Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 listopada 2022 r.Libet zdecydował o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju, podała spółka.

Best podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł.Baltic Power – spółka z Grupy PKN Orlen – ogłosił przetarg na na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka.

Unibep zawarł z Bouygues Immobilier Polska warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno-usługowym Poznaniu o wartości 85,6 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji inwestycji to II kw. 2025 r.

Allegro spodziewa się utrzymania udziałów rynkowych w segmentach, w których ma silną pozycję, z ewentualnymi niewielkimi wzrostami, natomiast chce zwiększać udziały w segmentach: dom i uroda, żywność ambientowa i artykuły spożywcze oraz odzież, poinformował prezes Roy Perticucci.

Grupa Ciech nadal prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji w segmentach Sody, Agro i Pianek, ale ze względu na sytuację rynkową podchodzi do nich z ostrożnością i zakłada, że ewentualne opóźnienie transakcji o kilka miesięcy może być z korzyścią dla ceny, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

Grupa Ciech ma “wysokie oczekiwania” wobec przyszłego roku i jej ambicją jest powtórzenie równie dobrych wyników, jak w 2022 roku. Spółka zakłada, że wykorzystanie mocy produkcyjnych w 2023 r. pozostanie na poziomie powyżej wieloletniej średniej, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

Allegro odnotowuje obecnie “dość znaczące” spowolnienie wzrostu, m.in. ze względu na odbywające się po raz pierwszy w historii w IV kwartale mistrzostwa świata w piłce nożnej; liczy jednak na poprawę sytuacji przed świętami Bożego Narodzenia, poinformował CFO Jon Eastick.

AVA Trade

PKN Orlen podpisał umowy sprzedaży Aramco udziałów m.in. w Rafinerii Gdańskiej i spółce Lotos Paliwa, podała spółka. Sprzedaż tych udziałów była warunkiem zgody Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

Grupa Ciech spodziewa się poprawy wyników finansowych w IV kwartale 2022 roku, w porównaniu do wyników sprzed roku, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

Allegro liczy na osiągnięcie w miarę upływu czasu stosunkowo stabilnego wskaźnika “take rate” (tj. średniej prowizji od sprzedaży), poinformował prezes Allegro Roy Perticucci.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn uruchomiły Centrum Badawczo-Rozwojowe w Kędzierzynie-Koźlu, podała Grupa Azoty. Inwestycja o wartości 39 mln zł w znaczący sposób wzmocni potencjał badawczo-rozwojowy spółki, jak również całej Grupy Azoty, podkreślono.

Moody’s Investors Service potwierdził długoterminowy rating korporacyjny (CFR) spółki GTC na poziomie Ba1, podała agencja. Jednocześnie Moody’s potwierdził rating Ba1 dla obligacji uprzywilejowanych, wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg, gwarantowanych przez GTC. Perspektywa obu podmiotów została zmieniona na stabilną z pozytywnej.

Eurohold odnotował 56,3 mln euro zysku netto za I – III kw. 2022 r., podała spółka. EBITDA wyniosła 135 mln euro.

Elektrárna Dukovany II (EDU II) – spółka zależna CEZ – otrzymała wstępne oferty rozbudowy elektrowni atomowej w Dukovanach od amerykańsko-kanadyjskiego Westinghouse, francuskiego EdF i koreańskiego KHNP, podał CEZ.

Bank Pekao wkroczył na rynek kredytów ratalnych w branży e-commerce umożliwiając zakupy za pośrednictwem bramki Tpay, podały Pekao i Tpay.

Inpro otrzymało pozwolenie na użytkowanie osiedla Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Inwestycja obejmuje 91 mieszkań rozmieszczonych w 2 budynkach.

Genomtec podpisał umowę z Clairfield Partners LLC na doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, podała spółka.

ASBISc Enterprises Plc planuje rozwój na rynkach Afryki i Europy Zachodniej, poinformował prezes Serhei Kostevitch. W 2023 roku liczy na 200 mln USD przychodów na rynkach afrykańskich wobec oczekiwanych 100 mln USD w tym roku.

ASBISc Enterprises Plc uruchamia nową dywizję biznesową związaną z robotyką – Asbis Robotic Solutions (AROS) zaczynając działalność od rynków CEE, w tym w Polsce, poinformował prezes Sergey Kostevitch. Pierwsze coboty pod własną marką CRON Robotics pojawią się na rynkach europejskich w I połowie 2023 r.

Vistal Gdynia zawarł umowę kontrahentem zagranicznym na wykonanie sekcji konstrukcji stalowej mostu, przewidzianych do dostawy do Norwegii staraniem i na koszt kontrahenta, podała spółka. Wartość umowy wynosi 1 682 816,4 euro netto.

MLP Group podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 2 621 343 akcji serii F oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie rozbudowy banku ziemi na rynkach obsługiwanych przez MLP Group.

BioNTech oraz Ryvu Therapeutics nawiązały współpracę w zakresie rozwoju kilku programów badawczych, której celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym z wykorzystaniem mechanizmu immunoterapii, podały spółki we wspólnym komunikacie. Ponadto spółki zawarły wyłączną umowę licencyjną na rozwój portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu. Ryvu otrzyma od firmy BioNTech ponad 186 mln zł (40 mln euro), na które składa się płatność z góry w wysokości 93 mln zł (20 mln euro) oraz 93 mln zł (20 mln euro) w ramach inwestycji kapitałowej.

Santander Bank Polska zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych, co wynika z konieczności dostosowania poprzednich założeń do aktualnie posiadanych przez bank danych, w tym przyjęcia założenia, że z wakacji kredytowych skorzysta ok. 61% uprawnionych klientów, podał bank. Z tego tytułu, wynik finansowy brutto banku w IV kwartale 2022 r. zostanie obciążony kwotą ok. 159 mln zł.

T-bull odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Allegro ocenia, że odnotowało w październiku w Polsce dobre wyniki działalności. Jednakże w w listopadzie zaczęło uwidaczniać się przewidywane spowolnienie dynamiki wzrostu, podała spółka.

Allegro potwierdza swoje oczekiwania całoroczne, zakładając dla działalności w Polsce wzrost GMV w przedziale 15-17%, przy wzroście przychodów na poziomie 23-26% i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-12% r/r. Nakłady inwestycyjne mają zaś wynieść 650-700 mln zł, podała spółka.

Protektor odnotował 0,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 537,3 mln zł w III kw. 2022 r. (wzrost o 13,9% r/r), przy czym dla działalności w Polsce – 587,6 mln zł (wzrost o 24,6% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 12 906,7 mln zł (wzrost o 30,4% r/r), zaś w Polsce – 12 011,8 mln zł (+21,4% r/r).

Mex Polska odnotował 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 5,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gi Group odnotowała 19,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2022 r. wobec 11,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators odnotował 1,71 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Silvair odnotował 1,66 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,03 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enel-Med odnotował 4,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tender Hut odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2022 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotował 27,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet odnotował 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński odnotował 31,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 28,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2022 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech odnotował 147,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 38,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SimFabric odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) odnotowała 5,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

All in! Games odnotowało 6,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 0,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 48,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 42,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical odnotował 19,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 40,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action odnotował 12,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 2,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay odnotował 42,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 42,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZE PAK odnotował 129,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 86,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Rada nadzorcza Auto Partner powołała z dniem 1 grudnia 2022 roku Tomasza Werbińskiego do pełnienia funkcji członka zarządu spółki na okres wspólnej dotychczasowej kadencji, która trwa do 31 grudnia 2025 r., podała spółka.

Pekabex ma umowę z 7r S.A. na realizację obiektów magazynowo-produkcyjnych wraz z biurami oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną oraz budowę fragmentu drogi lokalnej 022-KD81 w Gdańsku i budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z instalacją elektryczną oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w Gdańsku. Wartość umowy: 9% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułWIG20 zakończył sesję na poziomie wczorajszego zamknięcia. Rynek czeka na FED
Następny artykułBitcoin rekordowo szybko odpływa z giełd. Inwestorzy przestali ufać instytucjom
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here