Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 listopada 2021 r.Kruk odnotował 169,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 53,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 listopada br., o wypłacie 1 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2020/2021, wynika z projektów uchwał.Famur dokonał ostatecznego przydziału oraz emisji 400 000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka.

Budimex zamierza być obecny na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) i planuje poinformować o nowym przedsięwzięciu w tym segmencie jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews członek rady nadzorczej i były prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

Budimex jest zainteresowany przejęciem spółki infrastrukturalnej za ok. 100 mln euro w Niemczech, poszukuje też celu akwizycji w Czechach, poinformował ISBnews członek rady nadzorczej i były prezes Budimeksu Dariusz Blocher. Podtrzymał, że Budimex liczy na pierwsze kontrakty z Niemiec, Czech oraz Słowacji w przyszłym roku.

Rada dyrektorów Asbisu podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2021 r. w wysokości 11 100 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,2 USD na akcję, podała spółka.

S&P Global Ratings podtrzymał ocenę ratingową Grupy PZU na poziomie A- z perspektywą stabilną, podał PZU.

KGHM Polska Miedź otworzył Kwaterę Południową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most, podała spółka. Inwestycję realizował Budimex.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 1,79 USD na baryłce w październiku br., w porównaniu do 2,32 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1,3 USD rok wcześniej, podała spółka.

Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w październiku 2021 r. wobec 9,6 USD/b miesiąc wcześniej i 5,8 USD/b w październiku 2020 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 186 euro/t.

ZUE odnotowało 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2021 r. (wzrost o 38% r/r) przy 593 mln zł przychodów (poziom zbliżony do ub.r.) i 6,6 mln zł zysku EBIT (wzrost o 27% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 4,3 mln zł (wzrost o 25% r/r).

Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 186 mieszkań w pierwszych 4 z 9 planowanych budynków Osiedla Beauforta 2 w Pogórzu, podała spółka. Przekazanie lokali planowane jest na lipiec 2023 roku.

mBank w kwestii ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szawajcarskich pracuje zarówno nad rozwiązaniem zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jak również nad własnym rozwiązaniem i przygotowuje się do pilotażu, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Bank oczekuje, że ostatni kwartał tego roku pokaże, czy rosnący trend w zakresie nowych spraw sądowych zatrzyma się.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki biotechnologicznej Bioceltix na rynku NewConnect na poniedziałek, 8 listopada br., podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 82,9 mln zł i były wyższe o ok. 55,8% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń – październik 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 804,1 mln zł i była wyższa o ok. 19,1% r/r.

Popyt na kredyt hipoteczny zaczyna się normalizować i nie należy spodziewać się kontynuacji tak silnych wzrostów w kolejnych kwartałach, jak dotychczas, a dokonana już przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) podwyżka stóp procentowych i spodziewana kolejna mogą w niewielkim stopniu zaważyć na decyzjach klientów o zaciągnięciu kredytu. Koszt depozytów pozostanie niski ze względu na nadpłynność banków, poinformowali przedstawiciele mBanku.

Benefit Systems kupił 100% udziałów w startupie Focusly, należącym do grupy technologicznej Daftcode, podała spółka. Celem jest pozyskanie know-how w segmencie mental health oraz wzmocnienie programu MultiLife aplikacją mobilną, wspierającą kondycję psychiczną pracowników.

Kool2Play przesunął wydanie gry “Uragun” w formule early access na platformie Steam na marzec 2022 r., poinformował prezes Marcin Marzęcki.

Zarząd mBanku ocenia, że prawdopodobieństwo wystawienia banku na sprzedaż w perspektywie nowej strategii “jest relatywnie bardzo niskie”, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Triggo rozpoczęło w Wielkiej Brytanii pilotaż, którego istotą są testy zdalnego sterowania pojazdem przeprowadzane przez firmę Imperium Drive, wybraną jako jednego z partnerów budowy inteligentnego miasta Milton Keynes, podała spółka. Triggo pracuje nad rozpoczęciem kolejnych testów pilotażowych w Polsce i Europie, przygotowuje założenia produkcji seryjnej i spodziewa się debiutu na rynku NewConnect do końca 2021 roku.

Orlen Południe – spółka z Grupy Orlen – podpisała z firmą AB Industry umowę na budowę w Trzebini instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie, podał PKN Orlen. Inwestycja o wartości 127,5 mln zł zostanie zrealizowana w I kwartale 2023 roku.

Pekabex Development otrzymał pozwolenie na budowę III etapu os. Ja_Sielska w Poznaniu, podała spółka. W ramach inwestycji powstaną 124 mieszkania w 3 pięciokondygnacyjnych budynkach.

Photon Energy przygotuje projekt farmy i magazynu energii słonecznej o mocy 300 MW/3,6 GWh wspólnie z RayGen w Australii, podała spółka. Projekt o mocy 3,6GWh będzie największym dostępnym obecnie na świecie magazynem energii, wyłączając elektrownie szczytowo-pompowe.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawarła umowę odnawialnej pożyczki ze spółką zależną – Towarowa Giełda Energii (TGE) – do kwoty 240 mln zł. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej, podała Giełda.

mBank szacuje, że październikowa podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) będzie miała pozytywny wpływ na wynik odsetkowy w wysokości około 180 mln zł w ciągu kolejnych 12 miesięcy, poinformował bank.

Drago entertainment zawarł z MD Games umowę dotyczącą wykonania portu gry “Gas Station Simulator” na platformę Nintendo Switch, a następnie wydanie oraz zorganizowanie sprzedaży portu gry na tę platformę, podała spółka.

Urteste osiągnęło kamień milowy w postaci opracowania prototypu testu diagnostycznego na raka wątroby, podała spółka. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek. Strategia patentowa Urteste zakłada złożenie w okresie kolejnych 12 miesięcy zgłoszenia patentowego w procedurze międzynarodowej PCT.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 4 092,3 mln zł na koniec października br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 971 mln zł.

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku wzrosła o 9,3% w skali roku do 123,21 mld zł na koniec września br., zaś w skali kwartału wzrost sięgnął 2,7%, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4% na koniec września wobec 4,8% rok wcześniej.

PGNiG Upstream Norway – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – wraz z partnerami uruchomiło kolejne dwa odwierty na złożu Ærfugl na Morzu Norweskim, co oznacza ostatni etap realizacji planu zagospodarowania tego złoża, podała spółka. Dzięki zakończeniu inwestycji, spółka będzie pozyskiwać z tego źródła ok. 0,57 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

OT Logistics wyznaczył dzień dodatkowego obowiązkowego wykupu obligacji serii H w łącznej kwocie 49,45 mln zł na 8 listopada br., w związku z zamknięciem transakcji zbycia wszystkich akcji w spółce zależnej C. Hartwig Gdynia, podała spółka.

mBank nie podjął decyzji o zaproponowaniu klientom posiadającym kredyty walutowe porozumień według propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, ani nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania jakichkolwiek zgód korporacyjnych w tej sprawie, podał bank.

Przychody TIM wzrosły o 37,2% r/r do 120,2 mln zł w październiku 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-październik przychody wzrosły o 35,1% r/r do 1 031,61 mln zł.

CCC odnotowało 226 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w III kw. 2021/2022, (tj. w okresie sierpień – październik 2021 r.) wobec 146 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w III kw. r. obr. wyniosły 2 067 mln zł wobec 1 621 mln zł rok wcześniej.

Lokum Deweloper odnotowało 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 26,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 100,61 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Premiera gry “Motorcycle Mechanic Simulator 2021” została zaplanowana na 17 listopada br. na godz. 17:00 czasu polskiego, podało Play2Chill.

Oponeo.pl zawarło z Arkadiuszem Młynarczykiem oraz FAASSH w organizacji warunkową umowę inwestycyjną w sprawie dokonania inwestycji w FAASSH poprzez objęcie przez Oponeo.pl 68 000 nowych akcji w kapitale zakładowym FAASSH za łączną cenę emisyjną ok. 3 mln zł, podała spółka.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje bitcoin | prognozy giełdowe | notowania bitcoina | alior akcje notowania | kurs akcji orange | pzu akcje wykres | kurs euro prognozy 2021 |


Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here