Naga MarketsMarek Dietl, prezes GPW

Polski rząd będzie “z całą mocą” przeciwdziałać postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Portfel zamówień Torpolu wyniósł ok. 1,42 mld zł netto na koniec I kw. br., podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Torpol planuje nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 47,3 mln zł w 2021 r., podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie zgadza się na zamknięcie kopalni w Turowie, do czego zobowiązał dziś Polskę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wynika z komunikatu spółki.

Comarch odnotował 26,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 14,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 6,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 7,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotowało 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 32,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Netii podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeniesienie zysku netto spółki za 2020 r. w kwocie 39 371 760,92 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

invest

Bank Pekao w ciągu ostatnich kilku miesięcy zorganizował kilka emisji zielonych obligacji o wartości ponad 5 mld zł, podał bank. Podał też, że będzie globalnym koordynatorem ogłoszonej dziś emisji zielonych obligacji PKN Orlen o wartości 500 mln euro, przeprowadzanej na rynku międzynarodowym.

W wezwaniu do sprzedaży akcji Zakładów Magnezytowych Ropczyce zawarto transakcje zbycia 100 384 akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.

Wysoka dynamika sprzedaży zagranicznej, którą Celon Pharma zanotował w I kwartale tego roku będzie nie do powtórzenia w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Jacek Glinka. Kolejnej fali wzrostu sprzedaży eksportowej należy się spodziewać w przypadku wprowadzenia z sukcesem Salmeksu na następne rynki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Millennium Bank Hipoteczny, podał Bank Millennium, który jest jedynym akcjonariuszem nowej instytucji.

Columbus Energy jest zainteresowany inwestycjami w farmy fotowoltaiczne we Włoszech i Hiszpanii, a także chce zaistnieć w indywidualnych projektach fotowoltaicznych w tzw. nowych państwach Unii, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński.

PKN Orlen zakończył proces budowy księgi popytu i jeszcze w maju br. przeprowadzi emisję 7-letnich, niezabezpieczonych obligacji o wartości 500 mln euro z kuponem na poziomie 1,125%, podała spółka.

Saule Technologies nie widzi zagrożeń dla realizacji ogłoszonego wcześniej planu debiutu spółki na NewConnect do końca tego roku i nie wyklucza po wejściu na rynek giełdowy preprowadzenia emisji akcji, poinformował ISBnews prezes Piotr Krych.

PKP Cargo spodziewa się w tym roku zwiększenia przewozów paliw stałych r/r po ubiegłorocznym spadku zapotrzebowania. Jednocześnie celuje w trwałe zwiększenie udziału przewozów intermodalnych w całości przewozów do poziomu ponad 20% na koniec roku z 18,1% w I kwartale, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie realizowała nakłady inwestycyjne na zadeklarowanym poziomie 2,59 mld zł w 2021 roku, zapowiedziała prezes Barbara Piontek.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada wzrost produkcji węgla w 2021 roku wobec roku 2020, mimo spadku w I kwartale, poinformował zastępca prezesa ds. rozwoju Tomasz Duda.

Celon Pharma zakłada, że finalne wyniki badania II fazy nad lekiem Falkieri, opartym na esketaminie we wskazaniu depresji lekoopornej będą opublikowane w ciągu najbliższych kilku tygodni. Spółka przygotowuje obecnie dokumentację do rozmów zarówno z FDA i EMA, zaś umowy partneringowe “są zaawansowane w formacie regionalnym”, poinformował prezes Maciej Wieczorek.

Przedsprzedaż biletów na pierwszy weekend po wznowieniu działalności kin jest w należącej do Grupy Agora sieci Helios 10-krotnie wyższa niż w lipcu ub.r., kiedy kina zostały uruchomione po pierwszym lockdownie, poinformował członek zarząd Agory Tomasz Jagiełło. Poinformował też, że dziś na nocne seanse – rozpoczęte tuż po północy – sieć sprzedała 2 000 biletów.

Tauron Polska Energia nie uczestniczy w pracach, które miałyby doprowadzić do konsolidacji sektora energetycznego i zamierza pozostać samodzielnym podmiotem przez najbliższe lata, poinformował prezes Paweł Strączyński.

Akcjonariusz J.W. Construction Holding Józef Wojciechowski zamierza nabyć wszystkie akcje należące do akcjonariuszy mniejszościowych (4 137 689 sztuk, stanowiących 4,66% kapitału zakładowego) w drodze przymusowego wykupu po cenie 3,7 zł za jedną akcję, podała spółka.

Tauron Polska Energia spodziewa się EBITDA porównywalnej r/r w 2021 r., poinformował prezes Paweł Strączyński.

Tauron Polska Energia chce przedstawić nową strategię najpóźniej do końca roku, poinformował prezes Paweł Strączyński.

Agora podtrzymała oczekiwania dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 4-7% r/r, przy czym jedynym segmentem, który w skali całego roku odnotuje spadek będzie prasa papierowa, podała spółka.

Przychody Apatora w 2021 r. może cechować stabilizacja, tak jak w I kwartale, gdy nie zmieniły się w ujęciu r/r, wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. Spółka podtrzymuje też zamiar ogłoszenia aktualizacji strategii w III kw. br.

Agora spodziewa się wzrostu przychodów w całym bieżącym roku (po ich spadku o 49,6% r/r w I kw. br.), zmniejszania się straty EBIT oraz uzyskania zysku na poziomie EBITDA, podała spółka.

Polityka inwestycyjna Taurona Polskiej Energii będzie dostosowana do możliwości finansowania i podporządkowana niezwiększaniu zadłużenia, poinformował prezes Paweł Strączyński.

Wasko odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park odnotował 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 31,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Kruka zdecydują o przeznaczeniu 206,14 mln zł z zysku netto i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 11 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 czerwca.

Medinice odnotował 0,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 17,07 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 19,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z określeniem kluczowych aktywów grupy, w toku prac analitycznych nad przygotowaniem strategii rozwoju grupy, podała spółka.

ML System dokonał zgłoszenia urządzenia “Covid Detector” do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), podała spółka.

Grupa K2 odnotowała 0,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Digitree Group odnotowała 0,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Dino Polska zdecydują 18 czerwca 2021 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

PKP Cargo odnotowało 71,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 114,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma odnotowała 1,72 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 2,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 3,5 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 16 czerwca.

Agora odnotowała 56,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 42,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here