Naga MarketsFerro odnotowało 12,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep podpisał dwie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Białymstoku na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego o łącznej wartości ok. 41 mln zł netto, podała spółka.

Data premiery gry ” Powertris” na konsolę Nintendo Switch została ustalona na 1 października, podało No Gravity Games.

Nowe działalności Tower Investments – produkcja wyrobów cukierniczych i delikatesy internetowe – mają być samodzielnymi biznesami, które w przyszłości staną się spółkami publicznymi notowanymi na NewConnect, a później, być może, na rynku głównym GPW, poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk. Spodziewa się on, że będą odpowiadać razem za ok. 20% przychodów grupy w perspektywie roku, i za “znacząco ponad 30%” w ciągu 2-3 lat.

MCI Capital oczekuje lepszych wyników finansowych w drugim półroczu 2020 r. w związku z wyjściami z inwestycji i rozwojem portfela, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) spodziewa się szybszej niż zakładana poprawy marży brutto na sprzedaży w węgierskiej spółce zależnej Poli-Farbe, wynika ze słów prezesa Piotra Mikruta. Podobnie może być w przypadku pozostałych marż na poziomie grupy, ale jest to w dużym stopniu uzależnione od popytu na produkty.

Unibep zawarł umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy budynku Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 20,4 mln zł netto.

Szacowana wysokość rezerw związana z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów oraz PAK Górnictwo – spółek zależnych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) – wyniesie łącznie 2,8 mln zł, podała grupa.

PKP Cargo i LTG Cargo Polska (spółka zależna LTG Cargo) utworzą spółkę celową, która będzie operatorem logistycznym zajmującym się obsługą ładunków przepływających na trasie Litwa-Polska-Europa Zachodnia, podało PKP Cargo.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zakłada poprawę wyników finansowych w drugiej połowie 2020 roku względem I półrocza i osiągnięcie “dobrych” wyników w całym roku, poinformował prezes Marcin Mazurek.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) ocenia, że wyodrębnienie od 1 września br. Pionu Handlowego jako ZCP, a potem jako spółki w 100% zależnej Śnieżka Trade of Colours, w pierwszym roku jej działania nie wpłynie na wyniki grupy, poinformował prezes Piotr Mikrut. Potem będzie przynosić wyłącznie korzyści.

Skinwallet zakończył prace deweloperskie i prowadzi finalne testy własnej platformy transakcyjnej typu Marketplace, którą zamierza uruchomić w przeciągu najbliższych kilkunastu dni, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wydało na walkę z koronawirusem ok. 40 mln zł, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) spodziewa się, że tegoroczny capex wyniesie ok. 95 mln zł, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Te artykuły również Cię zainteresują

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) jest zadowolona z wyników I półrocza i dotychczasowego przebiegu III kwartału br. i wierzy w bardzo dobre wyniki w skali całego 2020 r., zwłaszcza, że IV kw. nie powinien już na nie znacząco wpłynąć, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Tauron Dystrybucja – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – przeprowadził pierwsze w Polsce prace płużenia kabli z wykorzystaniem technologii sprowadzonej z Austrii, podała spółka.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił dla Pekao Leasing nowy kredyt na kwotę 350 mln zł, a środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podało Pekao. Łączna wartość finansowania przyznanego Pekao Leasing przekroczyła 1 mld zł.

Gra “Observer: System Redux” zostanie wydana na Xbox Series X oraz PC 10 listopada 2020 r., a na PlayStation 5 – 12 listopada 2020 r., podał Bloober Team.

Akcjonariusze VRG zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 października br., o nabyciu nie więcej niż 46 891 168 akcji własnych, tj. 19,09% kapitału zakładowego, podano w projektach uchwał. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji ma wynosić do 135,05 mln zł.

Ulma Construccion Polska odnotowała 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 19,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tower Investments zaktualizował strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2017-2022, podała spółka. Aktualizacja strategii zmierza do kontynuacji dotychczasowej działalności grupy kapitałowej polegającej na realizacji projektów deweloperskich dla sieci usługowo-handlowych i deweloperów mieszkaniowych jako działalności podstawowej, przy jednoczesnym rozszerzeniu obszarów działania o produkcję wyrobów cukierniczych i delikatesy internetowe.

Auto Partner odnotował 32,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Trakcja na koniec czerwca 2020 roku wyniósł około 3,2 mld zł netto (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała spółka w raporcie półrocznym.

Grupa Trakcja odnotowała 37,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 35,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 40,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 54,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here