Naga MarketsZarząd Atalu zdecydował o podwyższeniu programu emisji obligacji do maks. 200 mln zł z maks. 150 mln zł oraz o emisji 2-letnich papierów serii AW2 o wartości do 50 mln zł, podała spółka.

Tomasz Jodłowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Banku Pocztowego ze skutkiem na 4 września, podał bank.

Komputronik w restrukturyzacji miał ok. 132,8 mln zł wyniku na sprzedaży w roku finansowym 2019/2020 (spadek o 25,8% względem 2018 roku), przy 1 491 mln zł przychodów (spadek o 16,8% r/r). Spółka szacuje, że bez uwzględnienia czynników jednorazowych, wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty działalności (koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) zamknie się stratą z przedziału -24 mln zł a -26 mln zł, podała także spółka, prezentując wstępne dane.

Boryszew zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego w zakresie dwóch wskaźników odnoszących się do umów kredytowych z jednym z banków, podała spółka. Boryszew zapowiedział też, że niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem kowenantu.

Komputronik w restrukturyzacji miał 5,5 mln zł zysku EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 września, o następującym podziale zysku netto za rok obrotowy 2019/2020: 3,91 mln zł na dywidendę (co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję), 11,21 mln zł na powiększenie kapitału zapasowego (razem: 15,12 mln zł), wynika z projektów uchwał.

Grupa Emmerson i Emmerson Realty złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości, podały spółki.

Sprzedaż kart kredytowych Alior Banku wzrosła o 127% r/r w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r., podał bank. Na koniec lipca w stosunku do stycznia wzrost sprzedaży kart wyniósł 75%.

Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na 21 września, a zakończenie 21 października 2020 r. podała spółka. Wcześniej ustalono, że wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę.

Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez GDDKiA oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. “Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa”, podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%.

Terra Recycling i Tesla Recycling, spółki zależne Elemental Holding, ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, podał Elemental.

Unibep zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (GDDKiA) umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. “Realizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny”, podała spółka. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 24,5 mln zł netto.

Echo Investment otrzymało pozwolenie na użytkowanie pierwszego budynku Resi4Rent w Browarach Warszawskich, podała spółka. Resi4Rent stworzyło w nim 450 mieszkań na długoterminowy wynajem; pierwsi najemcy już się wprowadzają.

Gaming Factory udostępnił pierwszy zwiastun zapowiadający grę z gatunku tower defense “Big Battle: Defend the Wall”, podała spółka. Wersja gry na PC trafi do sprzedaży jesienią 2021 roku.

Oferta ZUE, warta 141,8 mln zł netto (174,4 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym miasta Szczecina na “Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”, podała spółka.

Rada nadzorcza British Automotive Holding (BAH) powołała na dwuletnią kadencję Marcina Dąbrowskiego i Marcina Kolasę na wiceprezesów zarządu, podała spółka.

Spółka PCF Group S.A. (People Can Fly) złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka zamierza do końca tego roku przeprowadzić publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO), podano w komunikacie. O giełdowych zamierzeniach People Can Fly agencja ISBnews informowała już w ubiegłym tygodniu.

Moonlit dokonał przydziału 499 999 akcji wyemitowanych w ramach drugiej oferty publicznej. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji wynosi 2,5 mln zł, podała spółka. Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 892 800 akcji o wartości 4,45 mln zł.

Torpol terminowo zakończył prace związane z odbiorem końcowym prac modernizacyjnych na linii kolejowej Warszawa – Poznań, w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz, podała spółka. Jest to jedna z największych wielobranżowych modernizacji liniowych linii kolejowej o wartości przekraczającej 1 mld zł brutto, podkreślił Torpol.

Gra “Supermarket Manager” z portfolio produkcyjnego Live Motion Games (LMG) trafił na listę najbardziej oczekiwanych gier platformy Steam, podała spółka. Premiera symulatora budowy i zarządzania marketem planowana jest na przyszły rok. Rolę wydawcy projektu pełni PlayWay, jednocześnie główny udziałowiec spółki.

Huckleberry Games zgodnie z nową strategią zmieni nazwę na Neurone Studio i skupi się przede wszystkim na produkcji nisko- i średniobudżetowych małych gier na konsole i PC, podała spółka. Nowo przyjęta strategia zakłada wydanie kilku gier rocznie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Sescom planuje opublikować w najbliższych tygodniach strategię rozwoju na lata 2020-2030, zapowiedział prezes Sławomir Halbryt.

Dom Development ruszył ze sprzedażą inwestycji Osiedle Zielna we Wrocławiu, w którym powstanie 2-piętrowy budynek ze 160 mieszkaniami. Prace budowlane rozpoczną się w IV kwartale tego roku, ich finał przewidziany jest na I kw. 2022 r., podała spółka.

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną ze Sleepy Spider Studios z USA, podała spółka. Na mocy tej umowy Forever Entertainment otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry “Project Aether” na następujących platformach: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.

Zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Komputronik oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne wraz z projekcją przyszłych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, podała spółka. W wariancie bazowym Komputronik oczekuje, że zanotuje 914,9 mln zł przychodów i 6,9 mln zł zysku netto w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Columbus Energy złożył wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp), podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji MZN Property z obrotu na rynku głównym GPW oraz akcji 5th Avenue Holding z obrotu na rynku NewConnect, podała Komisja.

Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw w grupie kapitałowej Elemental Holding w II kwartale 2020 roku, podała spółka.

Selvita zawarła z Ringier Axel Springer Polska umowę przenoszącą własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9 893 m2, zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnej siedziby spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji za cenę w kwocie 10 mln zł netto, podała Selvita.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Gaz-System oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły drugi konkurs w ramach programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo, podało PGNiG. Na wsparcie rozwoju innowacji w gazownictwie czeka 311 mln zł. Wnioski można składać do 9 października 2020 roku.

Milkiland odnotował 22,74 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,26 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 82,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wstępny szacowany skonsolidowany zysk netto Inter Cars za I poł. 2020 r. wyniósł ok. 134 mln zł i był wyższy o ok. 16% od zysku netto odnotowanego rok wcześniej, przy przychodach ok. 4 mld zł (spadek o ok. 4% r/r), podała spółka.

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji, podała spółka.

Unibep odnotowało 9,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Sescom odnotował 1,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. r. obr. 2019/2020 r. (1 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.) wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TXM w porozumieniu z bankami finansującymi – PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim – zmienił zapisy umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. Na mocy tych zmian wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności banków wobec spółki na podstawie umów kredytowych zostały przesunięte do dnia 18 września 2020 r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here