Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemBenefit Systems podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 82 754 032 akcje Energi stanowiące 20% kapitału spółki, podał koncern. Jednocześnie koncern przekazał Enerdze żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ws. wycofania jej akcji z obrotu giełdowego.

Newag odnotował 29,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 13,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bowim odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 107 mieszkań w inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu, podała spółka.

Gaz-System wybrał ofertę Budimeksu wartą 314,8 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka Goleniów – Ciecierzyce gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, podał Budimex

Grupa Azoty nie spodziewa się w II półroczu 2020 roku odchyleń od przyjmowanych założeń w segmencie nawozów azotowych, natomiast ocenia, że pod presją cenową znajdować się będą nawozy wieloskładnikowe, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała ML System 88,5 mln zł dofinansowania na rozwój projektu “Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”, podała spółka.

Grupa Azoty podpisała listy intencyjne znacznie przekraczające docelowe moce produkcyjne Polimerów Police, poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Ponad 2 tysiące przedsiębiorstw z drugiego i trzeciego etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wybrało ofertę przygotowaną przez Pekao TFI, podał Bank Pekao. Chodzi o firmy zatrudniające od 20 do 49 oraz od 50 do 249 pracowników, które umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć do 27 października. Celem Pekao jest 10% udziału w rynku PPK.

TXM odnotował 2,44 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r. wobec 8,37 mln zł straty w tym ujęciu kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie. W całym I półroczu 2020 r. EBITDA była nadal ujemna i wyniosła -5,93 mln zł (wobec -9,36 mln zł rok wcześniej). Zarząd TXM stara się o uzyskanie wsparcia przyznawanego dla dużych firm dotkniętych skutkami pandemii.

Te artykuły również Cię zainteresują

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podwyższyło prognozę wydobycia gazu ziemnego w Norwegii do 0,9 mld m3 na 2021 rok – wcześniej oczekiwało 0,7 mld m3 gazu z Norwegii w przyszłym roku, podała spółka. Spółka przewiduje także wydobycie na poziomie ok. 2,2 mld m3 rocznie w latach 2026-2027.

Lotos Kolej – spółka zależna Grupy Lotos – zwiększyła swój udział w rynku pod względem pracy przewozowej do 10,53% w okresie styczeń-lipiec 2020, w porównaniu do 9,49% rok wcześniej, podała Grupa Lotos.

Akcjonariusze TIM zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 23 października br. o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowych menadżerów spółki oraz członków zarządów spółek zależnych, wynika z projektów uchwał na walne. Warunkiem jest osiągnięcie w latach 2021-2023 skonsolidowanej EBITDA na poziomie odpowiednio 63 mln zł, 66 mln zł i 70 mln zł.

Zarząd Hubstyle rozpoczął negocjacje w sprawie zbycia aktywów odzieżowych tj. spółek Sugarfree oraz New Fashion Brand, jak również praw własności intelektualnej do marek: Sugarfree oraz Cardio Bunny, poinformowała spółka. Ponadto Hubstyle podało, że planuje przejąć 3R Studio Mobile z Grupy Playway i rozpocząć działalność w branży gamingowej.

Captor Therapeutics złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Spółka planuje debiut na giełdzie na przełomie roku 2020/2021.

PunkPirates przyjęła plany rozwoju spółki na lata 2020-2021, które zakładają m.in. specjalizację w grach VR i premierę raz na kwartał, podała PunkPirates. Łącznie, do końca 2021 r., spółka planuje wyprodukować i wydać sześć nowych gier.

Francuska Grupa Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania Play Communications z obrotu na GPW, jeśli w wyniku wezwania osiągnie próg 95% ogólnej liczby akcji Playa, podała spółka.

Ursus w restrukturyzacji złożył do sądu zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego oraz wniósł o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka.

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating Kernel Holding w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Agencja podtrzymała też rating krajowy AAA (ukr).

Rada dyrektorów Play Communications otrzymała od Iliad – francuskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych – wstępną niewiążącą ofertę w związku z potencjalną transakcją nabycia 100% pozostających w obrocie akcji w spółce w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, podał Play. Z kolei Iliad poinformował, że rada dyrektorów tej spółki zaaprobowała ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Play po 39 zł za sztukę oraz że Iliad zawarł wiążącą umowę zakupu 40-proc. pakietu kontrolnego od dwóch “referencyjnych akcjonariuszy” Play po tej samej cenie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here