Naga Marketsbyk patrzący w wykresyRafako w restrukturyzacji otrzymało od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2 993 000 euro z tytułu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego związku z wypłatą przez Generali na rzecz beneficjenta gwarancji tj. zamawiającego sumy gwarancyjnej w tej samej wysokości, podała spółka.

Forex Club

Eurocash zawarł z BNP Paribas Bank Polska, PKO BP oraz Santander Bank Polska umowę, na postawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Eurocash rozważa dokonanie pierwszej emisji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy, w kwocie do 200 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Ciech odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź odnotował 472 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 695 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 376,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 302,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE odnotowało 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Do rady dyrektorów Play zostało powołanych 6 nowych członków związanych z Grupą Iliad, podała spółka.

Enea wypracowała 13 464 mln zł skonsolidowanych przychodów, 2 635 mln zł zysku EBITDA w I-III kw 2020 r. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 62 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

LPP w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na oferowane wszystkie akcje, tj. 17 099 sztuk, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 6 600 zł za jeden walor, podała spółka.

Elektrotim obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2020 r. do 14,8 mln zł, a przychodów ze sprzedaży do 293 mln zł, tj. odpowiednio o 6% i 2%, podała spółka.

KGHM Polska Miedź i 15 samorządów z terenu Zagłębia Miedziowego podpisało się pod listem intencyjnym dotyczącym wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka.

Movie Games przygotuje mobilną wersję gry “Drug Dealer Simulator”, podała spółka. Za przeniesienie gry na systemy Android oraz iOS będzie odpowiadało Movie Games Mobile.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego zawartej z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy (ZA Puławy), podała spółka. Planowana wartość dostaw w latach 2021-2026 wynosi 847 mln zł netto.

Zgodnie z decyzjami, 10 spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa przygotuje do eksploatacji 17 szpitali tymczasowych, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

Wartość tegorocznego portfela zleceń Comarchu jest aktualnie o około 5% wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Capex w przyszłym roku związany głównie z uruchomieniem data center w USA.

Mo-Bruk chce rozwijać sprzedaż zagraniczną paliw alternatywnych i analizuje ścieżkę rozwoju poprzez przejęcia, poinformował prezes Mo-Bruk Józef Mokrzycki

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) identyfikuje ryzyko związane ze skargą na polskie przepisy o rynku mocy, jednak uważa je za niewielkie, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce zaprezentować zatualizowaną strategię w połowie przyszłego roku, poinformował wiceprezes, kierujący pracami zarządu Wojciech Hann. Bank ocenia, że jeśli nie nastąpi osłabienie popytu ze strony klientów, to w perspektywie końca 2021 r. będzie stopniowo zbliżał się do celu, który zakłada, że “co druga złotówka” będzie przeznaczana na finansowanie ekologii.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wzrost nakładów inwestycyjnych w segmentach ciepłownictwa, energetyki odnawialnej i źródeł niskoemisyjnych w 2021 r. i spadek nakładów w energetyce konwencjonalnej, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ma nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Unimot planuje dołączenie ok. 30 stacji do sieci Avia w 2021 roku, tak aby na koniec przyszłego roku sieć tej marki w Polsce liczyła 100 stacji, podała spółka.

Echo Investment pozyskało w Banku Pekao kredyt na budowę trzech biurowców wchodzących w skład wielofunkcyjnego kompleksu Fuzja w Łodzi, o wartości 33,6 mln euro, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej i wzrostu w pozostałych segmentach w 2021 r., poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Unimot zamierza trzymać się polityki dywidendowej, przewidującej przeznaczenie 30% jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Unimot podtrzymuje prognozę skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 80 mln zł w całym 2020 roku, mimo że wyniki III kwartału br. były o ok. 4 mln zł niższe od spodziewanych, poinformował prezes Adam Sikorski.

PGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie technicznym w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla dwóch morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, podała spółka.

Idea Bank jako pierwszy podmiot w polskim sektorze usług finansowych uzyskał certyfikaty ISO 27017 oraz ISO 27001 potwierdzające bezpieczeństwo przetwarzanych danych w chmurze, podał bank. Pierwszy z certyfikatów określa zasady dotyczące klientów i dostawców usług w chmurze obliczeniowej, drugi dotyczy wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

LPP planuje sprzedaż 17 099 akcji własnych, stanowiących 0,97% kapitału zakładowego i 0,55% głosów na walnym zgromadzeniu, w trybie budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB), podała spółka.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Ursusa w restrukturyzacji, podała spółka.

Oferta publiczna do 30% (1 053 866 akcji szt.) akcji Mo-Bruku z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% (351 288 szt.) rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych rozpocznie się jutro, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 260 zł.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 23,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wielton odnotował 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 52,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 21,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari Trade odnotowało 7,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 52,98 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 18,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 273 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11bit Studios odnotowało 7,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 25,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Mo-Bruku sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, podała KNF. Spółka zapowiedziała publikację prospektu w środę oraz konferencję prasową na ten temat – także w środę, o godz. 10:00.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here