Naga MarketsGPW: Przegląd informacji ze spółek, 21 grudnia 2020 r.Vision Edge Entertainment (VEE) – spółka zależna Gaming Factory podpisała umowę wydawniczą z firmą DeSand Game Studios na produkcję gry “Dreamhouse: The Game”, podał Gaming Factory. Van Pur i Grupa Żywiec podpisały umowę sprzedaży Browaru Braniewo, po tym jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Van Pur 100% udziałów w spółce Browar Braniewo, praw do marek “Kuflowe”, “Braniewo” oraz “Jasne, że Pełne”, a także nieruchomości i aktywów związanych z produkcją tych piw w browarze, podał Van Pur.

W oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, GTC spodziewa się, że wyniki finansowe ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości, podała spółka. Oczekiwany jest spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za IV kw., co stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2 161 mln euro na 30 września 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Nowy blok energetyczny nr 7 o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – został po raz pierwszy zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), podała spółka.

Unimot planuje otwarcia nowych stacji paliw Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 roku, poinformował prezes Adam Sikorski. Zapowiedział jednocześnie, że do 2022 roku spółka podejmie decyzje odnośnie silniejszej obecności w tym kraju.

Unimot zakłada optymistyczne prognozy segmentu asfaltowego w 2021 roku, po pełnym wyzwań roku 2020, poinformował prezes Adam Sikorski.

Famur zdecydował o wydłużeniu trwającego programu emisji obligacji do 31 grudnia 2021 r., podała spółka.

Unimot chce pozostać spółką dywidendową i wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2020 rok, zapowiedział prezes Adam Sikorski.

Unimot jest przekonany, że uda się zrealizować prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Adam Sikorski.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Unimot uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych o nazwie Unimot Klub+, podała spółka. Zapisy do programu ruszą 4 stycznia 2021 r., a fizycznie zacznie on działać od lutego.

Oferta Biomedu-Lublin Wytwórni Surowic i Szczepionek została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej w roku 2021, podała spółka. W wykonaniu przetargu dostarczone ma zostać 130 815 ampułek o łącznej wartości 7 299 477 zł.

Bank Pekao podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności – operatora systemu Tpay, poinformowały spółki. Dzięki transakcji, Bank Pekao zaoferuje swoim klientom firmowym w pełni kompleksową ofertę akceptacji płatności, uzupełnioną o produkty dla dynamicznie rosnącego rynku e-commerce.

Dekpol wydzieli do spółki Dekpol Budownictwo zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie świadczonych usług generalnego wykonawstwa z końcem br., podała spółka. Celem reorganizacji jest podtrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej Dekpol jako jednego z głównych elementów strategii przyjętej przez zarząd spółki w 2018 roku.

Lubelski Węgiel Bogdanka widzi perspektywy sprzedaży na rynku ukraińskim węgla energetycznego oraz węgla koksującego, który planuje produkować od 2026 r., poinformowali członkowie zarządu.

Play odnotuje w br. 80-proc. wzrost r/r wolumenu kontraktów sprzedanych w kanale e-commerce, poinformował ISBtech Digital Director w Play Maciej Żyto. Operator przekroczył próg 5 mln aktywnych kont w aplikacji mobilnej Play24.

LPP pomimo pandemii będzie kontynuować rozwój sklepów stacjonarnych w kolejnym roku wchodząc na nowe rynki, a także do mniejszych miast z kolejnymi markami, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao, jak również ze składu zarządu, podał bank.

Lubelski Węgiel Bogdanka ma wszelkie zasoby potrzebne do wydobywania węgla energetycznego do 2049 r., poinformował wiceprezes Dariusz Dumkiewicz.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami spółki Play Communications, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji, podała giełda.

Lubelski Węgiel Bogdanka nie wejdzie w skład podmiotu, do którego zostaną włączone aktywa węglowe, poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

LPP oczekuje, że rok 2020/2021 zakończy się spadkiem przychodów nie większym niż 15% r/r, a marża brutto wyniesie w przedziale 50-51%, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. W kolejnym roku spółka oczekuje jednak już wzrostu obrotów do poziomu kilkunastu miliardów złotych.

Drago entertainment liczy na debiut na NewConnect na początku 2021 roku, poinformowała ISBtech prezes Joanna Tynor.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Medinice w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E1, E2, H1 i I, podała spółka.

genXone powraca do realizacji strategicznego projektu – Nanobiome, którego celem jest jak najdokładniejsze zbadanie i poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej. Obecnie spółka udostępnia pierwsze wyniki analiz mikrobiomu osobom, które zgłosiły się do projektu, podał genXone.

Noble Securities obniżył prognozowany wolumen sprzedaży gry “Cyberpunk 2077” przez CD Projekt do końca 2020 r. do 15,5 mln z 18,8 mln egzemplarzy oraz szacowaną sprzedaż w ciągu 12 miesięcy od daty premiery do 23,1 mln z 27 mln egzemplarzy, podano w raporcie. W ocenie brokera, dzięki planowanym poprawkom do gry spółka zachowuje długoterminowe wykorzystanie znacznego potencjału sprzedażowego produktu.

CD Projekt zadeklarował oddanie pieniędzy nawet z własnych środków graczom, którzy nabyli grę w kanale detalicznym i wystąpią o zwrot do dziś, tj. 21 grudnia, podała spółka. Xbox również ogłosił “pełny zwrot pieniędzy każdemu, kto kupił Cyberpunk 2077 cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania”.

Asbis Enterprises Plc wypracował w listopadzie 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 302 mln USD wobec 202 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 49%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

Closer Music – spółka zależna IMS zajmująca się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych – wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego (z uwzględnieniem tej emisji) za kwotę 140 tys. euro, podało IMS.

Iliad Purple – spółka z Grupy Iliad – ogłosił przymusowy wykup do 23 grudnia 2020 r. 8 494 848 akcji Play Communications, stanowiących 3,3% łącznej liczby akcji i głosów spółki. Cena – taka sama, jak w wezwaniu na 100% akcji Play – wynosi 39 zł za akcję.

Forever Entertainment, rozszerzając swoją działalność wydawniczą, uruchomił sklep pod marką “Forever Limited” (FL), podała spółka. Spółka będzie prowadziła sprzedaż pod marką FL gier w formie pudełkowej w pierwszej kolejności na konsole Nintendo Switch. Wszystkie wydania gier dystrybuowane poprzez FL będą miały charakter kolekcjonerski.

PlayWay wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę Shift Games, podał PlayWay. Założyciele wnoszą do Shift Games będącą w produkcji grę “Revolution: Path of a Weaponsmith”, a także 2 preprodukcje gier.

Konsorcjum firm: Unibep (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy (partner konsorcjum) podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację inwestycji drogowej pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90 + 490 do km 115 + 875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa”, podał Unibep. Wartość umowy to 128,4 mln zł netto.

Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, która pełniła funkcję członka zarządu, wiceprezes Alior Banku, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, podał bank.

P4 – spółka zależna Play Communications, operator sieci Play – podjął decyzję o emisji nie więcej niż 500 tys. niezabezpieczonych obligacji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł, w ramach Programu Emisji Obligacji, podał Play Communications.

Mercor odnotował 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec-wrzesień 2020) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa LPP planuje, że w roku obrotowym 2020/2021 podwoi – w ujęciu rocznym – przychody ze sprzedaży internetowej, osiągając 2 mld zł, a w kolejnym roku zwiększy je o 50%, podała spółka.

LPP planuje zwiększenie powierzchni handlowej o 16% w roku obrotowym 2020/2021 (1 lutego 2020 – 31 stycznia 2021), podała spółka. W październiku planowano wzrost powierzchni o 11%.

LPP podwyższył planowane nakłady inwestycyjne na rok obrotowy 2020/2021 (1 lutego 2020 – 31 stycznia 2021) do 760 mln zł z planowanych wcześniej 730 mln zł, podała spółka.

LPP odnotowało 246,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (sierpień-październik 2020) wobec 236,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here