porównaniu do 18-20 mln USD prognozowanych w sierpniu br., co oznacza, że zysk może być wyższy o 25% od pierwotnie zakładanego, podała spółka. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, tj. 2-2,2 mld USD.

Negocjacje Pozbudu T&R z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r., podał Pozbud T&R. Tym samym przedłużony został okres obowiązywania listu intencyjnego.

Lokum Deweloper, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 35 000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie 23 października 2020 r.

Cena emisyjna akcji serii H NanoGroup została ustalona na 4,07 zł za akcję. Zarząd spółki postanowił również, iż w ramach transzy małych inwestorów oferowanych będzie 550 000 akcji, a w ramach transzy dużych inwestorów 2 241 313  akcji, podała spółka.

Zarząd Mercator Medical zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu ceny 1 000 zł za akcję jako maksymalnej w procesie nabywania akcji własnych, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here