Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 5 listopada 2021 r.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 0,67 mld zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,12 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik EBITDA wyniósł wstępnie 2,2 mld zł wobec 1,33 mld zł rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej brutto Taurona Polskiej Energii wyniosła 3,64 TWh w III kw. 2021 r., w tym z odnawialnych źródeł – 0,34 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Produkcja węgla handlowego sięgnęła 1 mln ton.Tauron Polska Energia odnotował 102 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 5 990 mln zł przychodów, podała spółka w III kw. 2021 r., prezentując szacunkowe dane. Wynik EBIT wyniósł w tym czasie 279 mln zł, zaś EBITDA sięgnęła 787 mln zł.

Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu “Zima 2021/2022” (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2021 r. – marzec 2022 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2021 roku wyniosła 47 197 rezerwacji, podała spółka.

Kino Polska TV miało 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 81% r/r przy 63,54 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 19% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zmianie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla ING Banku Śląskiego do wartości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wobec 0,50% poprzednio, podał bank.

Develia odnotowała zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2021 roku, związane m.in. ze zmianą kursu euro, umową na sprzedaż Sky Tower, otrzymanymi dywidendami i zmianami wartości odpisów aktualizujących, podała spółka.

PKO Bank Polski zakłada, że wzrost stóp procentowych nie jest obecnie żadnym ograniczeniem dla dalszego wzrostu portfela i sprzedaży kredytów mieszkaniowych, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

PKO Bank Polski od maja obserwuje systematyczny spadek liczby pozwów klientów z kredytami FX i liczy na utrzymanie tego trendu, poinformował wiceprezes Piotr Mazur. Zakłada jednak, że przy scenariuszu dalszego wzrostu stóp procentowych odsetek klientów, którzy zdecydują się na ugody może spadać.

PKO Bank Polski zamierza rozpocząć wkrótce prace nad nową strategią i planuje, że będzie ona obejmowała kolejny 3-letni okres, poinformowała wiceprezes banku, kierująca pracami zarządu Iwona Duda.

PKO Bank Polski ocenia, że sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna, zakładany dalszy wzrost akcji kredytowej, w tym ożywienie w kredytach korporacyjnych, pozwolą wypracować ponad 5 mld zł zysku netto w 2022 roku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Rada nadzorcza Herkulesa podjęła uchwałę o odwołaniu Marty Towpik ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu, ze skutkiem na 5 listopada 2021 roku na godz. 11:30, podała spółka. Jednocześnie rada powierzyła obowiązki prezesa zarządu wiceprezesowi Konradowi Miterskiemu.

Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 5,8% m/m do 197,61 mld zł na koniec października 2021 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 6,1%.

Allegro planuje w najbliższych miesiącach emisję obligacji o wartości 200 mln euro, prawdopodobnie przeprowadzoną w złotych, celem dopięcia finansowania przejęcia Grupy Mall, zapowiedział dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick.

Dino Polska z dużym prawdopodobieństwem uruchomi budowę kolejnego centrum logistycznego w przyszłym roku, poinformował członek zarządu i CFO Michał Krauze.

Games Box – producent i wydawca gier wideo na PC i konsole, którego większościowym akcjonariuszem jest Ultimate Games – pozyskał od inwestorów blisko 0,7 mln zł w ramach przeprowadzonej w październiku prywatnej emisji akcji serii B. Zebrane środki studio przeznaczy m.in. na realizację bieżących i nowych projektów, podała spółka. Games Box planuje debiut na rynku NewConnect w 2022 r.

Famur podpisał z kontrahentem z Chin umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego, podała spółka. Wartość umowy to ok. 15 mln euro, tj. ok. 68 mln zł.

Skinwallet zaprezentuje swój pierwszy projekt oparty o NFT, czyli non-fungible tokens, podała spółka. Projekt będzie oparty o “Cyber Warriors Army”, który jest zbiorem 8 tys. unikalnych tokenów przedstawiających armię cyberwojowników – elitarnych bohaterów pochodzących z alternatywnej rzeczywistości świata CyberVersum, dodano.

Solenerga chce rozpocząć sprzedaż komponentów OZE w kanale e-commerce i zakłada przeprowadzenie emisji akcji w I kwartale 2022 r., a debiut na rynku NewConnect – w połowie 2022 r., podała spółka.

Render Cube złożył dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na NewConnect, podała spółka.

Finansowanie netto udzielone klientom PKO Banku Polskiego wyniosło 243 mld zł na koniec września br. i było wyższe o 0,1% w skali roku oraz o 2,5% w ujęciu kwartalnym, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących NPL wyniósł 4,5% na koniec III kw. wobec 4,3% rok wcześniej.

Wartość segmentu e-commerce w Polsce wzrośnie do 139 mld zł w 2024 r. z 87 mld zł szacowanych na 2020 r., podało Allegro w prezentacji. Segment ten w krajach, w których działała przejmowana przez Allegro Grupa Mall wzrośnie odpowiednio do 100 mld zł w 2024 r. z 56 mld zł w 2020 r.

Dino Polska przewiduje, że nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,3 mld zł w tym roku i zostaną zwiększone w kolejnym roku, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

Vigo System ma potencjał, by zrealizować cele finansowe spółki na 2021 r., wskazane w przyjętej w bieżącym roku nowej strategii rozwoju (67 mln zł sprzedaży i 29,5 mln zł powtarzalnej EBITDA), poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski.

Liczba wniosków o mediację, złożonych przez klientów posiadających hipoteczny kredyt walutowy przekroczyła 12 tys. wg stanu na 4 listopada, podał PKO Bank Polski. Ponad 500 mediacji zakończyło się pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał ok. 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III 2021 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees miało 158,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 7,55 mln zł straty z działalności operacyjnej i 4,6 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej było to odpowiednio: 163,66 mln zł, +8,5 mln zł i +4,47 mln zł.

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze w kontraktach podpisanych to ponad 1 mld zł, natomiast z kontraktami do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi ok. 1,3 mld zł, podała spółka.

MOL podniósł prognozę wyniku CCS EBITDA do co najmniej 3,2 mld USD w 2021 r., podała spółka.

MOL odnotował 139,23 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 56,76 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotowało 8,61 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto skorygowany o odroczony podatek dochodowy wyniósł 6,79 mln zł w III kw.

PKO Bank Polski ocenia, że obecna bardzo dobra sytuacja kapitałowa oraz rozpoczęty proces ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r., poinformował bank.

Prokura NS FIZ, spółka zależna Kruka, zawarła umowę z jednym z największych banków w Polsce, której przedmiotem jest nabycie portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 543 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 724 mln zł.

PKO Bank Polski szacuje, że podwyżka stóp procentowych o 1,15 pkt proc. wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy na poziomie ok. 1-1,2 mld zł w 2022 roku, poinfomował bank.

PKO Bank Polski odnotował 1 258 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 712 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Allegro przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro, podała spółka. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Dino Polska odnotowało 228,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 188,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas: Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w październiku 2021 r. wyniosła 28 373 tys. zł i była niższa o 2,5 % w stosunku do przychodów osiągniętych w październiku 2020 r. W okresie styczeń – październik 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 215 918 tys. zł i była wyższa o 8,6% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w październiku 2021 roku wyniosły 22 918 tys. złi były wyższe o 33,7% r/r. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 142 506 tys. zł i były wyższe o 6,9% r/r.

Oponeo.pl odnotowało wstępnie 182 940 zł przychodów ze sprzedaży netto w październiku 2021 roku, co oznacza wzrost o 42% r/r. Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 31 października 2021 roku ukształtowały się na poziomie 861 760 tys. zł, co stanowi 21-proc. wzrost r/r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania nasdaq na żywo | kurs akcji pko | alior akcje kupno | wykres dax | allegro akcje prognozy | akcje pzu | insta forex |


Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here