Naga Markets
GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 8 marca 2023 r.Asseco Poland miało 126,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. i 502,5 mln zł w całym ub.r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ostateczne wyniki zostaną przekazane 23 marca 2023 r.
Creepy Jar, w ramach nowej roadmapy dla gry Green Hell, zakłada trzy bezpłatne dodatki na Steam rozszerzające zawartość tytułu, podała spółka. Dla graczy konsolowych Creepy Jar zaplanował wydanie dostępnych już na Steam dodatków: Animal Husbandry i Building Update.
Comperia miała 5,1 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 44,1 mln zł wobec 38,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka w sprawozdaniu finansowym.
Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem, należąca do ZEW Kogeneracja z Grupy PGE, została przyłączona do sieci przesyłowej Gaz-System. Gazociąg przyłączeniowy o długości 11,2 km został przekazany do eksploatacji, zapewniając zasilanie w gaz ziemny nowej elektrociepłowni, podał Gaz-System.
Zarząd XTB zdecydował o zamiarze przeprowadzenia odkupu akcji własnych oraz zamiarze rekomendowania podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r., wynoszącego wstępnie ok. 761,6 mln zł, tak, by na wypłatę akcjonariuszom przeznaczyć 50% (tj. szac. 381,5 mln zł; 3,25 zł dywidendy na akcję), 25% (szac. 188,7 mln zł) na skup akcji własnych oraz pozostałą kwotę (szac. 191,37 mln zł) zatrzymać jako kapitał rezerwowy, podała spółka.
Molecure podało pierwszemu pacjentowi OATD-02 – innowacyjny, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu nowotworów, podała spółka. OATD-02 to drugi kandydat na lek z portfolio projektów spółki Molecure, który przeszedł do etapu badań klinicznych.
Polska Grupa Energetyczna (PGE) wspólnie z ZE PAK złożyły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację, polegającą na powołaniu spółki, która będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim, podała PGE.

Raen (dawniej PunkPirates) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki, podała spółka. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze emisji 2 222 222 akcji serii F po cenie emisyjnej 0,45 zł za sztukę.

PKN Orlen rozpoczął siódmą rundę naboru do programu Orlen Skylight Accelerator i poszukuje w niej startupów, które pomogą znaleźć rozwiązania dla blisko 30 zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Grupy Orlen, podała spółka. Zgłoszenia do programu akceleracyjnego można składać do 5 kwietnia 2023 roku.Studio 7Levels szykuje dwie gry, dla których w najbliższym czasie będzie chciało pozyskać wydawców, poinformował ISBtech wiceprezes Krzysztof Król.

Spyrosoft pracuje nad zwiększeniem liczby projektów dla sektora finansowego, zarówno wśród obecnych, jak i nowych klientów, szczególnie w USA, poinformował ISBtech dyrektor business unit usług finansowych w Grupie Spyrosoft Michał Kaleta. W ub.r. firma zwiększyła liczbę nowych projektów w tym obszarze do 39 z 25 rok wcześniej.

Marcowy autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinien przynieść wzrost partycypacji w programie. Przy założeniu, że wyniesie on 5 pkt proc. (czyli do poziomu 40%), można oczekiwać zwiększenia zakupów akcji przez zarządzających PPK o ok. 250 mln zł miesięcznie. Gdyby tak się stało, największymi beneficjentami będą spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80, gdyż w ich przypadku przyrost popytu na akcje będzie największy w relacji do bieżących obrotów rynkowych, uważa zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Krzysztof Cesarz.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 255,57 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 29,1% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 255,31 mln zł wobec 197,59 mln zł rok wcześniej. Narastająco w styczniu-lutym br. przychody grupy wzrosły o 31,58% r/r do 521,04 mln zł.

Andrej Horansky objął stanowisko CFO Photon Energy od 8 marca br., po rezygnacji z funkcji Clemensa Wohlmutha, podała spółka. Wohlmuth pozostanie zaangażowany w proces przekazania obowiązków do zakończenia audytu finansowego grupy za rok obrotowy 2022, podano także

CCC ogłosiło dobrowolny wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2018 o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 337 tys. zł, podała spółka. Maksymalna liczba obligacji podlegających wykupowi pari passu wynosi 337 szt. W związku z ogłoszeniem wykupu pari passu wzywa się obligatariuszy, którzy są zainteresowani dobrowolnym wykupem ich obligacji, do złożenia żądania wykupu obligacji w terminie od 8 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., podano także.

AVA Trade

Airway Medix podpisał z międzynarodowym wiodącym producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych z centralą na Tajwanie list intencyjny (LOI) dotyczący współpracy stron w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży produktów medycznych opartych na technologii opracowanej przez Airway Medix, podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 28,9% r/r do 1 239,2 mln zł w lutym br., podała spółka.

Grupa R22 odnotowała 31,84 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 52,6% r/r, przy 112,74 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 29,3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Produkcja węgla netto w Grupie Enea wyniosła 1,2 mln ton w IV kw. 2022 r., zaś całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto sięgnęło 6 TWh, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea odnotowała 743 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 146 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Tauron i Rafako zawarły w ramach mediacji przed Sądem Polubownym aneks numer 1 do porozumienia i uzgodniły m.in., że będą kontynuowały negocjacje, mające na celu zawarcie do 22 marca ugody ws. rozwiązania powstałych kwestii spornych wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie, podały spółki.

Sektor bankowy musi poświęcić jeszcze więcej czasu i energii na uświadomienie klientów o skutkach określonych produktów, szczególnie długoterminowych kredytów hipotecznych, uważa wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur.

Rosnąca ochrona konsumenta i coraz większe ryzyko regulacyjne może sprawić, że ceny usług bankowych znacząco wzrosną, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk.

XTPL potwierdziło kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology (dystrybutor) na dostawę urządzenia Delta Printing System. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2023 r. Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie chiński ośrodek badawczo-rozwojowy School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology. Jest to ósma transakcja sprzedaży urządzenia Delta Printing System na rynek chiński, czwarta w bieżącym roku.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Artifex Mundi w lutym 2023 r., rozpoznawane jako kwoty pomniejszone o prowizje zatrzymane przez platformy, wynosiły łącznie 5,09 mln zł, zaś poniesione przez spółkę koszty akwizycji nowych graczy (UAC) w tym okresie osiągnęły poziom 2,4 mln zł, podała spółka.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKolejny rajd byka na kryptowalutach mógł już się rozpocząć, uważa Eric Peters
Następny artykułCo łączy wszystkie rodzaje hostingów?
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here