Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 5 lipiec 2021 r.Huuuge miało 97,5 mln USD skonsolidowanych przychodów bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) w drugim kwartale 2021 r., podała spółka powołując się na szacunkowe dane.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,47 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,06 zł na akcję, wynika z uchwał.W ofercie publicznej spółki Shoper inwestorzy indywidualni złożyli ok. 2,7 tys. zapisów na ok. 8,3 mln akcji w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła ok. 92,5%. Wartość całej oferty wyniosła ok. 363 mln zł, podała spółka. Debiut Shopera na GPW planowany jest w ciągu kilku dni.

Akcjonariusze Gamivo zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podano w komunikacie. Spółka zadebiutowała na NewConnect 22 kwietnia br.

Duality podpisał umowę z Console Way dotyczącą wykonanie portów gry “Accident” na konsole Microsoft Xbox One i Series X, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch, podała spółka.

Ten Square Games (TSG) wygenerował 155,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2021 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wcześniej spółka podawała w raporcie za I półr. ub.r., że jej przychody w II kw. 2020 r. wyniosły 169,62 mln zł.

PKP Cargo podpisało pięć umów o łącznej wartości ponad 150 mln zł, dotyczących przewozów węgla kamiennego z LW Bogdanka do Grupy Enea (3 umowy z Enea Wytwarzanie i 2 umowy z Enea Elektrownia Połaniec), podał przewoźnik.

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych w odniesieniu do spółki zależnej Ciech Vitro, prowadzącej działalność w ramach segmentu Opakowania, podał Ciech.

British Automotive Silesia – spółka zależna British Automotive Holding (BAH) – otrzymała oświadczenie Inchcape JLR Poland o rozwiązaniu umowy dealerskiej i serwisowej, zawartej 10 grudnia 2020 r., z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podał BAH.

W zakładzie w Sędziszowie trwa rozruch technologiczny i produkcja pierwszych paneli fotowoltaicznych przez Unimot ruszy jeszcze przed końcem lipca, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski. Trafią one na rynek m.in. w ofercie Avia Solar należącej do Unimotu.

Prawdopodobnie pod koniec III kwartału 2021 roku zakończą się rozmowy o potencjalnej współpracy pomiędzy Grupą Unimot i Grupą Pieprzyk – nowym członkiem stowarzyszenia Avia International w Polsce, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

Sieć stacji Avia zarządzana przez Unimot powinna wzrosnąć do 80 placówek na koniec wakacji i około 100 obiektów z końcem 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot uruchomił pilotażowo nieduże dostawy hurtowe paliw na stacje Avia na Ukrainie, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

Unimot planuje dostarczyć około tysiąca ton olejów marki Avia na rynek chiński w 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski. To podwojenie ubiegłorocznego wyniku na poziomie około 500 ton.

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zawarła z Gminą Kleszczów umowę joint venture ws. budowy jednej największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycję o mocy 50 MW zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1, strony będą miały w niej po 50% udziałów.

Inpro rozpoczęło sprzedaż 105 mieszkań w ramach nowej inwestycji – osiedla Rytm w Gdańsku, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to lipiec 2023 roku.

Trakcja podpisała z Miastem Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, umowę na “Budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” za 124,89 mln zł netto, podała spółka.

PKN Orlen rozpoczął główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza, poinformowała spółka. W badaniach będzie brało udział 12 specjalistycznych jednostek, a zakończenie badań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli na opracowanie szczegółowego planu posadowienia fundamentów pod turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił płatności BLIK-iem, poinformował Polski Standard Płatności (PSP) – operator systemu BLIK.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 104,9 mln zł i były wyższe o ok. 26,1% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 415,9 mln zł i była wyższa o ok. 11,7% r/r.

Ronson wprowadził do przedsprzedaży 87 lokali w ramach dziesiątego budynku VI etapu warszawskiej inwestycji Miasto Moje, podała spółka. Mieszkania będą gotowe w 2023 roku.

Forestlight Games przedłużył zapisy na akcje w IPO do 16 lipca, podała spółka. Forestlight Games w II półroczu br. chce zadebiutować na NewConnect.

DM Navigator stworzył konsorcjum z Domem Maklerskim BOŚ w zakresie emisji akcji serii B OZE-Biomar, podał emitent. Zapisy na 40 tys. walorów firmy fotowoltaicznej trwają do 12 lipca.

Sprzedaż online zrealizowana przez Answear.com w II kwartale br. wyniosła 153 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skutkowało to również wzrostem przychodów ze sprzedaży, które w II kwartale zwiększyły się o 39% r/r i wyniosły 145 mln zł.

Przychody TIM wzrosły o 46% r/r do 109,88 mln zł w czerwcu 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-czerwiec przychody wzrosły o 32,2% r/r do 574,45 mln zł.

Gra “112 Operator” w wersji na konsolę Nintendo Switch będzie miała swoją premierę na rynku amerykańskim i europejskim 23 lipca 2021 r., podał Games Operators.

Do obrotu na platformie “Börse Frankfurt” prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) zostały wprowadzone wszystkie akcje MedApp będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Rada nadzorcza Artifex Mundi powołała Przemysława Błaszczyka na prezesa oraz Kamila Urbanka i Roberta Mikuszewskiego na członków zarządu, podała spółka.

Zgromadzenie obligatariuszy serii F1 zgodziło się na propozycje Kredyt Inkaso dotyczące zaciągnięcia przez spółkę nowego zadłużenia, które pozwoli na zakup kolejnych portfeli, oraz wykorzystania dobrej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami, podał Kredyt Inkaso.

Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić – spółka zależna Bumechu realizująca kontrakt na wydobycie boksytu w Czarnogórze – wznowiła wydobycie po usunięciu awarii, podał Bumech.

Mercor odnotował 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2020/2021, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC Shoes & Bags (CCC S&B), spółka zależna CCC i akcjonariusz większościowy eobuwie.pl, zawarli z SoftBank Vision Fund 2 umowę subskrypcyjną i inwestycyjną, która określa warunki dokonania inwestycji w eobuwie.pl w wysokości 500 mln zł, w drodze objęcia niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje eobuwie, podało CCC.

Zapisy na obligacje Best serii W1 w ramach oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów indywidualnych ruszą w czwartek, 8 lipca, podała spółka. Best oferuje 5-letnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,4% w skali roku. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie 25 mln zł.

Tauron Polska Energia 2 lipca br. otrzymał rezygnację Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na koniec 21 lipca 2021 r., podała spółka.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w czerwcu 2021 roku wyniosła 69 892 tys. zł, co oznacza wzrost o 4% wobec czerwca 2020 roku (66 905 tys. zł). Narastająco przychody za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 493 961 tys. zł, co stanowi 18% wzrostu względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 419 597 tys. zł.

Alior Bank udostępnił klientom możliwość zakupu polisy PZU Wojażer w bankowości internetowej i mobilnej. Polisa obejmuje ochronę ubezpieczonego od choroby lub nieszczęśliwego wypadku; uwzględnia również przypadki zachorowania na COVID-19. Ubezpieczenie PZU Wojażer dostępne jest w trzech wariantach różniących się zakresem i sumami ubezpieczenia. Wykupiona polisa wraz z pozostałymi dokumentami ubezpieczeniowymi zostaną przesłane na podany adres mailowy przez PZU.

Wasko podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 943 104,00 zł brutto w tym: zamówienie podstawowe (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552 zł brutto,  a prawo opcji (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552 zł brutto.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: btc kurs wykres | akcje pkobp | stalprodukt akcje | orlen cena akcji | korona szwedzka | mercator akcje | notowania biomed |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here