Naga MarketsGPW: Przegląd informacji ze spółek, 20 lutego 2021 r.W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 15 742 akcji Larq (0,16% w kapitale zakładowym) nie został przyjęty żaden zapis na akcje, podano w komunikacie.

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Norwegii przyznało Lotos Exploration and Production Norge – spółce Grupy Lotos – oraz PGNiG Upstream Norway – spółce Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – udziały w koncesjach na prawo do eksploatacji węglowodorów w obrębie wyznaczonych obszarów (APA) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał resort.

Te artykuły również Cię zainteresują
Polnord zawarł umowę sprzedaży dwóch nieruchomości w Warszawie o łącznej powierzchni 13 329 m2, podała spółka. Jednocześnie deweloper podpisał przedwstępną umowę nabycia działki o powierzchni 2,0058 ha, pod 250 mieszkań, podano także.

Walidacja dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego Onko BCG przez właściwy organ regulacyjny dla produktów biologicznych na terytorium Niemiec (Paul-Ehrlich-Institute) i Szwajcarii (Swissmedic), złożonej przez Apogepha, na bazie umowy podpisanej z Biomed-Lublin Wytwórnią Surowic i Szczepionek, została pomyślnie zakończona, podał Biomed.

Orlen Aviation – spółka z Grupy Orlen – zainstaluje na swoich budynkach biurowych w Warszawie mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 100 kWp, podał PKN Orlen.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) udzieliła spółce Astro trzech koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego dla kanałów: “E-Sport”, “News24” i “13”, podało Astro. v

Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 249,14 mln zł, na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli w województwie podlaskim w ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Stalprodukt odnotował 43,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. według wstępnych danych podała spółka.

Wojciech Ignacok zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Taurona Polskiej Energii z dniem 28 lutego, podała spółka.

Erbud planuje wejście w nowy segment biznesowy: spółka ma zamiar produkować i sprzedawać domy modułowe, podał Erbud. Inwestycje zawiązane z uruchomieniem produkcji spółka szacuje na 80-100 mln zł.

Premiera gry “The Child’s Sight ” i “Assault on Metaltrone” na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 26 lutego br., podał Forever Entertainment.

Akcje amerykańskiej spółki Huuuge zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Kurs akcji na otwarciu sesji wyniósł 50 zł i był równy cenie akcji oferowanych. O godz. 10:03 kurs akcji rósł o 8,4% do 54,2 zł.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczął prace związane ze wznoszeniem konstrukcji nadziemnej budynku Intraco Prime w Warszawie, podała spółka. Intraco Prime zostanie oddane do użytkowania w I kwartale 2022 r.

Grupa MOL zakłada ok. 2,3 mld USD oczyszczonej EBITDA w 2021 roku wobec 2,05 mld USD w 2020 roku, w związku ze spodziewaną stopniową poprawą otoczenia makro, podała spółka.

Vabun, po dokonaniu analiz w ramach przeglądu opcji strategicznych, podjął decyzję o wyborze opcji polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz podmiotu trzeciego, a następnie połączeniu spółki z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży, podał Vabun.

MOL odnotował 17,26 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 37,02 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergii, ogłoszonym 6 listopada 2020 r. przez BIF IV Europe Holdings Limited (inwestor) oraz Mansa Investments spełnił się warunek o podjęciu przez radę nadzorczą uchwały w sprawie oddelegowania członka RN wskazanego przez inwestora do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, ale nie spełnił się warunek o zawarciu przez spółkę, Mansa oraz inwestora umowy przystąpienia, na podstawie której Polenergia miała stać się stroną umowy akcjonariuszy. Mimo to inwestor podjął decyzję o nabyciu akcji spółki.

Bank Pekao zdecydował o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF o 318 mln zł, które obciążą wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r., podał bank. Pomimo zwiększenia rezerw, bank oraz grupa spodziewają się dodatniego wyniku finansowego netto za IV kw. ub. roku.

Rafako Engineering w restrukturyzacji – spółka zależna Rafako złożyła wniosek w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu wierzycieli, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here