Naga MarketsComarch odnotowało 32,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rozpoczęło się pierwsze z trzech planowanych badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez ośrodek badawczy Covance Inc. na zlecenie Pharmeny, podała spółka. Badanie jest prowadzone w celu ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Spółka zakłada, że otrzyma na przełomie stycznia/lutego 2021 r. raport zawierający wyniki powyższego badania.

Te artykuły również Cię zainteresują
Atende odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot odnotował 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 23,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotował 4,02 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (Grupa BIK) odnotowała 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę w sprawie przejęcia kontroli nad spółką LPP, podało LPP.

Capital Park zawarł przedwstępną umowę zakupu dwóch działek w Gdańsku o łącznej powierzchni 1,3 hektara, przy ujściu Motławy do Martwej Wisły, na tzw. Polskim Haku, podała spółka. Inwestor planuje tam zabudowę mieszkaniową z częścią handlowo-usługową, a także reprezentacyjną przestrzeń rekreacyjną, dostępną dla wszystkich mieszkańców Gdańska i turystów odwiedzających miasto.

Enspirion – spółka zależna Energi – wdrożyła usługę łączności krytycznej TETRA w innej spółce z grupy – Enerdze OZE, podała firma.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wsparcie finansowe w ramach programu rządowego “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, podała spółka. Wsparcie zostanie udzielone w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł.

Agora nie zgadza się z wątpliwościami prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Eurozetem i zwraca uwagę, że są to wstępne zastrzeżenia, które nie muszą mieć wpływu na ostateczną decyzję regulatora, poinformował prezes Bartosz Hojka.

R22 pracuje nad kolejnymi przejęciami, które powinny zostać sfinalizowane w I półroczu 2021 roku, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

Healthnomic wprowadził na rynek kompleksowe rozwiązanie do zdalnego zarządzania procesem diagnostyczno-terapeutycznym chorób cywilizacyjnych, podała spółka. Usługa jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesną medycyną, takie jak wzrost liczby zgonów spowodowany przez choroby cywilizacyjne oraz pandemię COVID-19, podkreślono. Spółka poinformowała również o planowanym debiucie na rynku NewConnect w 2021 roku.

Zarząd Aplisensu ocenia, że w 2021 r. może być “większa skłonność” do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami niż w br., gdy dywidenda wyniosła 0,25 zł na akcję, poinformował prezes Adam Żurawski.

R22 zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu osiągniętej w III kwartale 2020 roku także w kolejnych kwartałach, zapowiedział prezes Jakub Dwernicki.

Medinice zawarł “memorandum of understanding” dotyczące założenia spółki z amerykańskim partnerem w celu certyfikacji i dystrybucji w krajach Unii Europejskiej szybkich testów do diagnostyki COVID-19, podała spółka.

Grupa Agora oczekuje w IV kw. tego roku na całym rynku reklamowym dynamiki zbliżonej do III kw., poinformował prezes Bartosz Hojka.

R22 przewiduje przeznaczenie na dywidendę co najmniej 30% zysku netto za rok obrotowy 2019/2020, kończący się 31 grudnia 2020 roku, poinformował wiceprezes spółki Robert Stasik.

Aplisens rozważy modyfikację strategii na lata 2020-2022 “za jakiś czas”, poinformował prezes Adam Żurawski. Dodał, że spółka nie zrealizuje celu przychodowego strategii na 2020 r.

Mazurska Manufaktura pozyskała łącznie 4,37 mln zł z emisji crowdinvestingowej, podała spółka.

Grupa WP notuje dobre wyniki reklamy internetowej w IV kw. m.in. dzięki znaczącemu wzrostowi rynku e-commerce, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego. Spółka liczy także na dodatkowy wzrost przychodów z reklamy dzięki wdrożeniu nowego narzędzia “WP Sales Booster”.

Creepy Jar odnotowało 0,27 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 0,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boruta-Zachem odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP nadal jest zainteresowana akwizycjami i nie wyklucza, że do końca roku uda się zakończyć negocjacje z dwoma podmiotami, poinformował prezes Jacek Świderski.

Movie Games odnotowało 1,94 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

R22 odnotowało 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w V kw. roku obrotowego 2019/2020 r. (zakończonego 30 września 2020 r.) wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Genomtec opracował i wystąpił o wprowadzenie do obrotu ultraszybkich testów dwugenowych w technologii RT-LAMP, podała spółka. Weryfikacja kliniczna wykazała, iż testy dają wynik na obecność SARS-CoV-2 w 12-20 minut, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów diagnostycznych.

Skarbiec Holding odnotował 24,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (trwającego od 1 lipca do 30 września 2020 r.) wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ulma Construccion Polska odnotowała 7,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm miał 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. (wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Impel odnotował 11,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Aplisensu będzie usatysfakcjonowany, jeśli spółce uda się osiągnąć w IV kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym r/r, poinformował prezes Adam Żurawski.

Grupa WP odnotowała 25,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens odnotował 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Agora spodziewa się, że wskutek obecnie trwającej pandemii w całym 2020 r. jej przychody mogą istotnie się zmniejszyć, a Grupa odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT, podała spółka.

DataWalk odnotował 8,94 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,14 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Agora podtrzymuje prognozę zakładającą spadek wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 8-12% r/r, ale zaznacza, że ze względu na pandemię powyższe założenia mogą być obarczone błędem, a ich trafność dużo mniejsza niż w okresach większej przewidywalności, podała spółka.

W ramach skupu akcji własnych, przeprowadzonego od 19 października do 13 listopada 2020, Kruk przyjął od akcjonariuszy 1 659 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 17 312 434 akcje, podała spółka. Łącznie spółka skupi od akcjonariuszy 271 tys. akcji po cenie jednostkowej 350 zł (łącznie 94,85 mln zł).

Agora odnotowała 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty Polyolefins – spółki celowej powołanej do realizacji projektu Polimery Police – dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 323 684 990 zł, do 922 968 300 zł, w drodze emisji akcji, które objęły Grupa Lotos oraz Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podały Grupa Azoty i Grupa Lotos w osobnych komunikatach

Spodobał Ci się artykuł? Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje wprost na swojego emaila? Zapisz się do naszego Newslettera. ZAPISZ SIĘ >>

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here