Naga MarketsGPW: Przegląd informacji ze spółek, 16 grudnia 2020 r.Archicom Polska – spółka zależna Archicomu – zawarł z mBankiem umowę sprzedaży 2 292 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym w BDH Development, podał Archicom. Każdy udział jest o wartości nominalnej 1 000 zł. Szacowana cena sprzedaży wyniesie 7 mln zł.

GPW: Przegląd informacji

Grupa Kęty prognozuje na 2021 r. – pierwszy rok przyjętej dziś strategii na lata 2021-2025 – przychody ze sprzedaży w wysokości 3 620 mln zł, 624 mln zł zysku EBITDA, 474 mln zł zysku EBIT i 369 mln zł zysku netto, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strategia Grupy Kęty na lata 2021-2025 opiera się na czterech filarach, którymi są wzrost przychodów grupy ponad rozwój rynków, na których działa, wysoka rentowność operacyjna, realizacja inwestycji rozwojowych i odpowiedzialność środowiskowa i społeczna. W tym ostatnim obszarze założono m.in. obniżenie śladu węglowego grupy o 15% względem 2016 r.

“Strategia rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025” uwzględnia możliwość dokonania akwizycji w obszarze związanym z podstawowym biznesem – produkcją wyrobów oraz systemów na bazie aluminium, podała spółka.

“Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025” zakłada przeznaczanie na dywidendę średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto z roku poprzedniego, co ma dać łącznie ok. 1,7 mld zł dywidend (ok. 180 zł na akcję), podała spółka.

Zgodnie z przyjętą dziś “Strategią rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025”, skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie jej trwania wyniosą 1 064 mln zł, podała spółka.

Cele finansowe przyjętej dziś “Strategii rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025” to m.in. 4 637 mln zł przychodów i 470 mln zł zysku netto w 2025 r. wobec odpowiednio 3 498 mln zł i 417 mln zł w 2020 r. (dane zgodne z prognozą 16 grudnia 2020 r.), podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i United Nations Global Compact Network Poland (GCNP) podpisały porozumienie o współpracy (memorandum of understanding) w zakresie wsparcia narzędzi do finansowania zrównoważonego rozwoju, podała giełda.

Grupa Kęty szacuje, że w IV kw. odnotuje 84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 62 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Aplikacja mobilna Banku Millennium jest już dostępna w AppGallery – sklepu z aplikacjami na urządzeniach Huawei, podano w komunikacie.

W ofercie publicznej Dadelo inwestorzy indywidualni złożyli 5 927 zapisów na 10 435 tys. akcji. Liczba akcji przeznaczona dla inwestorów indywidualnych wynosiła 900 tys., podała spółka. W efekcie stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 91,375%.

Energa Obrót – spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen – zakończyła montaż farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,25 Mwp, która powstała na zamówienie Młynów Szczepanki na należącym do firmy gruncie, podała Energa.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka podpisała aneks nr 1 do umowy na realizację budowy centrum logistycznego w Zawadzie, o wartości 70,75 mln zł, podała spółka. Inwestycja ma być gotowa na początku 2022 roku.

Grupa K2 zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy za 2020 r. na poziomie 1 zł za akcję i nie wyklucza przejęć, poinformował prezes Paweł Wujec.

Zgromadzenie wierzycieli przyjęło układ w Top Secret dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego, poinformował Redan.

Allegro odnotowało największą liczbę transakcji w ciągu całego roku w poniedziałek 14 grudnia, podała spółka. Tego dnia w każdej sekundzie średnio 117 osób odwiedziło Allegro.pl.

WeirdFish planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 r., podała spółka.

mBank postanowił zwiększyć limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do 4 mld zł z 2 mld zł w związku z utrzymującym się na rekordowych poziomach zainteresowaniem inwestycjami OZE, podał bank.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny zobowiązał Orange Polska do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid, podał Urząd.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 35 mln do 100 mln akcji serii P, przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 16 marca.

Tauron Polska Energia nabył spółkę Wind T1, która prowadziła projekt budowlany o docelowej mocy 30 MW w województwie łódzkim, podała grupa. Energia elektryczna powinna popłynąć z inwestycji w połowie 2022 roku.

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o nałożeniu kary finansowej wysokości 10 mln zł, podał bank. Decyzja została zaskarżona przez bank w całości.

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), nie osiągnęła porozumienia z Jaguar Land Rover (JLR) w zakresie warunków zakończenia działalności importerskiej oraz zasad spłaty kwot należnych JLR od BAP. BAP nie otrzymał jednocześnie od JLR informacji o dalszym wydłużeniu okresu wstrzymania przez JLR skutków wypowiedzenia umowy importerskiej, w związku z czym 15 grudnia nastąpiło efektywne wypowiedzenie umowy importerskiej, podał BAH.

All in! Games zawarł ze spółką Ekipa list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry. All In! Games ma pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu gry, podała spółka.

Idea Bank skierował do Getin Holding (GH) ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12 500 000 akcji serii O, po cenie emisyjnej 2 zł za jedną akcję oferowaną, tj. za łączną cenę 25 mln zł, podał bank. Oferta może zostać przyjęta przez GH do 20 grudnia br.

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) udzieliła firmie Goodyear – podmiotowi pośrednio dominującemu – 60 mln zł pożyczki, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę międzywierzycielską z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz wierzycielami JSW będącymi stronami umowy z 9 kwietnia 2019 r., podała spółka. Umowa umożliwia PFR wypłatę na rzecz JSW 1 mld zł pożyczki płynnościowej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here