Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 6 lutego 2023 r.Marża odsetkowa Alior Banku utrzyma się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w III kw., czyli 5,8%, w perspektywie obowiązywania strategii, czyli do końca 2024 r., zapowiedział wiceprezes Radomir Gibała.

Alior Bank będzie nadal automatyzował procesy kredytowe i chce, by 50% decyzji kredytowych w obszarze korporacyjnym i 30% w obszarze hipotecznym zapadało bez decyzji człowieka, zapowiedział wiceprezes Alior Banku Tomasz Miklas.Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 23,54 mln zł w styczniu 2023 r. co oznacza spadek o 3,3% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17 mln.

Sygnity odnotowało ok. 10,6 mln skonsolidowanego zysku netto i ok. 16,2 mln zł zysku EBITDA w I kw. r.obr. (październik-grudzień 2022), podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły ok. 61,8 mln zł.

W związku z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej koszty ryzyka mogą w 2023 roku wzrosnąć, ale nie przekroczą 200 pb, natomiast na koniec 2024 r. wyniosą poniżej 160 pb, zapowiedział wiceprezes Alior Banku Tomasz Miklas.

Alior Bank będzie gotowy do wypłaty dywidendy w 2025 r., zaś zyski za 2022 i 2023 rok chce zaliczyć do kapitałów, zapowiedział wiceprezes Radomir Gibała.

Mabion podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę na kredyt o wartości 15 mln USD przeznaczony m.in. na rozbudowę i modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w celu wsparcia rozbudowy oferty usług komercyjnej produkcji kontraktowej (CDMO), aktualnie wykonywanych dla Novavax, podała spółka.

Victora Dom miała 538,74 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 132,37 mln zł EBITDA i 77,56 mln zł zysku netto w 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

AVA Trade

MOD21 GmbH – spółka zależna Erbudu – podpisał umowę o wartości 9,41 mln euro (44,41 mln zł) z Landeshauptstadt München Baureferat na “Budowę zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej”, podał Erbud. Termin realizacji to 29 września br.

Ciech Cargo uruchomiła przewozy paliw płynnych na rzecz Olavion, w ramach strategii zwiększenia skali usług transportowych wykonywanych na rzecz podmiotów spoza Grupy Ciech, podała spółka.

Alior Bank deklaruje w strategii “Bank na co dzień, bank na przyszłość” na lata 2023-2024, że odpowie na współczesne wyzwania środowiskowe i klimatyczne, zarówno wspierając w transformacji swoich klientów, jak i redukując swój negatywny wpływ na środowisko, podał bank w prezentacji.

Alior Bank przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2023-2024 pt. “Bank na co dzień, bank na przyszłość”, której kluczowe mierniki sukcesu to m.in. ROE powyżej 13%, C/I poniżej 45% oraz osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy, podał bank.

RedDeer.Games zawarł umowę licencyjną z International Merchandising, Promotion and Services SA (IMPS) na przygotowanie w ciągu najbliższych kilku lat gier wideo, DLC (rozszerzenia gier) i aplikacji z wykorzystaniem wizerunków postaci nazw oraz rozwiązań fabularnych opartych na własności intelektualnej “The Smurfs” IP autorstwa belgijskiego rysownika Pierre’a Culliforda, tworzącego pod pseudonimem Peyo, podała spółka.

Grupa Kapitałowa Immobile sfinalizowała przejęcie marki Marasimsim, podała spółka. Wzbogaci ona segment działalności grupy związany z modą.

Grupa Recykl podpisała umowę o strategicznej współpracy z międzynarodową grupą przemysłową Zeppelin Systems. Dokument określa ramowe warunki współdziałania stron w zakresie rozwoju i oferowania przez nie towarów, technologii oraz usług na rzecz klientów prowadzących działalność w branży gumowej i odpadowej. Współpraca została zawarta na okres min. roku, w którym spółce Zeppelin Systems została udzielona wyłączność na pozyskiwanie poza polskim rynkiem odbiorców rozwiązań oferowanych przez Grupę Recykl na obszarze całego świata, podał Recykl.

Medicalgorithmics zawarł z React Health Holdings, LLC oraz jej spółkami powiązanymi Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz Medicomp Inc. umowę, która zmienia umowy wsparcia oraz umowy licencji z Medi-Lynx i Medicomp, podała spółka. Umowa zmieniająca przewiduje, że 28 lutego 2023 r. wygasa wyłączność licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółki przez Medi-Lynx i React Health oraz prawo wyłączności tych podmiotów na prowadzenie sprzedaży, marketingu i dystrybucji produktów oraz usług spółki na terenie USA.

Pharmena przejęła od swojej spółki zależnej bezpośrednią sprzedaż produktów pod marką Menavitin na rynku niemieckim, podała spółka. Reorganizacja ma na celu dalszą poprawę efektywności sprzedaży produktów. W ramach transakcji Pharmena dokonała cesji od Menavitin GmbH praw i obowiązków z istotnych umów dotyczących obrotu produktami występującymi w obrocie na rynku niemieckim pod znakiem towarowym Menavitin. Docelowo w konsekwencji podjętych działań Pharmena planuje likwidację tej spółki zależnej.

All In! Games, w konsekwencji przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej perspektyw sprzedażowych poszczególnych tytułów z portfolio, podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2022 r. odpisów aktualizujących o łącznej wartości 14,26 mln zł, podała spółka. Kwota odpisów będzie miała wpływ na wynik netto w 2022 r.

OT Logistics zawarł z czeską spółką Port Acquisitions warunkową przedwstępną umowę sprzedaży 25,38% akcji Luka Rijeka (posiadanych przez OTL i Rubicon Partners Ventures ASI, pod warunkiem przeniesienia tych akcji z Rubicon na OTL), za łączną kwotę 26,34 mln euro, podała spółka.

Unimot Investments zawarł z PKN Orlen przyrzeczoną warunkową umowę nabycia 100% akcji Lotos Terminale w związku ze spełnieniem się wszystkich uzgodnionych warunków umowy przedwstępnej (zawartej w styczniu ub.r.), podał Unimot.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułGrupa Kęty ostatnim ocalałym sesji. WIG20 odnotował znaczny spadek
Następny artykułPrognoza kursu złotego: Spojrzenie na USD/PLN i EUR/PLN od Credit Agricole
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.