Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 6 maj 2021 r.Podmioty z grup kapitałowych PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających, sfinalizowały transakcję, w ramach której odpowiednie podmioty Ørsted objęły udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego spółek prowadzących budowę dwóch morskich farm wiatrowych: Baltica 2 (o planowanej mocy około 1,5 GW) i Baltica 3 (o planowanej mocy około 1 GW).

Przegląd informacji ze spółek

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Ørsted i PGE (działający poprzez ich odpowiednie spółki zależne) staną się w stosunku 50/50 wspólnikami utworzonego wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), podała PGE Polska Grupa Energetyczna. Łączna cena objęcia 50% udziałów w EWB2 i EWB3 stanowi równowartość ok. 686 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Akcjonariusze Medinice zdecydowali o emisji do 1,07 mln szt. akcji serii J, stanowiących 16,7% w podwyższonym kapitale. Spółka planuje w ten sposób pozyskać środki na przyspieszenie prac badawczych na projektach własnych oraz pozyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań pojawiających się na rynku, podało Medinice.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 2,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kęty odnotowała 137,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 83,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Introlu zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 0,46 zł brutto na jedną akcję z kapitału rezerwowego oraz pokryciu straty netto w kwocie 645 137,57 zł za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 1 czerwca.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 21,2 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

PKO Bank Polski rozpozna dodatkowy dodatni wynik z wymiany wysokości około 145-155 mln zł w wynikach pierwszego kwartału 2021 roku, zaś w całym bieżącym roku wynik ten sięgnie około 320-330 mln zł, podał bank.

invest

Grupa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) pracuje nad “szybko rosnącym” pipeline emisji zielonych obligacji, poinformował prezes Wojciech Hann.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 34,9 mln zł i były wyższe o ok. 20,1% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń – kwiecień 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 207 mln zł i była niższa o ok. 8,6% r/r.

W ramach wezwania na akcje T-Bull, zawarto transakcje na 391 akcji spółki, stanowiących 0,03% kapitału i uprawniające do 0,02% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 30,6 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Podmiotem nabywającym ww. akcje jest January Ciszewski, a rozliczenie transakcji nastąpi 10 maja 2021 r.

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 40 047 915,84 zł z zysku za 2020 r. oraz kapitału zapasowego, tj. 7,62 zł na akcję, podała spółka.

Cyber Rain Games – spółka zależna od Varsav Games Studios i No Gravity Games – kończy produkcję nowej gry “Tattoo Punk”, która zadebiutuje na PC (Steam, GOG.com) oraz konsoli Nintendo Switch, poinformował Varsav Games Studios.

ING Bank Śląski wykazuje “umiarkowany optymizm”, jeśli chodzi o koszt ryzyka w kolejnych kwartałach 2021 roku, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

Varsav Game Studios liczy, że oficjalną zapowiedź projektu Aria przedstawi pod koniec 2021 r. poinformował prezes Łukasz Rosiński. Przewidywany budżet projektu to ok. 6 mln zł.

ING Bank Śląski obserwuje, że klienci powstrzymują się od zawierania ugód dotyczących kredytów walutowych, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia rynkowe. Obecnie utworzone rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych są wystarczające, ocenili przedstawiciele zarządu banku.

Zarząd Feerum widzi perspektywy bieżącego roku jako “dość dobre” i ocenia, że udaje mu się obrona marży w kontekście rosnących cen stali, poinformowali członkowie zarządu.

Bank Pekao szacuje, że wpływ przejętego Idea Banku na roczne wyniki w 2021 roku będzie “lekko pozytywny”, zaś w I kwartale br. jest to wpływ “blisko neutralnego”, poinformował wiceprezes Banku Pekao Tomasz Kubiak.

Feerum, po odstąpieniu od umowy na silosy w Tanzanii, nadal ocenia rynek afrykański jako perspektywiczny dla spółki, ale nie podejmie na nim kolejnych zleceń bez zmiany modelu finansowania, poinformowali członkowie zarządu. Co do przerwanego kontraktu, przedstawiciele spółki wyrażają gotowość jego kontynuacji i czekają na odpowiedź drugiej strony.

Bank Pekao szacuje, że wpływ przejętego Idea Banku na roczne wyniki w 2021 roku będzie “lekko pozytywny”, zaś w I kwartale br. jest to wpływ “blisko neutralnego”, poinformował wiceprezes Banku Pekao Tomasz Kubiak.

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku stwarza szansę dla polskich firm, na nabycie nowych, specjalistycznych kompetencji, uważa prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku i prowadzi rozmowy z potencjalnymi celami akwizycyjnymi, powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji ws. ewentualnej rekomendacji dotyczącej dywidendy.

Zarząd Mo-Bruku zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 70,78 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 20,15 zł na akcję, podała spółka.

Utrzymanie przez Asbis marży brutto powyżej 6% w roku bieżącym jest prawdopodobne, a spółka spodziewa się uzyskania dobrych wyników w II kw. br., jak również w II połowie roku, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.

Wartość aktywów zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) przekroczyła 38 mld zł na koniec kwietnia br., podała spółka. To najwyższy poziom w historii TFI.

Bank Pekao liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej netto, poinformował prezes Leszek Skiba. Bank kontynuuje utrzymywanie kosztu ryzyka na niskim poziomie.

Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Famur podpisał z Lubelskim Węglem Bogdanka umowę na realizację zadania nr 2 w ramach przetargu na modernizację oraz dostawę urządzeń układu kompleksu ścianowego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, podał Famur. Wartość wynagrodzenia wynosi 62 mln zł netto.

Bank Pekao oczekuje, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2020 rok w drugiej połowie tego roku, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Leszek Skiba.

ML System podpisał umowę na dostarczenie instalacji BIPV w formie żaluzji, fasad wentylowanych, świetlików oraz produktów klasycznej fotowoltaiki dla kompleksu obiektów w Oławie i okolicach, w tym Galerii Oławskiej, podała spółka. Wartość umowy to blisko 10 mln zł netto.

Klabater przesunął datę premiery gry “The Amazing American Circus” w wersji na PC i konsole na 12 sierpnia br., podała spółka. Poprzednia data premiery gry wyznaczona była na 20 maja br.

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 6% r/r i wyniósł 131 mld zł na koniec I kw. 2021 r., podał bank. Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 3,2% w I kw. 2020 r. wobec 3% rok wcześniej.

Akcje spółki Vercom zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,98% i wyniósł 53,99 zł. Kurs praw do akcji (PDA) wzrósł o 11,11% do 150 zł.

Kredyty i pożyczki Banku Pekao według wartości nominalnej na koniec marca 2021 r. wyniosły 169 769,7 mln zł i były wyższe o 6,4% niż na koniec marca 2020 r., podał bank. Wskaźnik NPL wyniósł 5,8% w I kw. br. wobec 5,2% rok wcześniej.

Akcjonariusze Centrum Medycznego Enel-Med zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 4 713 380 akcji serii E, tj. do 20% kapitału zakładowego, bez prawa poboru, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 7 czerwca.

KGHM ZANAM – dostawca i serwisant maszyn górniczych z Grupy KGHM – odnotował wzrost zysku netto o ponad 100% r/r do rekordowego poziomu 20,6 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Bernard Cichocki. Przychody wzrosły do niemal 749 mln zł w 2020 r. z 702 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) rekomenduje przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 w wysokości 221,97 mln zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 83,71 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd Grupy Azoty zdecydował się rekomendować niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka.

Torpol odnotował 219,5 zł przychodów netto ze sprzedaży (wobec 249 mln zł rok wcześniej), 16,5 mln zł zysku ze sprzedaży brutto (wobec 17,6 mln zł rok wcześniej) i 6,5 mln zł zysku netto (wobec 7,1 mln zł rok wcześniej) w I kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Netia odnotowała 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 385,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 267,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Samito rozpoczyna współpracę z PayNow – integratorem płatności z Grupy mBanku, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawłowski. Spółki przygotowują m.in. nową usługę efektywnego ratowania porzuconych koszyków dla e-sklepów.

Asbis Enterprises odnotował 15,14 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,27 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Banku Peako zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,1 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 283 895 459,96 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2020) na kapitał rezerwowy, podał bank. Zarząd banku postanowił też zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, aby pozostała część zysku netto za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (ok. 75% zysku netto banku za rok 2020) pozostała niepodzielona.

Bank Pekao odnotował 245,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 186,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here