Naga MarketsGra “Postal Redux” na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 16 października br., podał Drageus Games.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) odnotowała 33,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 8,58 mln zł za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie piaseczyńskim przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, podała spółka.

Vivid Games otrzymał informację o wydaniu przez sędziego – komisarza w przyspieszonym postępowaniu układowym postanowienia (PPU) ws. przyjęcia układu częściowego zaproponowanego obligatariuszom przez spółkę, podał Vivid. Wydanie postanowienia wynika z zakończenia pisemnego głosowania nad układem. W głosowaniu pisemnym wszystkie głosy zostały oddane za przyjęciem układu.

Best przygotowuje się do nowych emisji obligacji i oczekuje tendencji spadkowej w zakresie wycen pakietów wierzytelności, oferowanych na rynku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Pandemia koronawirusa pokazała, że konieczne będzie ściąganie z powrotem do Europy produkcji polimerów, a trwająca inwestycja Polimery Police będzie miała tę przewagę konkurencyjną, że będzie pierwsza, ocenił prezes Grupy Azoty Polyolefins – spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji – Andrzej Niewiński.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje, że wyniki sprzedażowe za trzeci i czwarty kwartał tego roku będą lepsze od osiągniętych w drugim kwartale 2020 r., poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO grupy PZU Tomasz Kulik. PZU nie planuje w najbliższym czasie buy-backu.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza zaprezentować dalsze plany związane z posiadanymi aktywami bankowymi pod koniec tego roku – wraz z ogłoszeniem nowej strategii grupy, która najprawdopodobniej będzie obejmowała lata 2021-2023, poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

Wearco – właściciel platformy cyfrowej sprzedaży odzieży Answear.com – złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Jeśli zmaterializuje się scenariusz ograniczenia dostępu Huawei do wdrażania usług 5G, P4 – spółka w 100% zależna od Play Communications – będzie musiała ponieść dodatkowe inwestycje na max. 0,9 mld zł w ciągu 7 lat, podało Play.

BoomBit podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 3,84 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie systemu opartego o algorytm sztucznej inteligencji modyfikującego parametry gry w trakcie trwania rozgrywki w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy, podała spółka.

Centrum Badań DNA – spółka zależna Inno-Gene – złożyła wniosek patentowy dotyczący kilkuminutowego testu genetycznego do diagnostyki SARS-COV-2, podało Inno-Gene.

Celon Pharma złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy inhibitora JAK/ROCK – CPL 409116, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje strategię do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. późną jesienią, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Strategia ma pokazać ścieżkę transformacji grupy “w zielonym kierunku”.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega ryzyko braku zdolności do zwiększenia zadłużenia w przyszłym roku w związku z negatywną perspektywą wyniku EBITDA przy konieczności dokonania istotnych inwestycji w energetyce odnawialnej i dystrybucji, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje efekt finansowy opóźnienia oddania do użytku nowego bloku energetycznego w Turowie na niespełna 40 mln zł, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Te artykuły również Cię zainteresują

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozmawia z kilkoma podmiotami na temat sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa i liczy na finalizację transakcji do końca roku, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Atal dokonał ostatecznego przydziału 50 tys. sztuk dwuletnich obligacji serii AW2 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

ML System oczekuje, że przychody w II półroczu 2020 roku będą wyższe niż w I półroczu tego roku, podała spółka.

Wznowienie reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powinno nastąpić po ustabilizowaniu się pandemii COVID-19 i utrwaleniu się stanu równowagi rynków w dłuższym okresie. Takie warunki mogą wystąpić nie wcześniej niż w II połowie 2021 roku, wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) przeprowadzonego wśród zrzeszonych w Izbie powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) – instytucji zarządzających OFE.

Pierwszy pacjent otrzymał dawkę SEL24/MEN1703 w ramach trwającego badania klinicznego fazy II DIAMOND-01 prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, podało Ryvu Therapeutics, powołując się na informacje otrzymane od Menarini Ricerche SpA należącego do włoskiej grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703.

W uzgodnieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Alior Bank wydłużył termin udzielania pożyczek szerokopasmowych finansowanych w ramach programu dla małych, średnich i dużych firm, podał Alior Bank. Do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) może trafić 30 mln zł.

ML System odnotował 8,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Bit Games podpisał ze spółkami Up oraz Olymp list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wytworzenia wspólnej oferty produktowej dedykowanej do siłowni, opartej na urządzeniach do siłowni w połączeniu z innowacyjnymi grami VR oraz systemem CRM, podał PrimeBit Games.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada spadek r/r raportowanej EBITDA w 2020 r. w segmentach Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo, Dystrybucja i Obrót oraz stabilnego poziomu EBITDA w segmencie Energetyka Odnawialna, podała spółka.

CEZ oficjalnie rozpoczął proces dezinwestycji w Polsce, podała spółka. Po otrzymaniu pisemnych potwierdzeń zainteresowania inwestorów zostanie wysłane zaproszenie do złożenia niewiążącej oferty. W Polsce CEZ rozważa sprzedaż łącznie pięciu lokalnych spółek, ale pozostawi w swoim polskim portfolio firmy zajmujące się działalnością z zakresu nowoczesnych usług energetycznych (ESCO). Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w zeszłym roku strategii grupy CEZ.

Emil Ślązak został powołany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku – nie dłużej niż do 16 grudnia 2020 roku, podał bank.

Best odnotował 14,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 13,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 11,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi zaawansowane prace nad nową strategią grupy do 2030 r. i przewiduje jej publikację jesienią 2020 r., podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 688 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1702 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here