Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 4 październik 2021 r.Zarząd Master Pharm ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych spółki , stanowiących łącznie nie więcej niż 4,65% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 4,5 zł za akcję, podała spółka.

W ramach ogłoszonego przez Xebia Group wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGS Software zostały zawarte transakcje nabycia 27 311 482 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu od 4 października br. obrotu na głównym rynku akcjami NanoGroup na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.

Lokum Deweloper sprzedał 145 lokali, a rozpoznał w wyniku 74 w III kw. 2021 r., wobec odpowiednio 206 i 44 rok wcześniej, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie umowę dodatkową o wartości 301,8 mln zł i aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla, zwiększający jej wartość do 17 472 mln zł netto w latach 2017-2036, podała spółka. Jednocześnie zawarta została umowa dodatkowa i aneks do umowy wieloletniej z Enea Elektrownia Połaniec, obniżające jej wartość do 4 163 mln zł netto w latach 2013-2024.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadza na rynek ubezpieczenia elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych dla klientów korporacyjnych. Polisy dają ochronę na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń, zabezpieczają również przed odpowiedzialnością cywilną i utratą zysku spowodowaną szkodami materialnymi, podał ubezpieczyciel.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 88,5 mln zł i były wyższe o ok. 17,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 720,9 mln zł i była wyższa o ok. 15,9% r/r.

PKN Orlen poszukuje źródeł finansowania dla swoich projektów inwestycyjnych i nie wyklucza emisji obligacji dla klientów indywidualnych, poinformował członek zarządu PKN Orlen Janusz Szewczak.

invest

Feerum ocenia, że sprzyjająca sytuacja na Litwie może pozwolić spółce nawet na podwojenie obrotów, ale to Ukraina pozostaje strategicznym rynkiem zagranicznym, poinformował prezes Daniel Janusz.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła prace nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym i zawarła listy intencyjne z czterema podmiotami w tej sprawie, podała spółka. GPW zdecydował także o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowy na dofinansowanie wysokości 13,34 mln zł prac związanych z budową systemu TeO, którego budżet opiewa na łączną kwotę 33,35 mln zł.

Creepy Jar planuje prezentację pierwszych materiałów projektu pod roboczym tytułem „Chimera” jeszcze w tym roku, poinformował prezes prezes Krzysztof Kwiatek.

Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 9,6 USD/b we wrześniu 2021 r. wobec 10,9 USD/b miesiąc wcześniej i 5,4 USD/b we wrześniu 2020 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1267 euro/t.

Creepy Jar zamierza przed końcem roku zamknąć produkcję dodatku Spirits of Amazonia 3 i ogłosić roadmapę dla Green Hell na 2022 rok, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. W rozmowie z ISBtech dodał, że deweloper planuje w przyszłym roku min. 3 dodatki z nastawieniem na nowe mechaniki jak np. budowanie.

KGHM Polska Miedź „jest dobrej myśli”, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży kopalni Carlota w Stanach Zjednoczonych i Franke w Chile – poinformował wiceprezes KGHM Paweł Gruza.

Feerum spodziewa się, że przychody za cały 2021 r. nie będą odbiegać znacząco od osiągniętych w 2020 roku, poinformował dyrektor finansowy Piotr Wielesik. Równocześnie spółka obserwuje trend poprawy rentowności.

Hemp&Brew planuje emisję crowdfundingową o wartości 4 mln zł, we współpracy z platformą Beesfund, na przełomie roku, poinformował ISBtech prezes Kamil Burdzy.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 943,3 mln zł na koniec września br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 971 mln zł. Saldo nabyć we wrześniu wyniosło -9 mln zł.

Benefit Systems miał 709,3 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce we wrześniu br., podała spółka.

Deli2 – spółka zależna Tower Investments – rozpoczyna ogólnokrajową dostawę wysyłkową produktów zamówionych na platformie deli2.pl, podała spółka. E-sklep dostępny był dotychczas jedynie dla konsumentów z Warszawy i okolic oraz Łodzi.

PKO Banki Polski – zgodnie z zapowiedziami – rozpoczął realizację programu ugód dla kredytobiorców frankowych, który zakłada konwersję waluty kredytu na złotowy. Z ugody mogą skorzystać klienci, którzy spełniają określone kryteria m.in.: zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe, podał bank. Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko w momencie podpisania ugody.

Kernel Holding zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie 265 mln USD w roku obrotowym 2021/2022 (rozpoczętym 1 lipca 2021), podała spółka.

Rada dyrektorów Kernel Holding rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłacenie dywidendy w wysokości 35,6 mld USD tj. 0,44 USD na akcję za rok obrotowy 2020/2021 (zakończony 30 czerwca 2021), podano w komunikacie.

PolTREG potwierdza plany przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 45,3% r/r do 122,28 mln zł we wrześniu 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 34,9% r/r do 911,41 mln zł.

Kernel Holding odnotował 512,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2020/2021 (zakończonym 30 czerwca 2021) wobec 117,87 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal zawarł w okresie od I do III kwartału 2021 roku 3 232 umowy deweloperskie i przedwstępne, podała spółka.

LiveChat odnotował 14,34 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec – wrzesień 2021 r.) i były o 25,9% wyższe od osiągniętych w II kwartale 2020/21 roku finansowego, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: dolar notowania | cena akcji selvita | jsw akcje rekomendacje | złotówka kurs | kernel akcje notowania | 11 bit studios gpw | xtb akcje kupno |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here