Naga MarketsGPW: Przegląd informacji ze spółek, 1 grudnia 2020 r.Cztery spółki dilerskie zależne od British Automotive Holding (BAH) zawarły umowy dealerskie i serwisowe z nowym importerem samochodów Jaguar i Land Rover, tj. Inchcape JLR Poland, podał BAH.

Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd Livechat Software, po otrzymaniu zgody od rady nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21, podała spółka. Zaliczka wyniesie 0,89 zł na akcję.

PlayWay planuje wypłacić dywidendę akcjonariuszom za 2020 r., ale uważa, że za wcześnie jeszcze na podanie konkretnej kwoty, poinformował prezes Krzysztof Kostkowski.

PKN Orlen przekazał szpital tymczasowy w Płocku na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, podała spółka.

Budimeks zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na Kontrakt 1.B.8. “Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” za 95,13 mln zł netto.

Stilo Energy liczy na debiut na NewConnect w I kwartale 2021 r., poinformował ISBtech prezes Stilo Energy Piotr Siudak.

Ultimate Games liczy na podwojenie wyników finansowych w tym roku i zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy za 2020 r. w wysokości około 1 zł na akcję, poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

Akcjonariusze Serinusa zdecydują 15 grudnia br. na walnym zgromadzeniu o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podała spółka.

INC planuje przeprowadzić łącznie do 10 debiutów spółek na NewConnect do końca 2020 r. i około 20 w 2021 r., poinformował prezes Paweł Śliwiński.

Noctiluca planuje wejście na rynek NewConnect w 2021 r., podała spółka.

Konsorcjum z udziałem spółek zależnych GK Immobile: Atrem (lider konsorcjum), PJP Makrum i Projprzem Budownictwo podpisało umowę z Gaz-Systemem na rozbudowę tłoczni gazu w Odolanowie za 326,68 mln zł netto, podało GK Immobile.

InventionBio – spółka powiązana z Boruta-Zachem (w trakcie zmiany na Hub.Tech), działająca w branży biotechnologii – otrzymało rekomendacje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie w wysokości 18,9 mln zł, podał Boruta-Zachem.

Zarząd Work Service złożył do Sądu Rejonowego (Wydział Gospodarczy) we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego, przyjętego przez banki, poinformowała spółka. Złożenie wniosku wraz z planem restrukturyzacyjnym stanowi realizację postanowień umowy restrukturyzacyjnej.

XTPL otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) “Szybka ścieżka” projektu pt. “Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji”. Wartość całkowita projektu to 16 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania 11,67 mln zł, podała spółka.

Spółki zależne od Elemental Holding, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy, złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego informację o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding w drodze przymusowego wykupu wraz z informacją na temat przymusowego wykupu, który chcą przeprowadzić 18-23 grudnia br., podała spółka.

Rada nadzorcza Seleny FM powołała z dniem 1 stycznia 2021 roku zarządu spółki Sławomira Majchrowskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych (CCO), podała spółka.

Enter Air odnotował 34,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 59,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet oraz spółki zależne, Libet 2000 i Baumabrick, zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, PKO Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność spółki i ww. jednostek zależnych, porozumienie dot. wspólnych warunków finansowania obejmujące całość zadłużenia spółki i ww. spółek grupy kapitałowej Libet z tytułu wszystkich kredytów bankowych im udzielonych, podał Libet.

T-Bull odnotował 1,28 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska i Eurocash zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych produkowanych według receptur i pod markami spółki lub co do których posiada ona prawo do ich wykorzystania w taki sposób, podał Sfinks Polska.

Sfinks Polska odnotował 2,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 7,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ASM Group odnotowało 35,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster w restrukturyzacji z uwagi na brak środków finansowych nie dokonał wypłaty odsetek ani wykupu 103 502 obligacji serii A, których termin wykupu przypadał na 29 listopada 2020 roku, podała spółka. Zobowiązania spółki z tytułu niewykupionych obligacji wraz z odsetkami wynoszą 9,94 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Unibep wynosił ok. 2 mld zł na koniec III kwartału 2020 roku, w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r., podała spółka.

Unibep odnotował 20,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action stawia mocno na rozwój w konsumenckim e-commerce na rynkach Unii Europejskiej oraz sprzedaż zaawansowanych rozwiązań jako VAD (dystrybutor z wartością dodaną) w Polsce, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Harazin.

Europhone, spółka z Grupy OEX, sfinalizowała przejęcie w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 27 salonów sprzedaży T-Mobile od spółki Mobile Mix za kwotę 4,5 mln zł, podało OEX.

Ailleron spodziewa się dobrego całościowego wyniku 2020 r., poinformował członek zarządu Tomasz Król.

Portfel zamówień Grupy Seco/Warwick wynosił 361 mln zł na koniec września, zaś w br. spółki z grupy pozyskały zamówienia o wartości 251 mln zł, podała spółka.

Seco/Warwick odnotowało 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), pomimo niezawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy importerskiej, z uwagi m.in. na zakończenie przez Jaguar Land Rover (JLR) dostaw samochodów, od 1 grudnia 2020 roku nie będzie kontynuował działalności importerskiej samochodów Jaguar i Land Rover na terenie Polski, podał BAH.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 27,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w III kw. 2020 r. wobec 39,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowało 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gaming Factory odnotował 0,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie  funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,27 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,40 pkt proc.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here