Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 listopada 2021 r.Cyfrowy Polsat podtrzymuje prognozę dwucyfrowego wzrostu rynku reklamy telewizyjnej w całym 2021 r., poinformował prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski.

Enea miała 1 121 mln zł zysku EBITDA i 570 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy 5 467 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.Eurocash nabył 49% udziałów w spółce prowadzącej sieć sklepów Arhelan, która będzie współpracować z Grupą Eurocash w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała ok. 7 364 mln zł skonsolidowanej EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 3 251 mln zł.

Arctic Paper odnotował 36,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 44,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica miała 3,98 mln zł zysku netto oraz 550,28 mln zł przychodów w III kwartale br., podała spółka powołując się na szacunkowe dane.

Cyfrowy Polsat odnotował 3 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 345,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, podała spółka. Polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od zysku netto wypracowanego w 2021 roku.

Budimex pozytywnie ocenia mechanizm waloryzacji kontraktów, wprowadzony w styczniu 2019 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), choć uważa, że limit 5% jest zbyt niski, poinformował prezes Artur Popko.

Budimex jest blisko podpisania kontraktu w Niemczech o wartości ok. 5 mln euro, a w Czechach przygotowuje kilka ofert i liczy na sukces przynajmniej jednej w tym roku, poinformował prezes Artur Popko.

Budimex analizuje zakup spółki – właściciela farmy wiatrowej, wynika z wypowiedzi prezesa Artura Popko. Zapowiedział, że grupa chce zainwestować w OZE kwotę z przedziału 50-100 mln zł na przełomie 2021/2022.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 27,3% r/r do 1 166,3 mln zł w październiku 2021 r., podała spółka.

FBSerwis z Grupy Budimex spodziewa się utrzymania dynamiki wzrostu przychodów w całym 2021 r. i liczy na szybką finalizację pierwszej akwizycji – na początku 2022 r., poinformował prezes Artur Pielech.

PGE Energia Ciepła – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zainwestuje 40 mln zł w budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej na gaz ziemny o mocy 62 MWt w gorzowskim oddziale, podała spółka. Nowa kotłownia ma zostać przekazana do eksploatacji do końca 2023 r.

Tauron Ciepło – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – chce, by ok. 20% przyłączeń w najbliższych latach stanowiły budynki, w których dotychczas funkcjonowało ogrzewanie węglowe, poinformował wiceprezes Wojciech Frank.

Proces sprzedaży aktywów na Ukrainie jest mocno zaawansowany, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Według niego, decyzja akcjonariuszy co do zakresu i rodzaju działalności holdingu w przyszłości może zostać podjęta wcześniej niż w I poł. 2022 roku.

Drago entertainment zgodnie z nowo przyjętą strategią na lata 2021-2023 zamierza m.in. skupić się na produkcji własnych gier, przedstawić jeszcze w tym roku: plan produkcji rozszerzeń, dodatków do “Gas Station Simulator” jak i kolejnych gier z tej samej serii oraz plany związane z przeniesieniem notowań akcji na rynek główny GPW, podała spółka. Docelowo “Gas Station Simulator” ma otrzymać porty na PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, a także do wersji VR.

Rafako zawarło z Pinggao Group Co., Ltd. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów, podała spółka.

Budimex spodziewa się w swojej działalności budowlanej podobnego poziomu przychodów w przyszłości, ale widzi szanse na lekką poprawę rentowności, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Węgłowski.

SatRevolution zawarła umowę z Neumann Space z Australii o partnerstwie i współpracy przy budowie satelity, podano w komunikacie.

Action podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w przedmiocie współpracy dotyczącej uzyskania finansowania kredytowego na spłatę zobowiązań układowych, podała spółka.

Bank Handlowy chce utrzymać znormalizowany koszt ryzyka na poziomie 30-40 punktów bazowych w kolejnych kwartałach, poinformowała wiceprezes Natalia Bożek.

Budimex spodziewa się, że zakontraktuje w tym roku zlecenia warte 6,5-7 mld zł wobec 5,9 mld zł w okresie I-III kw. br. i 9 mld zł w całym 2020 r., poinformował prezes Artur Popko.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę z Grupą Raben na sprzedaż 35 GWh energii elektrycznej rocznie według modelu PPA, podała spółka. Energia zostanie wyprodukowana w nowo powstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna. Kompleksową obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

Prodromus wszedł na nowy rynek Europy Zachodniej – urządzenie Prodrobot zadebiutowało niedawno we Francji, a spółka planuje wprowadzenie robota także w USA, podała spółka.

Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 6 mln, podał PKO Bank Polski. Użytkownicy IKO wykonali w sumie 1 mld transakcji na łączną kwotę 274 mld zł.

Proces sprzedaży biznesu detalicznego Banku Handlowego przez głównego akcjonariusza – Citigroup – jest kontynuowany, a bank skupia się na dalszym rozwoju tego segmenty działalności, poinformowała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

Bank Handlowy planuje publikację nowej strategii w styczniu przyszłego roku i zakłada, że pozostanie bankiem dywidendowym, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

BNP Paribas Bank Polska szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych o 1,15 pkt proc. (w przypadku głównej stopy referencyjnej) przełożą się na wzrost wyniku z odsetek o ok. 140-160 mln zł zł, poinformował bank.

Proglas zidentyfikował cel przejęcia i chce przeznaczyć na tę akwizycję środki z rozpoczynającej się dziś II transzy emisji akcji, której szczegóły są prezentowane na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka. Potencjalny cel przejęcia odnotował ponad 4,1 mln zł przychodów w I-III kw. br. i zapewni Proglasowi umocnienie się w segmencie branży automotive, poinformował prezes Robert Tkacz.

Walne zgromadzenie Kernel Holding, zwołane na 10 grudnia, zdecyduje o wypłacie dywidendy w wysokości 0,44 USD na akcję, za rok obrotowy 2020/2021, wynika z projektów na walne.

Getin Holding odnotował 25,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TransactionLink – startup inkubowany przy wsparciu GPW – liczy na zamknięcie do końca roku dużej rundy finansowania, a do końca 2022 roku planuje kilkadziesiąt wdrożeń, poinformował ISBtech co-founder i CEO spółki Mateusz Pniewski.

AC SA odnotowało 6,54 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Edison Energia i jej spółkami zależnymi, podał Urząd.

RemoteMyApp z portfela MCI Capital został przejęty przez Intel Corporation, podano w komunikacie.

Allegro liczy na powrót do wzrostów liczby aktywnych kupujących na poziomie ok. 10% r/r w przyszłym roku, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick.

Allegro liczy, że większość sprzedawców z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) korzystających z platformy w Polsce w przyszłości będzie też sprzedawać towary w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których działa przejmowana przez Allegro Grupa Mall, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick.

Allegro oczekuje nowego rekordu w zakresie wartości sprzedanych produktów (GMV) na platformie w IV kwartale br., choć przy niższej dynamice niż 19,9% r/r odnotowane w III kwartale i spodziewa się “bardzo dobrego” sezonu świątecznego, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick.

Mo-Bruk odnotował 30,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 26,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska prowadzi pilotaż ugód związanych z kredytami mieszkaniowymi we frankach szwajcarskich na indywidualnych określonych warunkach, ale nie podjął jeszcze decyzji o rozpoczęciu realizacji programu ugód, poinformował bank.

BNP Paribas Bank Polska chce przedstawić w I kwartale przyszłego roku strategię na lata 2022-2025, poinformował bank.

CEZ prognozuje 59-60 mld CZK EBITDA oraz 19-21 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2021 r. wobec prognozowanych w sierpniu 58-60 mld CZK EBITDA i 18-20 mld CZK zysku, podała spółka.

Liczba przyczep i naczep pow. 3,5 t Wieltonu zarejestrowanych w październiku wyniosła 478 pojazdów, co oznacza wzrost o 141% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Vivid Games odnotował 0,11 mln zł straty netto w październiku br., zaś przychody ze sprzedaży spodziewane są na poziomie 2,49 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Liczba nowych postępowań wszczętych przez klientów BNP Paribas Bank Polska, którzy zawarli umowy kredytu walutowego oraz denominowanego do CHF wyniosła 416 w III kw. br., zaś w I-III kw. 2021 roku było to łącznie 1 152 pozwów, podał bank. Saldo rezerw utworzonych przez bank na ryzyko dotyczące kredytów CHF w III kw. wzrosło o 217,9 mln zł do 676,6 mln zł na koniec września br.

CEZ odnotował 5,13 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,18 mld CZK straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 93,39 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 114,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Newag odnotował skonsolidowany zysk w wysokości 75,2 mln zł w I-III kw. 2021 r. (spadek o 33,4% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła w tym czasie 132,9 mln zł (spadek o 27,6% r/r) przy 692 mln zł przychodów ze sprzedaży grupy (spadek o 13,9%).

BNP Paribas Bank Polska odnotował 153,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 231,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

X-Trade Brokers (XTB) odnotował 104,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 68,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podwyżki stóp procentowych, dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), będą miały pozytywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej Banku Handlowego łącznie w przedziale 215-235 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy, szacuje bank.

Grupa Allegro udzieliła w ramach usługi odroczonych płatności pożyczek na kwotę 1 mld zł do września i podniosła tegoroczny cel do 1,5 mld zł, podała spółka.

Po wynikach III kwartału Allegro podtrzymało całoroczne prognozy na ten rok, zakładające m.in. wzrost wartości sprzedaży brutto (GMV) o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, podała spółka. Allegro podtrzymało też planowany na ten rok capex na poziomie 475–525 mln zł.

Allegro odnotowało 324,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 131,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here