Naga Marketsbyk patrzący w wykresyFirma Oponiarska Dębica odnotowała 1,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 73,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Starosta Legionowski przyznał Polnordowi 7,4 mln zł odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek gruntu przejętych pod drogi publiczne na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie, podała spółka. Polnord zamierza złożyć odwołanie od tej decyzji.

Global Cosmed zrewidował prognozę na 2020 rok, która zakłada obecnie 28 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wobec 22 mln zł prognozowanych w lutym br.) i 348 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 329 mln zł), podała spółka.

Famur nabył 1,24 mln akcji Primetechu w wyniku wezwania, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

Rada nadzorcza Inpro powołała na stanowisko prezesa spółki dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Maraszka, a także na stanowisko wiceprezesa – dotychczasowego prezesa Piotra Stefaniaka, podała spółka. Ponadto skład zarządu został uzupełniony o Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka.

Allegro nie planuje wypłacania dywidend “w przewidywalnej przyszłości”, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

Allegro planuje opublikować prospekt emisyjny na początku przyszłego tygodnia i przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną nowych akcji oraz walorów sprzedawanych przed dotychczasowych akcjonariuszy w IV kw. 2020 r., poinformowali przedstawiciele spółki.

PKN Orlen rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę, podała spółka. Inwestycja, obejmująca instalację produkcyjną, infrastrukturę logistyczną oraz dystrybucyjną, jest istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu w obszarze paliw alternatywnych.

Drago entertainment rozpoczęło publiczną ofertę akcji (IPO) o wartości do 2 mln zł, podała spółka. Od dziś więksi inwestorzy mogą składać zapisy w ramach I transzy o wartości 1 mln zł, co jest równe progowi dojścia emisji do skutku. 22 września ruszy kolejny etap emisji i rozpoczną się zapisy w ramach II transzy, również o wartości 1 mln zł. Jeszcze w tym roku spółka planuje złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Te artykuły również Cię zainteresują

Cherrypick Games chce wznowić proces przejścia na główny parkiet GPW i złoży w najbliższym czasie wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, podała spółka. Spółka liczy, że zmiana rynku notowań nastąpi na przełomie 2020/2021 roku.

Premiera gry “Panzer Dragoon: Remake” na platformie Steam i GOG została ustalona na 25 września br., podało Forever Entertainment. Cena będzie wynosiła 24,99 euro.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) nabyło 100% spółki, która będzie funkcjonować pod firmą Quercus Agent Transferowy, podało Quercus TFI. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych. Spółka może także uczestniczyć w realizacji planowanego nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion (DI Xelion) lub innego podmiotu dystrybuującego fundusze inwestycyjne.

Sescom zakłada osiągnięcie 35 mln zł EBITDA na koniec roku obrotowego 2024/2025 w ramach opublikowanej strategii “Wise Futurist 2030”, podała spółka. W ramach strategii, do 2025 r. firma zrealizuje program inwestycyjny, na który przeznaczy 123 mln zł, z czego: 80 mln zł na akwizycje zagraniczne, 30 mln zł na programy B+R (bez emisji akcji na inwestycje).

Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam (“lista życzeń – wishlist”) wynosi ponad 1,04 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań (“wishlist additions”) przekracza 1,74 mln graczy, podała spółka.

Ultimate Games odnotowało 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze MegaPixel Studio zdecydowali o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, podało Forever Entertainment.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here