Naga MarketsPolska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 2 805 mln zł  skonsolidowanego wyniku EBITDA w I połowie br. W wyniku dokonanych odpisów – grupa odnotowała ok. – 688 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2020 r., podała spółka powołując się na szacunkowe dane.

APS Energia odnotowała 7,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 3,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Intersport Polska odnotował 6,17 mln zł straty netto w 2020 r. w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 1,84 mln zł jednostkowej straty netto w I połowie 2020 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Intersport Polska odnotował 6,17 mln zł straty netto w 2020 r. w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze British Automotive Holding (BAH) zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 7 080 984,84 zł, tj. 0,17 zł brutto na akcję, podała spółka. Kwota 6 919 015,16 zł zostanie przeznaczona na fundusz dywidendowy, zaś kwota 15 953 054,98 zł – na kapitał zapasowy spółki.

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok tj. 0,40 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Compa upoważnili zarząd do skupu do 295 910 akcji spółki za cenę od 80 do 150 zł za walor w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydowali o emisji nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D bez prawa poboru. Spółka chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję, podał Quercu TFI.

Akcjonariusze Compa zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 r., na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze AC SA zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 18,44 mln zł z zysku netto za 2019 roku na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,85 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Dom Development zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 239,58 mln zł tj. 9,5 zł na każdą akcję oraz o przeznaczeniu części zysku netto za 2019 r. w kwocie 65,09 mln zł na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Famur zakłada, że działalność związana z wydobyciem węgla energetycznego będzie docelowo miała nie więcej niż 30% udziału w rachunku zysków i strat grupy, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Famur podtrzymuje zainteresowanie przejęciem podmiotu z obszaru hard rock mining (HRM). Spółka  chce rozwinąć działalność poza obszarem górnictwa, także poprzez akwizycję, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Famur szuka celów akwizycyjnych na obszarze Unii Europejskiej.

Postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego – Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z 16 czerwca 2020 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki stało się prawomocne, poinformowało TXM.

Mirosław Siwirski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PCC Exol, podała spółka. Rada nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie ustanowienia jednoosobowego składu zarządu i powołania dotychczasowego wiceprezesa Rafała Zdona na stanowisko prezesa.

Te artykuły również Cię zainteresują

Rada nadzorcza ATM powołał Adama Ponichtera na członka zarządu, poinformowała spółka. Ponichtera swoje obowiązki obejmie 1 września br.

Tauron Polska Energia rozpoczął budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm o łącznej mocy ponad 100 MW. Farma powstaje na terenie dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie, podała spółka.

Wartość tegorocznego portfela zleceń Comarchu jest aktualnie o 7-8% wyższy niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Huuuge Inc. złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z rozważaną przez spółkę pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Work Service spełnił wszystkie warunki zawieszające wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej, w związku z czym umowa restrukturyzacyjna oraz aneks nr 8 weszły w życie, podała spółka.

Gra “Transport INC”, która miała swoją premierę na platformie Steam 27 sierpnia br., została sprzedana w liczbie 8,73 tys. sztuk na platformie Steam, podał Games Operators. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 200 tys. zł i został zwrócony w 89% w przeciągu 3 dni sprzedaży w sklepie Steam.

LPP pozytywnie zakończyło działania mające na celu poprawę sytuacji spółki zależnej w Niemczech (LPP Deutschland GmbH) i wróciła ona do działalności w normalnym trybie, podało LPP. Ponadto kwota odpisów utworzonych na postępowanie likwidacyjne spółki niemieckiej ulegnie znaczącemu obniżeniu, co będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy LPP za II kwartał 2020.

Akcjonariusze Libetu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Soho Development odnotowało 1,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2019/2020 (zakończonym 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur spodziewa się, że popyt na urządzenia i usługi dla górnictwa podziemnego pozostanie pod presją w najbliższym okresie, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Ovostar odnotował 2,57 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 3,47 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 219 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (NN OFE), akcjonariusz posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), przekazał projekt uchwały dot. porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia 2020 r., podał Quercus TFI. Projekt dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji maksymalnie 5,5 mln akcji serii D.

Comarch odnotował 20,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LiveChat odnotował 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec 2020) wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

  1. Bardzo dobra informacja dla polki odzieżowej z Polski, Niemcy to bardzo dobry rynek i dobrze że utrzymali tam swoją pozycję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here