Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemWasko zawarło z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (GITD) ugodę sądową, w ramach której GITD zrzekł się dochodzenia roszczeń wynikających z umowy z 2012 r. na kwotę 102,36 mln zł, zaś Wasko zapłaci na rzecz GITD świadczenie pieniężne w kwocie 396 tys. zł, podała spółka.

Enea Operator – spółka zależna Enei – podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu o dofinansowanie ze środków unijnych projektów budowy elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatów nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego, podała spółka. Łączna wartość projektów to niemal 56,9 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi ponad 39,7 mln zł.

Rada nadzorcza Mabionu delegowała członka rady nadzorczej Adama Pietruszkiewicza do zarządu spółki, podał Mabion. Adam Pietruszkiewicz będzie odpowiedzialny za realizację nowych projektów strategicznych w spółce.

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe dokonało uzgodnień z austriacką Liebherr Werk Nenzing w sprawie zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej, dotyczącej produkcji i dostawy konstrukcji maszynowych do dźwigów. W związku z tym szacuje, że przychody wynikające z umów ze spółkami Liebherr wyniosą ok. 63 mln zł w br. i ok. 75 mln zł w 2021 r., podał Mostostal.

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze LPP zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o skupie nie więcej niż 277 863 akcji stanowiących nie więcej niż 15% kapitału zakładowego, podano w uchwałach. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji ma wynosić 2,1 mld zł.

W konsekwencji wniesienia sprzeciwów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie ziściły się warunki zawieszające, tj. nie doszło do przeniesienia akcji Idea Money (IM) z Idea Bank (IB) na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz LC Corp B.V. W życie nie weszło Porozumienie I, nie nastąpiły też zmiany warunków emisji obligacji określone w Porozumieniu II, podał Idea Bank. Zarząd banku nie zgadza się z zastrzeżeniami BFG i będzie prowadził dalszą polemikę z zastrzeżeniami w postępowaniu sądowym.

Statystyczny klient korzystający z kart płatniczych Santander Bank Polska (Santander BP) wydał na podróże nieco ponad 2 tys. zł podczas tegorocznych wakacji, wynika z danych Santander BP. Oznacza to spadek o jedną trzecią wobec zeszłego roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że dzięki przejęciu Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (AMX) uda się wprowadzić kilkadziesiąt nowych spółek na krajową giełdę i pokazać, że polska spółka potrafi efektywnie wspierać mniej rozwinięte rynki kapitałowe, poinformował prezes GPW Marek Dietl.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa, podała spółka. Od 16 kwietnia 2020 r. Yovav Carmi pełnił funkcje członka zarządu spółki.

Najważniejsze dla Elektrotimu jest znalezienie swojej ścieżki na rynku, uważa prezes Ariusz Bober. Spółka nie wyklucza wejście w nowe segmenty i nisze rynkowe.

Elektrotim zakłada realizację planowanych na ten rok 2,4 mln zł nakładów inwestycyjnych pod warunkiem realizacji prognozy przychodów i wyników, poinformował prezes Ariusz Bober.

Elektrotim widzi możliwość realizacji prognozy przychodów i wyników w 2020 r., jednak będzie to wymagało pozytywnego rozwoju sytuacji na rynku, poinformował prezes Ariusz Bober.

Te artykuły również Cię zainteresują

Amica zrealizuje wewnętrzne cele budżetowe, założone dla Fagora na 2020 r., dzięki dobrej rozpoznawalności marki na rynku hiszpańskim i francuskim, poinformował członek zarządu ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski.

Amica spodziewa się lepszych w ujęciu rocznym przychodów i wyników w III kwartale br., poinformował członek zarządu ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski. Z jego wypowiedzi wynika, że w kontekście całego 2020 r. spółka “będzie próbować” powtórzyć ubiegłoroczne przychody i wyniki.

Legimi oczekuje debiutu na rynku NewConnect na przełomie III i IV kwartału 2020 roku, poinformował prezes Mikołaj Małaczyński.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65% udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange (AMX), organizującej obrót instrumentami finansowymi oraz prowadzącej izbę depozytowo-rozliczeniową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii, podała spółka.

Selena FM odnotowała 26,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pepees odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 16,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dino Polska podjęło uchwałę w sprawie emisji 250 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 250 mln zł, podała spółka.

Amica odnotowała 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medinice, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 12,2 zł za jedną akcję serii I, podała spółka.

Polwax przydzieli wszystkie akcje nowej emisji serii E, podała spółka. Liczba zapisów podstawowych wyniosła 18 860 272 sztuki. Akcje zostaną przydzielone 22 września.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here