Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 lutego 2023 r.Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała Marcina Kowalczyka z dniem 10 lutego 2023 roku na członka zarządu spółki XII kadencji i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

GPW podsumowuje czwartkową sesję

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wydał uchwały ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K spółki Genomtec oraz wprowadzenia ich do obrotu z dniem 16 lutego (czwartek), podała spółka.T-Bull podpisał umowę wydawniczą z dużym międzynarodowym wydawcą gier wideo dotyczącą gry “Wildlife Photographer” (dawniej “Birding Simulator”), podała spółka. Zgodnie z umową, partner będzie wyłącznym globalnym wydawcą gry, która będzie dostępna na komputery PC.

Liczba przyczep i naczep pow. 3,5 t Wieltonu zarejestrowanych w styczniu 2023 r. wyniosła 263 pojazdy, co oznacza spadek o 24% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Erbud podpisał z Baltic Power – spółką zależną PKN Orlen – umowę na wykonanie bazy serwisowej w Łebie dla morskiej farmy wiatrowej o wartości ok. 50 mln zł netto.

Ailleron Outsourcing Services – spółka zależna Aillerona – podpisała z VeloBankiem umowę ramową na świadczenie usług informatycznych, podała spółka.

Baltic Power – spółka z Grupy PKN Orlen – wybrał Erbud na generalnego wykonawcę bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej Grupy Orlen i Northland Power, podał PKN Orlen. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy w 2025 r. Baza obsłuży 76 turbin, funkcjonujących na potrzeby pierwszej farmy wiatrowej Orlenu na Bałtyku.

Tauron Polska Energia zawarł z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy dotyczące zakupu dodatkowych wolumenów węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z Grupy Tauron (tj. Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło), podał Tauron. Umowy obowiązują od 22 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. Szacowana wartość określonych w umowach dostaw węgla wyniesie ok. 520 mln zł, przy czym 75% wartości zakontraktowanego węgla przypada na Tauron Wytwarzanie, a pozostałe 25% – na Tauron Ciepło.

AVA Trade

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 31% r/r do 1 251,5 mln zł w styczniu br., podała spółka.

Rafako podjęło decyzję o odstąpieniu od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka.

mBank zakłada osiągnięcie zysku w tym roku, zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski. W 2022 roku strata grupy mBanku wyniosła wstępnie 702,7 mln zł.

Oferta Budimexu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79‎ została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podała spółka. Wartość oferty wynosi 549 429 195 zł netto.

mBank spodziewa się, że liczba ugód zawieranych z frankowiczami będzie wyższa niż liczba nowych pozwów, stwierdził wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank spodziewa się, że koszty ryzyka mogą wzrosnąć do 90-100 pb w tym roku, poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn. W 2022 r. koszty ryzyka wyniosły 68 pb.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Oprócz umowy na generalną realizację inwestycji, dotyczącej budowy bloku o wartości ok. 3 mld zł netto, zawarta została także wieloletnia umowa serwisowa o wartości ponad 0,76 mld zł netto, podało PGE. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku.

Atende zawarło trzy nowe umowy w sektorze energetycznym na realizację projektów integratorskich na dostarczenie rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa opartych o technologie Cisco o wartości ponad 10 mln zł brutto, podała spółka.

mBank zaoferuje pierwsze produkty oparte o stawkę WIRON w “dalszej części roku”, zapowiedział wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank planuje jedną-dwie emisje benchmarkowe związane z wymogami MREL w tym roku, poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn.

Feardemic z grupy Bloober Team planuje wydanie w najbliższych miesiącach 7 gier. Latem zapowie kolejne gry na drugą połowę roku, poinformował ISBtech prezes Scott Millard. Ocenia, że 2023 to “rok formacyjny” dla Feardemic.

Plot Twist złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect. Spółka liczy na dołączenie do grona firm publicznych wiosną tego roku, poinformował prezes Paweł Czapla. Studio ustaliło też datę premiery swojego autorskiego tytułu: “The Last Case of Benedict Fox” 27 kwietnia tego roku zadebiutuje na platformach Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Wydawcą gry jest Rogue Games.

Kluczowi pracownicy cyber_Folks – spółki zależnej Grupy R22 – zostaną objęci programem motywacyjnym. ESOP (Employee Stock Option Plan) podzielony jest na część lojalnościową (rozliczaną według stażu pracy) oraz motywacyjną (uzależnioną od realizacji celów ekonomicznych oraz indywidualnych). Założenia co do celów ekonomicznych obejmują m.in. konsekwentny wzrost wyników cyber_Folks, w tym zwiększenie skorygowanej EBITDA z 57 mln zł w 2023 r. do 115 mln zł w 2027 r. W programie objętych zostanie maksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiące 1,11% kapitału zakładowego tej spółki, podało R22.

Vivid Games wypracował w styczniu 1,9 mln zł przychodu ze sprzedaży gier, a EBITDA wyniosła 0,2 mln zł, podała spółka. Kluczowe tytuły studia wygenerowały w styczniu przychody na poziomie grudniowych, a ograniczenie ilości testowych kampanii płatnego pozyskiwanie użytkowników (UA) pozwoliło zwiększyć rentowność portfolio. Przeprowadzona w listopadzie optymalizacja kosztów zacznie być widoczna dopiero w marcu, poinformował członek zarządu Piotr Gamracy.

True Games Syndicate podpisał warunkową umowę z Movie Games na realizację pierwszego oficjalnego płatnego dodatku do “Drug Dealer Simulator” (DDS), podała spółka. DLC powstanie na licencji popularnego serialu “Narcos” wyprodukowanego przez Gaumont Television. True Games Syndicate do produkcji “DLC DDS x Narcos” specjalnie powoła nowy zespół wewnętrzny do pracy nad projektem. Movie Games uzyska 80% przychodów z nowej produkcji True Games Syndicate.

CEZ formalnie rozpoczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazprom export LLC poprzez złożenie wniosku o arbitraż zgodnie z zasadami Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). CEZ dąży do uzyskania odszkodowania w wysokości ok. 1 mld CZK, wynikającego z niedostarczenia przez Gazprom znacznych ilości gazu ziemnego w 2022 r. Arbitraż ma siedzibę w Genewie i będzie rozstrzygany przez trzyosobowy trybunał arbitrażowy, podał CEZ.

Mabion podpisał kolejne rozszerzenie (SOW#10) zakresu usług umowy produkcyjnej z Novavax. Zakres SOW#10 obejmuje usługi logistyczne, w tym transport oraz magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek i produktów gotowych, podała spółka. Wartość rozszerzenia będzie zależna od ilości zleconych przez Novavax usług; szacowana obecnie wartość w pierwszym roku wyniesie ok. 1,2 mln zł.

Wartość kredytów dla gospodarstw domowych w sektorze bankowym spadnie w tym roku o 2,1% r/r i wzrośnie o 1,5% w 2024 r. (po spadku o 3,8% w ub.r.), prognozuje mBank. Według banku, wartość depozytów dla gospodarstw domowych zwiększy się w tym czasie odpowiednio o 4,5% r/r i 8,9% (po wzroście o 3,3% r/r w ub.r.).

Rybnik unieważnił wybór oferty PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, spółki zależnej ZE PAK, jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup 20 autobusów elektrycznych zasilanych wodorem. Urząd miasta dokonał unieważnienia czynności oceny i wyboru oferty w związku z wnioskiem jednego z potencjalnych wykonawców o ujawnienie informacji zastrzeżonych w ofercie PAK-PCE jako tajemnica przedsiębiorstwa, podał ZE PAK. Zamawiający zamierza ponownie dokonać czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Huuuge dokonał oceny utraty wartości IP związanego z grą “Traffic Puzzle”. Wynik przeprowadzonego testu wskazał na utratę wartości aktywa, podała spółka. W związku z tym spółka pomniejszy wartość księgową aktywa o około 26,1 mln USD, a stosowny odpis z tytułu utraty wartości zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Środowisko operacyjne dla banków pozostaje niekorzystne i mało przewidywalne, ocenił mBank po wstępnych wynikach IV kw. 2022 r. Krótkoterminowa perspektywa dla banku w zakresie wyniku odsetkowego i marży jest “lekko negatywna” (w porównaniu do poziomu skorygowanego o wpływ “wakacji kredytowych”), podał bank.

mBank zawarł łącznie 1 886 ugód w kwestii kredytów indeksowanych do CHF na dzień 31 grudnia 2022 r. (wobec 33 ugód na dzień 31 grudnia 2021 r.), podał bank.

mBank odnotował 834,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1 631,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank, prezentując wybrane, niezaudytowane dane finansowe.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułGenomtec zadebiutuje na głównym rynku GPW już 16 lutego br.
Następny artykułWall Street pozostaje na łasce Fedu. Indeksy kontynuują jednak wzrosty
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here