Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 stycznia 2022 r.Atal zakontraktował 4 258 lokali w 2021 r., co stanowi najlepszy wynik w historii spółki i wzrost rok do roku o ponad 47%, podał deweloper. Tegoroczny potencjał sprzedaży grupa wstępnie szacuje na 4 000 lokali.

LiveChat Software miał 13,92 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres trzech miesięcy zakończonych w grudniu 2021 roku (III kwartał roku finansowego 2021/2022), co oznacza, że były o 14,3% wyższe r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W okresie lipiec – wrzesień 2021 r. (II kwartał roku finansowego 2021/2022) skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD.Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 4 438,2 mln zł na koniec grudnia ub.r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 958,4 mln zł.

Akcjonariusze Infoscanu wyrazili zgodę na inwestycję w Grupę Modne Zakupy (GMZ.CO) – właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl) oraz emisję akcji z prawem poboru w ramach której spółka zamierza pozyskać min. 4,5 mln zł na nabycie 30% udziałów w GMZ.CO, a w dalszej kolejności przejęcie kontroli nad spółką.

Produkcja węgla w Lubelskim Węglu Bogdanka w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego, podała spółka.

Zarząd Synektik rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.10.2020 do 30.09.2021 w kwocie 4,38 mln zł w taki sposób, że 3,84 mln zł zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na akcję, a 0,54 mln zł zostanie przekazane na kapitał zapasowy, podała spółka.

AC SA miało 206,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. i było to o 11,4% więcej r/r, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 8,3%, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 71,4%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Noctiluca złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Debiut planowany jest w I połowie 2022 roku.

Prospekt BioMaximy, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji serii A, B, C, D, E i F, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Spółka przewiduje, że debiut na rynku głównym GPW jest możliwy jeszcze w styczniu.

Echo Investment pozyskało od PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao 65,6 mln euro kredytu na budowę trzech biurowców wchodzących w skład kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie, podała spółka.

Global Cosmed zawiesił realizację programu odkupu akcji własnych na okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., podała spółka. Zawieszenie programu nastąpiło w związku z poczynionymi w ostatnich miesiącach inwestycjami w park maszynowy.

Vistal Gdynia otrzymał decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o udzieleniu spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł, podała spółka.

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) – spółka, w której po 50% udziałów mają grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Tauronu – podpisała 31 grudnia 2021 ugodę z Abener Energia dotyczącą wzajemnych rozliczeń, w ramach których ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę 92,77 mln euro brutto, podały PGNiG i Tauron.

Polenergia uzgodniła z litewską spółką Modus Energy AB (działającą pod marką Green Genius), która będzie pełnić funkcję lokalnego partnera, kluczowe warunki porozumienia joint venture (w tym przewidywany harmonogram projektu, role stron, kwestie ładu korporacyjnego oraz mechanizmy rozwiązywania impasu), podała spółka.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lotos gpw | akcje lotos | analiza dax | kurs akcji pkobp | gpw kruk | gpw cdr | kęty akcje prognozy |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here