Naga MarketsErbud podpisał kontrakt na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie za 24,94 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków.

Gaz-System odstąpił od umów z Rafako na budowę gazociągu na odcinku Goleniów-Płoty i budowę tłoczni Kędzierzyn oraz naliczył kary umowne w łącznej wysokości 54,43 mln zł, podało Rafako.

Te artykuły również Cię zainteresują
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie projektu “Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” kwotą do 29,18 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podała spółka.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) docelowy poziom wymogu MREL na podstawie danych skonsolidowanych na 13,16% sumy funduszy własnych i zobowiązań, co odpowiada 16,23% łącznej ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał dziś decyzję ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, uchylającą zaskarżoną przez bank decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o nałożeniu kary w wysokości 4,5 mln zł, która zmniejsza wymiar kary do 3,75 mln zł, podał bank.

Na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż przez Elektrobudowę w upadłości 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Energotest, podała Elektrobudowa. Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe za cenę ok. 18,4 mln zł. Wybór syndyka został zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza.

Kredyt Inkaso, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.

Noobz from Poland złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w I kw. 2021.

Zarząd Mercator Medical, w ramach polityki dywidendowej obejmującej przeznaczenie ok. 35% skonsolidowanego zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub program odkupu akcji własnych, jest skłonny do przeznaczenia na dywidenę kwoty relatywnie wyższej niż na buy-back, poinformował prezes Wiesław Żyznowski.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wsparcie finansowe w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln zł, podała spółka.

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Polska Press, podał Urząd.

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

PlayWay, Rafał Cymerman i Robert Lewandowski podpisali umowę na mocy której została założona nowa spółka RL9sport Games S.A., podał PlayWay. Celem spółki jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry “Football Coach the Game” na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne.

Develia otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych 214 mieszkań w ramach II etapu osiedla Latarników w Gdańsku, podał deweloper. Budowa rozpocznie się jeszcze w grudniu br., a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

Mercator Medical zdecydował o rozpoczęciu 15 grudnia skupu akcji własnych i planuje, że buy-back potrwa do 3 czerwca 2021 r., chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, podała spółka. Skup może objąć do 803 365 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 1 300 zł za jedną akcję, przy czym spółka przeznaczy na ten cel 20,06 mln zł, podano także.

Gra “The Medium” uzyskała certyfikację na platformę Xbox Series X, podła spółka.

Mo-Bruk zakończył zagospodarowywanie 1 193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) i rozpoczął podobne prace w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln zł, gdzie znajduje się szacunkowo 5 000 ton odpadów, podała spółka.

Milton Essex zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 17 grudnia, podała spółka.

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad OTP, podał Urząd.

British Automotive Polska (BAP) – spółka zależna British Automotive Holding (BAH) – otrzymał od Jaguar Land Rover Limited wypowiedzenie umowy importerskiej ze skutkiem na 15 grudnia 2020 r. wobec ustalonego w umowie terminu 11 grudnia, podała spółka.

Prospekt emisyjny Photon Energy został zatwierdzony przez holenderski urząd regulujący rynek finansowy (AFM) w związku z przeniesieniem notowań na rynki regulowane w Warszawie i Pradze, podała spółka. Photon Energy spodziewa się debiutu na rynku głównym GPW i na giełdzie praskiej na początku stycznia 2021 r.

Kernel Holding zdecydował, że wypłata 0,42 USD dywidendy na akcję nastąpi 14 stycznia 2021 roku, a dniem ustalenia dywidendy będzie 7 stycznia 2021, podała spółka.

Energa zakontraktowała 528 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2025, podała spółka.

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office – EPO) o o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, tj. dla zgłoszenia patentowego BacterOMIC zatytułowanego “Mikrofluidischer chip with an unvented gas cavity in a microfluidic chip”, podał Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.

Sprzedaż gry “Green Hell” studia Creepy Jar na platformie Steam przekroczyła poziom 1,5 mln sztuk, podała spółka.

Famur podpisał kolejną umowę ze spółką Polskie Maszyny Group na dostarczenie maszyn górniczych o wartości 20 mln euro do kopalni Inaglinskij w Rosji, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here