Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 8 maja 2023 r.Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica podjął decyzję o dalszym ograniczeniu produkcji w 2023 r., podała spółka. Decyzja została podjęta w związku z dalszym spadkiem popytu zaobserwowanym na rynku europejskim, w tym rynku polskim, oraz w wyniku uzyskania od kluczowego klienta spółki, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w pozostałej części bieżącego roku. W wyniku ograniczenia produkcji, o którym mowa powyżej, a także wcześniejszego ograniczenia, prognozowana produkcja w 2023 r. będzie niższa o 6,76% w odniesieniu do opon do pojazdów osobowych w porównaniu do pierwotnych planów produkcyjnych spółki na 2023 r.

Ciech otrzymał cztery ostateczne decyzje organów podatkowych w sprawie podatku dochodowego ws. spółek zależnych Ciech Soda Polska, Ciech Cargo, Ciech Pianki oraz Ciech Sarzyna, podała spółka. Spółki oczekują, że zapłacone kwoty podatku w łącznej wysokości 14,6 mln zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie w wysokości 3,3 mln zł zostaną im zwrócone w 2023 roku.Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 23,43 mln zł w kwietniu 2023 r. co oznacza wzrost o 4,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17,5 mln.

Rafako zdecydowało o przystąpieniu do opracowania i podjęciu działań w celu wdrożenia alternatywnego scenariusza tzw. procesu inwestorskiego, a więc dotyczącego znalezienia inwestora, który nabyłby 7 665 999 akcji spółki należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Limited, a także zapewniłby Rafako finansowanie, podała spółka. Jest to scenariusz alternatywny w stosunku do scenariusza finalizacji procesu z udziałem MS Galleon (MSG).

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 047,9 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 kwietnia 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 213,4 mln zł.

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku netto za 2022 rok, w kwocie 120,32 mln zł, na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Marvipol Development wyemitował obligacje serii P2022A o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Dzień wykupu nastąpi 8 maja 2026 r.

Oferta Develii Wrocław, spółki zależnej Develii, została wybrana w przetargu na zakup nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną w ramach planowanego Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego Nowe Żerniki – WUWA 2 we Wrocławiu, podała Develia. Spółka zaoferowała cenę nabycia w kwocie 32,4 mln zł netto. O terminie zawarcia umowy przenoszącej prawo własności zostanie powiadomiona w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

AVA Trade

Zarząd Rawlplug zdecydował o zarekomendowaniu wypłaty dywidendy w kwocie 18 635 640,6 zł, tj. 0,6 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 059 401 akcji (tj. liczba akcji spółki minus skupione akcje własne). Pozostała część zysku netto za rok 2022, w kwocie 3 041 792,4 zł, przeznaczona ma zostać na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Anastasiia Usachova złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora finansowego grupy spółek Kernel Holding, podał Kernel. Usachova pozostaje dyrektorem Kernel Holding. W związku z powyższym rada dyrektorów powołała Sergiya Volkova na stanowisko nowego dyrektora finansowego Grupy (jako członka zespołu kierownictwa wykonawczego).

Prezes i akcjonariusz ML System (reprezentujący więcej niż 1/20 kapitału) Dawid Cycoń zaproponował przyjęcie programu motywacyjnego spółki, nad którym walne zgromadzenie ma głosować 26 maja br. Celem umożliwiające emisje warrantów na rzecz programu to 440 mln zł skonsolidowanych przychodów i 85 mln zł zysku EBITDA w 2024 r. W 2025 r. ma to być odpowiednio: 600 mln zł i 120 mln zł, a w 2026 r. 850 mln zł i 170 mln zł.

Atende odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej według szacunkowych danych, podała spółka.

Bioceltix rozpoczął fazę badawczą w weterynaryjnym badaniu klinicznym dotyczącym produktu BCX-EM przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów (OA, ang. osteoarthritis) u koni. Oznacza to, że badany produkt leczniczy weterynaryjny został podany pierwszym pacjentom, podała spółka.

XTB odnotowało 302,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 252,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 921 stacji paliw na koniec kwietnia 2023 r. (+2 stacje w porównaniu do danych na koniec marca); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 577 stacjami (-1 m/m), a na trzecim – MOL z 495 stacjami (+1 m/m), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także Shell, Moya i Circle K, zarządzało siecią 4 255 stacji.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKGHM gwiazdą dzisiejszej sesji. Byki próbują utrzymać wzrostowe momentum WIG20
Następny artykułRezerwy złota w Chinach wzrosły szósty miesiąc z rzędu
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.