Naga MarketsBartosz Sańpruch
Bartosz Sańpruch, menadżer produktu w Grupie ING o ofercie kontraktów Turbo

Oprócz inwestycji w akcje coraz popularniejszym segmentem produktów na GPW stają się produkty strukturyzowane. Pod koniec 2008 roku Grupa ING wprowadziła na globalny rynek certyfikaty ING Turbo, instrumenty dzięki którym inwestor indywidualny otrzymuje dostęp do światowych rynków oraz do rodzimych produktów finansowych w alternatywnej odsłonie. Więcej na temat certyfikatów w rozmowie z Adamem Rakiem mówił Bartosz Sańpruch, menadżer produktu w Grupie ING.


Certyfikaty ING Turbo – alternatywa dla aktywnych inwestorów

Certyfikaty ING Turbo dają inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, pod względem produktów, a także geografii. Dzięki certyfikatom ING Turbo można przez polską Giełdę korzystać ze zmian cen akcji takich firm jak Nokia czy BMW, surowców jak ropa Brent, złoto czy też światowych indeksów – DAX, DowJones czy HangSeng. Dostępne są również certyfikaty na pary walutowe oparte o dolara, euro czy funta szterlinga.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zobacz także: Koszty i ryzyko przy inwestycjach w certyfikaty ING Turbo

W tym momencie certyfikaty oferowane na polskiej giełdzie dają dostęp do kilkudziesięciu instrumentów bazowych (pełna lista dostępna pod linkiem), wśród których znajdują się akcje największych polskich i światowych spółek, zagraniczne indeksy giełdowe, obligacje, certyfikaty na kontrakty terminowe rynku surowcowego i towarowego oraz certyfikaty walutowe.

Inwestując w certyfikaty ING Turbo nie trzeba pokrywać kosztów pełnej wartości instrumentu bazowego. Wkład inwestora to tylko jej część (tzw. wartość wewnętrzna), która stanowi cenę certyfikatu. Resztę pokrywa emitent, udzielając inwestorowi pożyczki. Ta część to poziom finansowania – im wyższy, tym większa dźwignia finansowa i możliwość zysków lub strat” – wyjaśnia Bartosz Sańpruch.

To również może Cię zainteresować: Analiza rynku finansowego pod kątem certyfikatów Turbo.

„Certyfikat sam w sobie nie posiada żadnej wartości. Wartość tę czerpie z instrumentu bazowego – jego cena zależy od tego na jakim poziomie znajduje się kurs głównego instrumentu. Produktami tymi można handlować jednak na giełdzie z poziomu praktycznie każdego polskiego domu maklerskiego” – dodaje Sańpruch.

Zasady handlu certyfikatami ING Turbo oraz na co trzeba zwrócić uwagę

Wyboru certyfikatu można dokonać biorąc pod uwagę akceptowany przez siebie poziom ryzyka inwestycyjnego. Na podstronie każdego certyfikatu można znaleźć:

  • aktualne oferty kupna i sprzedaży animatora, transakcje mogą być zawierane pomiędzy innymi uczestnikami rynku, przy czym musi być w tym czasie obecny animator. Jeśli go nie ma, to nadal można złożyć zlecenie, ale nie będą realizowane transakcje
  • dźwignię:  informuje o ile procent zmieni się wartość certyfikatu w stosunku do procentowej zmiany wartości instrumentu bazowego
  • poziom bariery: poziom kursu instrumentu bazowego po osiągnięciu którego następuje wycofanie certyfikatów z obrotu. Nawet pojedyncza transakcja instrumentu bazowego na poziomie bariery spowoduje wycofanie certyfikatów z obrotu i rozliczenie wartości rezydualnej.

Więcej na ten temat w osobnym artykule.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here