Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemGetin Holding odnotował 11,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 51,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators zawarł umowę z Maximum Games Inc. na wykonanie portu oraz wydanie gry o nazwie “Rustler” na platformy Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, a także wedle uznania wydawcy, na platformy konsolowe Xbox Next Gen, Playstation 5, Stadia oraz na platformy PC inne niż Steam i GOG, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują

Oferta Budimeksu, warta 95 127 811,72 zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie, podała spółka.

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie pakietu naprawczego UE dla rolników, producentów żywności i obszarów wiejskich, wartego 8,07 mld euro. Wszystkie środki na odbudowę zostaną im przekazane w latach 2021-2022, a nie – jak wcześniej planowano –  między 2022 a 2024 rokiem, poinformował Parlament.

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji w Radzie osiągnęli zarys porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF 2021-2027) i nowych zasobów własnych, poinformował Parlament Europejski. Kompromis musi zostać jeszcze zaakceptowany przez obydwie instytucje.

OVHcloud ogłosił nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google Cloud. Celem współpracy jest zwiększenie zdolności europejskich organizacji do cyfrowej transformacji, podał OVHcloud.

Na wdrożenie technologii 5G czekają operatorzy, biznes, a w efekcie cała gospodarka, tym bardziej że 5G jest teraz szansą, ale niedługo stanie się koniecznością, ocenił dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński.

Zarząd Getin Holding podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie, podała spółka. W ramach podjętych działań zaangażował międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co jako doradcę do tej transakcji.

Grupa AB dokona emisji nowych niezabezpieczonych obligacji serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 69 200 000 zł, podała spółka.

Zarząd Rafako w restrukturyzacji w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli, podała spółka. Wyodrębniono 7 grup wierzycieli. Propozycje dla Grupy II zakładają m.in. konwersję 20% wierzytelności głównej na akcje Rafako w drodze emisji do 50 mln nowych akcji serii L po cenie emisyjnej wysokości 2 zł z wyłączeniem prawa poboru.

Konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (lider konsorcjum – spółka zależna od Comp) oraz COIG (spółka zależna od Wasko – uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych, podał Comp.

Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w przyszłym roku wzrośnie o 3,5-4% r/r w 2021 r., powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,2 mln zł w październiku br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w październiku 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 13,8 mln zł.

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AC o łącznej wartości nominalnej 78 mln zł, podała spółka.

Wartość wolumenu kredytów i pożyczek brutto BNP Paribas Bank Polska wyniosła 79,51 mld zł na koniec września br., co oznacza wzrost o 2,2% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 6,2% wobec 5,7% rok wcześniej. Bank podał, że po zakończeniu moratoriów kredytowych 96% klientów powróciło do regularnych spłat zobowiązań.

Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, co stanowi wzrost o 6 691 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podała spółka.

TVN Media oraz Liberty Global Ventures Holding B.V. wspólnie zadecydowali o odwołaniu planowanej pierwszej oferty publicznej akcji Canal+ Polska, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w październiku 2020 roku wyniosły 29,09 mln zł i były niższe o 13,4% w skali roku, podała spółka.

Mostostal Warszawa zawarł z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację zadania pn.: “Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie”, podała spółka. Wartość umowy to 61,87 mln zł brutto.

Dobra sprzedaż w październiku br. pozwoliła Ronsonowi przekroczyć wynik sprzedażowy z całego 2019 r. w ciągu 10 miesięcy br., w związku z czym spółka będzie starała się w tym roku “znacząco” przebić ubiegłoroczną sprzedaż, poinformował wiceprezes i dyrektor sprzedaży Andrzej Gutowski.

Plantwear odnotował 305 tys. zł zysku netto i 2 546 tys. przychodów ze sprzedaży III kw. 2020 r., podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska nie rozważa kolejnych przejęć banków w Polce obecnie oraz w perspektywie wieloletniej, poinformował prezes Przemek Gdański.

Przemysław Janiszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Polimexu-Mostostalu z dniem 30 listopada 2020 roku, podała spółka.

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole – “Projekt nr 5”, podała spółka.

CEZ odnotował 1,18 mld CZK skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 85 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska spodziewa się, że zysk netto wypracowany w III kw. tego roku będzie trudny do powtórzenia w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Przemek Gdański.

Dekpol dokonał wykupu 19 220 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 19,22 mln, zł oraz 3 750 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3,75 mln zł, podała spółka.

Vivid Games wypracował ponad 23,6 mln zł przychodów ze sprzedaży narastająco do końca października br., co oznacza wzrost o 160% r/r, podała spółka. Zysk spółki wzrósł po 10 miesiącach do 2,15 mln zł.

Braster w restrukturyzacji odnotował 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 4,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączny backlog Grupy Famur (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2020 r. kształtował się na poziomie ok. 712 mln zł, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy oddalił zażalenie Ursusa w restrukturyzacji na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. W związku z tym Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Famur odnotował 71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VRG odnotowało 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development odnotował 57,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 55,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wystąpiły do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego w kierunku jej podwyższenia, podało PGNiG.

Ronson Development odnotował 3,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Budimeksu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. “Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” została oceniona najwyżej w przetargu przez Urząd Morski w Gdyni, podała spółka. Wartość oferty wynosi 466 726 543,76 zł netto.

Cyfrowy Polsat odnotował 345,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 231,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 231,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 114,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here