Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 8 październik 2021 r.MLP Group zwiększył program emisji obligacji do 100 mln euro z 60 mln euro, podała spółka.

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Krakowie szacuje, że zaległe zobowiązanie podatkowe ZM Silesia – spółki zależnej Boryszewa – w podatku VAT za I półrocze 2015 r. wynoszą 34,9 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie około 17,6 mln zł, podał Boryszew. ZM Silesia planuje wnieść zastrzeżenia do ustaleń Urzędu.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym połączeniem PGNiG z PKN Orlen w ramach trwającego postępowania w sprawie kontroli koncentracji zainicjowanym przez PKN Orlen, podało PGNiG.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów Grupy Artifex Mundi wynosiły we wrześniu łącznie 2,77 mln zł (wzrost o 43% r/r), zaś poniesione przez grupę koszty akwizycji nowych graczy (UAC) w tym okresie osiągnęły poziom 272 tys. zł (wobec 18 tys. zł rok wcześniej), podała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki Selena FM podjął uchwałę w sprawie uruchomienia programu skupu i chce skupić w I transzy do 1 mln akcji własnych po cenie 24 zł, podała spółka. Buy-back będzie miał formę zaproszenia do składania ofert zbycia akcji spółki. Oferty można będzie składać od 12 do 20 października.

Columbus Elite zawarło z Votum oraz Votum Energy umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest sprzedaż (z dniem 25 października) przez Votum na rzecz Columbus Elite 45% akcji Votum Energy, podało Columbus Energy. Ponadto dzisiaj Columbus Elite nabył od akcjonariusza mniejszościowego niebędącego stroną umowy inwestycyjnej 10% akcji Votum Energy. Columbus Energy podało też, że zawarł z Votum Energy umowę współpracy, której przedmiotem będzie przede wszystkim pośredniczenie przez Votum Energy w zawieraniu transakcji sprzedaży produktów z oferty Columbus.

Vivid Games planuje debiut gry „Real Boxing 2” na Nintendo Switch w listopadzie 2021 r., podała spółka.

Tencent – koncern technologiczny i inwestycyjny – przejął mniejszościowy pakiet akcji Bloober Team, poinformował krakowski deweloper gier.

invest

Echo Investment sprzedało 368 mieszkań w III kwartale 2021 r., w porównaniu do 453 rok wcześniej, podała spółka. Liczba mieszkań przekazanych klientom wyniosła w tym czasie 218 w porównaniu do 301 przekazanych w III kwartale 2020 r.

Archicom sprzedał umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 235 mieszkań w III kw. 2021 r., wobec 284 rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazała 267 lokali w porównaniu do 291 lokali przekazanych w trzecim kwartale 2020 r.

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 162 lokali i przekazał 187 lokali w III kw. 2021 r. w porównaniu do odpowiednio 235 i 197 w analogicznym okresie 2020 r., podała spółka.

PGNiG Obrót Detaliczny i Enervigo podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju i promocji gazowych instalacji wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu, podało PGNiG. Zawarcie umowy wynika z rosnącego zainteresowania rynku takimi rozwiązaniami jak kogeneracja czy trigeneracja zasilane paliwem gazowym. Pilotażowa współpraca ma potrwać do 2024 r.

Tauron Polska Energia oddał do użytku Główny Punkt Zasilania Olszowa w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE), podała spółka. Energia z tego miejsca zasili kilkanaście firm funkcjonujących w Strefie Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd i KSSE oraz umożliwi ich dalszy rozwój. Zrealizowana w latach 2019-2021 inwestycja kosztowała 21 mln zł.

Towarowa Giełda Energii (TGE), należąca do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), zawarła umowę odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł, podała GPW.

Kruk zainwestował 289 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 1 505 mld zł w III kwartale br. wobec 33 mln zł inwestycji na kwotę 133 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Zgodnie z porozumieniem z litewskim rządem, udział strony litewskiej w capeksie budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy (ang. Bottom of a Barrel, BOB) w rafinerii w Możejkach na Litwie wyniesie 8,5%, czyli blisko 70 mln euro, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28,8% r/r do 1 087,4 mln zł we wrześniu 2021 r., podała spółka.

Kompleks Fabryka Norblina, którego właścicielem jest Capital Park, ma niemal 100% poziom wynajmu powierzchni biurowej i ok. 60% powierzchni handlowej i rozmowy o najmie pozostałej części, poinformowała ISBnews członkini zarządu Kinga Nowakowska. Oczekuje, że za rok o tej porze kompleks będzie już bardzo dobrze funkcjonował.

Madmind Studio liczy, że w najbliższym czasie będzie mogło oficjalnie zakomunikować pełen zwrot kosztów produkcji (ok. 3,8 mln zł) gry „Succubus”, której sprzedaż (po debiucie we wtorek) jest niemal trzy razy wyższa (Steam) niż w przypadku poprzedniej produkcji studia – „Agony”, poinformował prezes Tomasz Dutkiewicz. Zapewnił, że studio nie musi również poświęcać dodatkowych miesięcy pracy nad tworzeniem łatek naprawiających grę.

PKN Orlen ruszy z budową instalacji pogłębionego przerobu ropy (ang. Bottom of a Barrel, BOB) w rafinerii w Możejkach na Litwie jeszcze w tym roku, podał koncern. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy PKN Orlen, a Orlen Lietuva, dotyczącym finansowania inwestycji, koncern zainwestuje 641 mln euro. To największy w historii Grupy Orlen projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r. i umożliwi wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie.

Allegro przejęło X-press Couriers – firmę kurierską realizującą dostawy tego samego dnia – jako uzupełnienie usług fulfillment oraz oferty sieci automatów paczkowych, podała spółka.

Allegro przejęło X-press Couriers – firmę kurierską realizującą dostawy tego samego dnia – jako uzupełnienie usług fulfillment oraz oferty sieci automatów paczkowych, podała spółka.

4Knights – spółka zależna The Dust – zawarła z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania 9 projektów gier, podała spółka.

Zarząd Archicomu zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok, w wysokości 31,83 mln zł, co oznacza 1,24 zł na akcję, podała spółka.

XTPL złożył do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wniosek patentowy w zakresie opracowanego przez XTPL rozwiązania technologicznego dotyczącego druku siatki przewodzącej i jej transferu na inne podłoże, podała spółka. Uzyskanie ochrony patentowej w ww. zakresie pozwoli spółce zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną poprzez możliwość optymalizacji parametrów elektrycznych siatki bez ograniczeń związanych z podłożem.

Mabion zawarł z Novavax umowę i specyfikację, na mocy których będzie wytwarzać na skalę komercyjną w standardzie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania – Good Manufacturing Practice) na rzecz Novavax antygen kandydata na szczepionkę na COVID-19 pod nazwą NVX-CoV2373, podał Mabion. Wartość umowy to 1,46 mld zł. W związku z nią Mabion planuje rozbudowę mocy produkcyjnych na przełomie lat 2022 i 2023.

Rafako analizuje czy zachodzą przesłanki powrotu do procesu inwestorskiego, polegającego na sprzedaży pakietu akcji oraz zapewnieniu spółce finansowania bezpośredniego, po tym, jak otrzymało od spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) list intencyjny podpisany przez NJGT, Polimex Mostostal, oraz Fundusze Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Pepco Group powołał Trevora Mastersa na stanowisko dyrektora operacyjnego, podała spółka. Zmiany organizacyjne i prostszy model operacyjny umożliwią grupie przyspieszenie planów rozwoju i poprawią efektywność Pepco, Poundland, Dealz oraz PSG, podkreślono.

Mostostal Warszawa odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w tym 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Infoscan otrzymał od Movie Games Mobile (MGM) pismo zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia ze spółką, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games, z innymi podmiotami, podał Infoscan.

Dystrybucja gry „Blair Witch” na platformie Amazon Luna rozpoczęła się w czwartek, 7 października br., podał Bloober Team.

Photon Energy planuje nową emisję zielonych obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej do 50 mln euro, podała spółka. Photon Energy planuje przeprowadzić emisję w listopadzie br.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,9 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że we wrześniu 2020 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,9 mln zł.

ECC Games otrzymał informację od wydawcy gry „Drift21” – 505 Games o uzyskaniu płatnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie w grze znaku towarowego Toyota. Z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej jak i graficznej ustalono wynagrodzenie na zasadach rynkowych.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania s&p 500 | cdprojekt akcje | cena akcji azoty | akcje pgnig | kurs dolara (usd) | asseco kurs | selvita akcje prognozy |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here