Naga MarketsKomisja Nadzoru Bankowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku w wysokości 0,034 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,42 USD dywidendy na akcję, podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedłużył na wniosek Agory okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK) do końca przyszłego roku, podała spółka.

Spółka P4 – operator sieci Play – złożył deklaracje korygujące w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016, podała spółka. Play jest zobowiązany do wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku w kwocie 26 633 102 zł plus 10 667 643 zł odsetek ustawowych, podano także.

Elemental Holding złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Członek zarządu, dyrektor finansowy Boryszewa Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Andrzeja Juszczyńskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora finansowego, podał Boryszew.

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI) ogłosiło wezwanie w związku z planowanym nabyciem 0,03% akcji Talanx Aktiengesellschaft oraz podjęciem działań w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcje będą nabywane po cenie 138,74 zł za sztukę.

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) udzieliła firmie Goodyear – podmiotowi pośrednio dominującemu – 105 mln zł pożyczki, podała spółka.

Orlen Południe – spółka z Grupy Orlen – nabył biogazownię rolniczą Bioenergy Project w Konopnicy o mocy 1,99 MW, którą planuje przekształcić w wytwórnię biometanu, podał PKN Orlen. W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw, pozyskana została także spółka Biozec, odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję dostarczanej przez biogazownię energii cieplnej.

Grupa ZUE podpisała z Urzędem Miasta Szczecin umowę na realizację zadania pn. “Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” za 141,8 mln zł netto (174,4 mln zł brutto), podało ZUE. Termin realizacji to 720 dni od dnia zawarcia umowy.

Pure Biologics zadebiutuje na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 14 grudnia, podała spółka. Po przeniesieniu notowań z rynku NewConnect, podstawowym zamiarem Pure Biologics w najbliższym roku będzie kontynuacja prac nad badanymi cząsteczkami, a także rozpoczęcie pierwszych eksperymentów w fazie przedklinicznej dla trzech innowacyjnych projektów.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 29,3 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 9% w skali roku.

Fundusze inwestycyjne są zainteresowane polskim rynkiem obligacji. Liczę na to, że w najbliższym roku w Polsce rozwinie się DCM – czyli debt capital market – rynek kapitałowy instrumentów dłużnych. Widać duży popyt na tego typu instrumenty, szczególnie z ratingiem, ocenił Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w rozmowie z ISBnews.TV.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wspólnie złożyły Grupie ČEZ niewiążącą ofertę na nabycie polskich aktywów grupy, podały spółki.

T&T Inwestycje 01 – spółka zależna 01 Cyberaton – zawarła umowy dzierżawy trzech nieruchomości w celu budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW, podała spółka.

Stopień zaawansowania realizacji kompleksu polioli – największej i najbardziej złożonej organicznej inwestycji Grupy MOL, o wartości ok. 1,2 mld USD – przekroczył 70%, podał MOL.

Analitycy Goldman Sachs spodziewają się, że wydana przez CD Projekt gra “Cyberpunk 2077” w pierwszym roku od premiery gry sprzeda się w 22,5 mln kopii, podano w raporcie datowanym na 10 grudnia.

Biomaxima zakończyła prace walidacyjne i złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych wniosek o rejestrację testu genetycznego SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KITTM do identyfikacji i różnicowania zakażeń wywołanych ośmioma wirusami SARS-CoV-2, Flu A/B i RSV A/B, podała spółka.

Blisko 400 przedstawicieli z 273 firm wzięło udział w PKN Orlen Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020, podał Orlen. Było to pierwsze z serii zaplanowanych spotkań dla dostawców zainteresowanych potencjalną współpracą w ramach łańcucha dostaw dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

W związku z brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), spełnił się jeden z dwóch warunków umowy zawartej przez Idea Bank z RB Investcom dotyczącej zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB Investcom, podał bank.

All In! Games podpisał umowę inwestycyjną ze Sławomirem Matulem, Michałem Selke i Januarym Ciszewskim, dotyczącą inwestycji w spółkę Ongoing oraz umowę wydawniczą na stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucję i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem ‘Dark Caster’, podał All In! Games.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex zawarła z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej inwestycji w potencjalny cel przejęcia za łączną kwotę 12,25 mln euro, podała spółka.

JR Holding ASI zawarł ze spółką Noctiluca umowę, na podstawie której objął 37 613 akcji serii D za łączną cenę w wysokości 526,6 tys. zł, podał JR Holding.

British Automotive Polska (BAP) – spółka zależna British Automotive Holding (BAH) – otrzymał od Jaguar Land Rover Limited wypowiedzenie umowy importerskiej ze skutkiem na 14 grudnia 2020 r. wobec ustalonego w umowie terminu 11 grudnia, podała spółka.

Wartość należności licencyjnych wynikających ze sprzedaży przedpremierowej gry “Cyberpunk 2077” zapewniła zwrot nakładów na produkcję i marketing, szacuje CD Projekt.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, zakończyła prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania testu genetycznego identyfikującego zwiększone ryzyko do zachorowań na COVID-19 oraz wirusów grypy typu A i B, podało Inno-Gene.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) przeprowadził emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 325 mln zł, podała spółka. Środki z emisji spółka przeznaczy na program inwestycyjny.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here